Kontrast:

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa
Seniorzy Polsko – Czeskiego Pogranicza pod patronatem PWSZ w Nysie

X edycja Konferencji odbyła się w formie hybrydowej. Temat przewodni to: Trudne drogi do wolności. Zorganizowana została przez UTW Głuchołazy pod patronatem PWSZ w Nysie.

Udział wzięli seniorzy z UTW z Głuchołaz, Korfantowa, Kędzierzyna-Koźla, Łambinowic, Niemodlina, Nowej Rudy, Nysy, Paczkowa, Prudnika i Złotego Stoku oraz Jesenika.

07.12.2021r. w Centrum Kultury w Głuchołazach odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Popularno-naukowa - Seniorzy Polsko- Czeskiego Pogranicza zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuchołazach pod patronatem PWSZ w Nysie oraz Burmistrza Głuchołaz Pana Edwarda Szupryczyńskiego. Konferencja była współfinansowana przez Urząd Gminy w Głuchołazach.

Przybyłych gości, powitała Pani Jolanta Gawlik Prezes UTW Głuchołazy, tj. Burmistrza Głuchołaz Pana mgr Edwarda Szupryczyńskiego, Pana dr Piotra Bernata Pełnomocnika Rektora PWSZ w Nysie ds. współpracy z UTW, Pana Bartosza Bukałę Naczelnika Wydziału Promocji, Pana Zdzisława Matyjasika Przewodniczącego Rady Miejskiej Seniorów, Pana mgr Jana Ćwieka Dyrektora CK, Panią mgr Beatę Puzię Przewodniczącą Rady Naukowo Programowej UTW w Głuchołazach. Gości z Czech przywitał Pan dr P. Bernat, byli to Pan mgr Miroslav Adámek Senátor Republiki Czeskiej, Pan Ing. Jan Rotter vedoucí CSS Jesenik i Panie Bc. Alena Kalinová - vedoucí Akademie 3. věku Jeseník oraz Bc. Alice Lenerová - tutor Virtuální univerzity 3. věku przy CSS Jesenik.

Prelegenci zabierali głos zgodnie z załączonym programem, a tematyka wystąpień, choć zróżnicowana, stanowiła uzupełniającą się całość. Gościem specjalnym konferencji był Pan Julian Golak działacz Solidarności, który przedstawił swoje przeżycia ze stanu wojennego. Losy przedstawione przez samego bohatera zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach konferencji. Pan Julian Golak niezłomny naszych czasów dziękował także wielu bezimiennym bohaterom czasów Solidarności, choć kilku z nich wymienił w trakcie Konferencji z imienia i nazwiska.

Podziękowania dla Organizatorów za zorganizowanie Konferencji na ręce Pani Jolanty Gawlik prezes UTW Głuchołazy w formie bukietu kwiatów w imieniu UTW przekazał Pan Stanisław Nowak członek zarządu UTW Kędzierzyn-Koźle Ziemi Kozielskiej.

W podsumowaniu głos zabierali Pan dr P. Bernat, Pan dr. Z. Kulas, Pan dr. P. Szymkowicz, a także Pani Jolanta Gawlik prezes UTW Głuchołazy oraz Panie Józefa Ziemnik Prezes UTW Nysa, Pani Józefa Ćwierz-Waścińska Prezes UZW z Prudnika i Pani Danuta Janusz wice-Prezes UTW Prudnik, która wręczyła zebranym upominki w postaci książki poświęconej błogosławionemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Tysiąclecia. Pan J. Rotter wręczył upominki UTW z Polski, a Pan dr P. Bernat odwdzięczył się tym samym wręczając upominki kol. i kol. z Czech.

W sieci uczestników pozdrawiały m in. Panie Karolina Popiel JM Honorowy Rektor UTW Nowa, Danuta Minartowicz-Rejlich Prezes UTW Korfantów, Cecylia Jureczek Prezes UTW Złoty Stok i wiele innych, którym za udział i aktywność dziękujemy.

Zamykając konferencję Pan dr P. Bernat stwierdził, że ta 10. Jubileuszowa miała być wyjątkowa, a czy taką była ocenę pozostawia Uczestnikom.

Uczestnikom spotkania za aktywność podziękowała Pani Jolanta Gawlik prezes UTW Głuchołazy, a Pan dr P. Bernat podziękował kol. i kol. z Czech za przybycie, a gospodarzom obiektu, tj. CK w Głuchołazach- w osobach Pana Jana Ćwieka dyrektora CK i pracowników Panów Tomasza Rakoczy i Mariusza Lewicza oraz Pani Marty Landwójtowicz -za wsparcie realizacyjne.

Do zobaczenia podczas XI edycji Konferencji w przyszłym roku, prawdopodobnie w grudniu. Pewnie znów będzie nam towarzyszyła zima ze śniegiem, bo ta jest z nami, począwszy od pierwszej edycji Konferencji.

Konferencja jest do odtworzenia na stronach CK Głuchołazy Seniorzy Polsko Czeskiego Pogranicza - Konferencja (facebook.com) 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Info. z Czech Senioři z Jeseníku se zúčastnili Mezinárodní konference univerzit třetího věku v Glucholazech - Centrum sociálních služeb Jeseník (cssjes.cz)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK