Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zmarł prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11. stycznia 2020 zmarł

 prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski 

wybitny naukowiec, długoletni wykładowca wydziału neofilologii PWSZ w Nysie, założyciel oraz kierownik specjalności język biznesu, wykładowca wydziału zarządzania Politechniki Częstochowskiej; specjalista przekładoznawstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa w zakresie języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego; muzykolog, tłumacz języków niderlandzkiego, niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego; autor licznych publikacji z zakresu historii literatury rosyjskiej i niemieckiej; lingwistyki stosowanej, dydaktyki, języków i tłumaczeń specjalistycznych, międzynarodowego prawa handlowego; członek Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT i Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS; promotor i recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych; inspirujący nauczyciel akademicki. 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 16.01.2020 r. na Cmentarzu w Opolu-Grudzice, ul. Strzelecka 5 i rozpoczną się Mszą Św. w tamtejszej kaplicy o godz. 11.00.

 

Odejście prof. Juliana Maliszewskiego jest dla wspólnoty akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie niepowetowaną stratą.

Zachowamy Pana Profesora we wdzięcznej pamięci za Jego wkład w rozwój naukowy wieloaspektowych badań filologicznych w Polsce, a także za trud w kształceniu pokoleń filologów, znawców języka biznesu oraz kadry naukowej wielu polskich uczelni.

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK