Kontrast:

KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenckie Koło Naukowe Trzymaj Formę


Historia:

Koło zostało utworzone w 2013 roku na prośbę studentów dietetyki i kosmetologii. W 2015 roku w wyniku konkursu, ogłoszonego przez mgr Andrzeja Jaworskiego, wykładowcę na kierunku Architektura powstało logo koła. Od założenia SKN Trzymaj Formę do sierpnia 2016 roku koło działało przy Instytucie Kosmetologii. W wyników zcalenia trzech kierunków: dietetyki, kosmetologii i nowego-psychofizycznego kształtowania człowieka we wrześniu 2016 roku powstał Instytut Nauk o Zdrowiu, do którego przynależy koło Trzymaj Formę, obok koła Naukowego EZIS, Set Point Diet, Antropomotus i Satya. Cieszy fakt, że studenci wymienionych SKN jak również innych działających na Uczelni wspierają się w działaniach, wymieniają doświadczeniami i wspólnie podejmują różne wyzwania nawiązując przy okazji nowe znajomości.

Samarząd:

Opiekun: mgr Ewa Szura

Komitet Koła na rok akademicki 2017/2018:
 • Przewodnicząca: Marlena Budźko, studentka 2 roku na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka
 • Z-ca Przewodniczącej:
 • Sekretarz/Skarbnik: Adrianna Witalewska, studentka 3 roku na kierunku dietetyka
 • Członkowie koła:
  1. Adam Daria
  2. Dziergas Sonia
  3. Hajduk Patryk
  4. Jakubiec Justyna
  5. Korab Dawid
  6. Mykita Gabriela
  7. Pierz Kamila
  8. Polaczek Małgorzata
  9. Zator Aleksandra
  10. Zimoch Dawid
  11. Zimowska Martyna

Cel:

SKN Trzymaj Formę powstało w celu zgłębiania wiedzy dotyczącej wysiłku fizycznego, psychofizycznego kształtowania człowieka, propagowania zdrowego stylu życia wśród studentów oraz ludzi spoza społeczności akademickiej.

Galeria:

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK