O projekcie

„Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 do 31.12.2021


Celem głównym projektu jest utworzenie zintegrowanego programu uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Uczelni zakłada m.in:

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty, staże dydaktyczne w przedsiębiorstwach dla kadry uczelni uczącej na kierunkach o profilu praktycznym. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.

Aktualności


Warsztaty kreatywności w ramach PO WER 3,5 

Warsztaty z zakresu kompetencji miękkich w ramach programu PO WER 3,5 przeprowadzone zostały przez Panią Aleksandrę Wodzińską, która w latach 2018 - 2019 była pracownikiem naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Pedagogiki Twórczości. Warsztaty dotyczyły kreatywności - jednej z podstawowych cech wykorzystywanych w pracy trenera personalnego oraz animatora czasu wolnego.
W czasie zajęć przyszli trenerzy personalni studiujący na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka poznali 5 czynników twórczego myślenia i ćwiczenia, które pozwalają te czynniki trenować. Pozwoli to na samodzielne rozwijanie się w tym zakresie w przyszłości. Wykorzystane zostały różnorodne metody i techniki dydaktyczne wprowadzające atmosferę sprzyjającą pracy twórczej.


Kurs Financial Accounting

Od listopada 2018r. do maja 2019r. studenci uczestniczą w 60 godzinnym kursie Financial Accounting, kończącym się egzaminem ACCA w Krakowie. Kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wyraźnie zwiększają wartość kandydatów na rynku pracy - zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Szkolenia i kursy ACCA pozwalają zdobyć nie tylko specjalistyczną wiedzę z finansów i rachunkowości, ale także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Nasi studenci w czasie tych zajęć poznają nie tylko teorię rachunkowości, ale także przeprowadzają liczne analizy oraz case study sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prowadzącą zajęcia jest dr Marta Targowicz.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

Mgr Agnieszka Szpara odbywa staż w księgowości w Przedsiębiorstwie Informatycznym BITCOMPUTER. Głównym obszarem tematycznym jest analiza kosztów, metod zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, tendencji sprzedażowych źródeł finansowania.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

W stażu realizowanym w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu listopadzie 2018r, uczestniczyły Panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż.

W trakcie jego trwania zostały one zapoznanie z technologią niwelowania rozszerzonych naczyń krwionośnych - na przykładzie urządzenia laserowego firmy MEDIKA. 

Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne związane z ww. technologią, następnie dokonano porównania tej metody z innymi dostępnymi na rynku urządzeniami. Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach. 

Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych tej technologii z innymi. 

Dokładnie omówiono:

  1. zastosowanie w zabiegach niwelowania rozszerzonych naczyń krwionośnych skóry występujących na twarzy i ciele,
  2. procedury niwelowania rumienia,
  3. parametry i metody łączone rekomendowane do stosowania w ww. terapiach.


Zajęcia w ramach projektu POWER 3.5

W dniu 19 listopada br. w ramach projektu POWER 3.5, studenci III roku ratownictwa medycznego uczestniczyli w wizycie studyjnej na zaproszenie „W.I.R. SOF-MED.-CENTER”.  Firma założona została przez Krzysztof Plutę ps. „WIR”, pierwszego w Polsce absolwenta kursu Special Operations Combat Medic (SOCM) elitarnej szkoły JSOMTC dla medyków sił specjalnych USA w Fort Bragg oraz kursu dla medyków piechoty armii USA 68W Combat Medic w Fort Sam Huston, operatora z ponad 15 letnim doświadczeniem w zespole bojowym Jednostki Wojskowej Komandosów.

Więcej: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=14&ak=49,7285,0


Szkolenie z programowania sterowników PLC 

W dniach 19.11-23.11.2018r. studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przeszli kolejny kurs podnoszący ich kompetencje zawodowe. Tym razem szkolenie dotyczyło programowania sterowników PLC, które są wykorzystywane w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych do sterowania pracą maszyn i urządzeń. Studenci nauczyli się między innymi obsługiwać i konfigurować sprzętowo sterowniki, pisać programy sterujące pracą sterownika PLC oraz integrować sterownik z różnymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie produkcji odpowiedzialnymi za transport, obróbkę, kontrolę jakości, manipulację przedmiotów, magazynowanie. Uzyskane kompetencje zostały potwierdzone certyfikatami wydanymi na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.


Zajęcia w ramach projektu POWER 3.5

W dniu 9 listopada 2018roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z pracodawcami, które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.

Tematem zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów było „Projektowanie obiektów biurowych w praktyce.” W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z projektowaniem budynku biurowego na przykładzie obiektu firmy Alsecco – od koncepcji do realizacji.

Tematem zajęć odbywających się w ramach warsztatów z pracodawcami była „Droga poszukiwania inspiracji, określenia programu funkcjonalnego oraz diagnoza potrzeb inwestora, poprzez pracę z kadrą zarządzającą firmy”. W trakcie wizyty na budowie obiektu biurowego realizowanego dla firmy Alsecco w Nysie przy ul. Dubois odbyło się zwiedzanie linii produkcyjnych: - produkcja szkła zespolonego; - produkcja stolarki aluminiowej.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

Mgr inż. Adriana Halikowska odbywa staż w Centrum Integracji Społecznej w Nysie. Głównym obszarem tematycznym stażu jest rachunkowość zarządcza w praktyce w jednostce budżetowej.


Warsztaty skanowania i drukowania 3D

Studenci IV roku zarządzania i inżynierii produkcji w dniach 5-9.11.2018r. uczestniczyli w warsztatach skanowania i drukowania 3D. Celem warsztatów było nabycie praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się skanerem 3D oraz wykorzystania drukarki 3D do wykonywania rzeczywistych modeli. W części poświęconej skanowaniu 3D warsztaty obejmowały problematykę digitalizacji obiektów i obróbki danych za pomocą oprogramowania VX Scan, tworzenia raportów zawierających mapy odchyłek i przekroje, a także wykonywania modeli 3D na podstawie wymiarów. Studenci poznali obsługę drukarki 3D oraz przeprowadzili szereg ćwiczeń z drukowania modeli dobierając parametry wydruku i tworząc programy sterujące pracą drukarki.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

Dr inż. Mariusz Kołosowski odbywa staż w Fabryce Armatury Przemysłowej WAKMET Sp.j. w Bodzanowie. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości armatury staliwnej. Podczas stażu dr Kołosowski doskonali swoje praktyczne umiejętności w zakresie planowania i organizacji produkcji, zarządzania jakością oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zakresie komputerowego wspomagania prac inżynierskich.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

Mgr inż. Jacek Tomasiak realizuje staż w firmie NEXIT, która specjalizuje się w produkcji oryginalnych wyrobów z drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Poza meblami, które firma NEXIT produkuje na specjalne zamówienia, wykonywane są też panele 3D o różnych wzorach. Skomplikowane kształty tych wyrobów wymagają bardzo specjalistycznego parku maszynowego. Jacek Tomasiak doskonali swoje umiejętności w programowaniu i obsługiwaniu maszyn sterowanych numerycznie. Poznaje nowoczesne maszyny oraz ich możliwości, a także wspiera firmę NEXIT przy projektowaniu nowych produktów.
Harmonogram wsparcia

KierunekHarmonogram
ArchitekturaPobierz PDF
Bezpieczeństwo wewnętrznePobierz PDF
DietetykaPobierz PDF
NeofilologiaPobierz PDF
Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
InformatykaPobierz PDF
Jazz i muzyka estradowaPobierz PDF
KosmetologiaPobierz PDF
PielęgniarstwoPobierz PDF
Trener osobisty - Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
Ratownictwo medycznePobierz PDF
Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z regulaminem rekrutacji, przez formularze zgłoszeniowe uczestników i w formie cyfrowej poprzez zakładkę rekrutacyjną umieszczoną na stronie www.Zapytania ofertoweKontakt