Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

                              „Sounds of Languages” w ramach Erasmus Plus Days 2019 w PWSZ w Nysie

W ramach światowych dni #ErasmusDays od 10 do 12 października 2019 roku całą Europę opanował program Erasmus Plus. W wielu krajach zostały zorganizowane spotkania, wystawy oraz debaty, podczas których można było posłuchać lub samemu opowiedzieć o efektach projektów programu ERASMUS Plus. PWSZ w Nysie również dołączyło do celebracji Dni Erasmus Plus między innymi poprzez organizację  wydarzenia pod nazwą „Sounds of Languages”.

Studenci Wydziału Neofilologii wraz z opiekunem dr Agnieszką Kaczmarek zaprosili studentów Erasmus Plus do wspólnej zabawy językowej. Reprezentanci różnych krajów recytowali wcześniej przygotowane przez siebie znane wiersze w swoich językach ojczystych. Następnie wszyscy zaproszeni goście, bez znajomości tychże języków, a jedynie na podstawie brzmienia oraz intonacji, zastanawiali się nad treścią zaprezentowanych utworów. Uczestnicy mieli więc okazję do wsłuchania się w wiele różnorodnych języków takich jak na przykład język turecki, hiszpański, portugalski, albański, grecki oraz czarnogórski. Jak się okazało dźwięki i melodia języka bardzo często oddziałują na naszą percepcję i jesteśmy w stanie odebrać emocjonalny przekaz prezentowanych treści, nawet nie znając żadnego słowa
w danym języku. To był bardzo pouczający eksperyment międzykulturowy.

Wieczór zakończył znakomity występ zespołu „Wave”, który tworzą studenci kierunku Język biznesu angielski pod przewodnictwem dr Aliny Bryll. Zespół zaprezentował cztery utwory z których każdy był nagradzany przez publiczność gromkim aplauzem.

Serdecznie dziękujemy dr Agnieszce Kaczmarek oraz Dr Alinie Bryll za współpracę przy organizacji wydarzenia, a studentom za aktywne uczestnictwo oraz zaangażowanie w promocję Programu Erasmus Plus. Wydarzenie koordynowało Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK