O projekcie

„Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 do 31.12.2021


Celem głównym projektu jest utworzenie zintegrowanego programu uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Uczelni zakłada m.in:

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty, staże dydaktyczne w przedsiębiorstwach dla kadry uczelni uczącej na kierunkach o profilu praktycznym. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.

Aktualności


Instytut Nauk Medycznych ogłasza nabór pracowników dydaktycznych kierunku pielęgniarstwo do projektu pt.: „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych. “


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

W miesiącu wrześniu 2018 roku w AMS SOLUTIONS ANNA SZYMAŃSKA dr Joanna Szczepańska zajmowała się głównie analizą bazy klientów firmy, a także tworzeniem oferty ubezpieczeniowej „skrojonej na miarę” danego klienta. Podczas spotkań omawiane były również kwestie dotyczące sposobów podtrzymywania więzi/kontaktu z klientem oraz budowania zaufania.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

Dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj podczas stażu w BENIGNUS" BIURZE RACHUNKOWO-USŁUGOWYM ALEKSANDRY AKIELASZEK przy ul. Armii Krajowej 6/1 w Nysie. W miesiącu wrześniu przedmiotem stażu były zasady prowadzenia ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych oraz dobór metod amortyzacji.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

Głównym tematem stażu realizowanego w Biurze Rachunkowym METIS w Nysie, w miesiącu wrześniu 2018r, którego uczestniczką była pani dr Marta Targowicz, była analiza polityk rachunkowości jednostek o zróżnicowanej działalności statutowej. W trakcie spotkań omówione zostały zagadnienia związane z zakresem dokumentacji obejmującej politykę rachunkowości oraz niezbędnych załączników stanowiących integralną część polityki. Omówiono możliwe rozwiązania w zakresie kształtowania polityki bilansowej w zależności od bieżących oraz długookresowych celów działalności przedsiębiorstw. Dokonano porównania polityk różnych podmiotów, jednocześnie zwracając uwagę na zgodność rozwiązań z wytycznymi prawa bilansowego. Przeprowadzono analizę przyczyn i sposobu przekształcania danych porównawczych i ich ujawniania w sprawozdaniu finansowym.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

Głównym celem stażu realizowanego przez mgr inż. Adrianę Halikowską w miesiącu w wrześniu w Centrum Integracji Społecznej w Nysie było tworzenia planu zadań i celów tej jednostki budżetowej na rok 2019.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

Głównym tematem stażu realizowanego w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu sierpniu 2018r, którego uczestniczkami były panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich i dr Magdalena Rogóż, była - Technologia HIFU.

W trakcie zajęć zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem fali ultradźwiękowej w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania i przeciwskazania do zabiegów. Zwrócono dużą uwagę na dostosowanie protokołów i map zabiegowych do poszczególnych klientów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi na modelch.


Szkolenie AutoCAD

W dniach 6 – 8 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu AutoCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu 3dsMAX

W dniach 3 – 5 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu 3dsMAX organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego. 


Szkolenie ArchiCAD

W dniach 29-30 czerwca i 1 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD, organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z zakresu programów wspomagających proces tłumaczenia

W dniach 30.06.2018 r. i 01.07.2018 r. studenci angielskiego języka biznesu oraz filologii germańskiej uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu z zakresu obsługi programu memoQ firmy Kilgray Translation Technologies. Szkolenie przeprowadziła firma Greater Translator z Warszawy, zajmująca się optymalizacją procesów tłumaczeniowych w biurach tłumaczeń, wdrażaniem technologii wspomagających proces tłumaczenia, a także dystrybucją programu memoQ.


Warsztaty ze Zbigniewem Zamachowskim

W ramach realizowanego przez PWSZ w Nysie projektu POWER 3.5, mającego na celu rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów, odbyły się 22 czerwca warsztaty wokalno-aktorskie dla studentów kierunku jazz i muzyka estradowa.
Warsztaty przeprowadził znany polski aktor Zbigniew Zamachowski. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Władzami PWSZ w Nysie, na którym omawiano dalszą współpracę aktora z Instytutem Jazzu.
Harmonogram wsparcia

KierunekHarmonogram
ArchitekturaPobierz PDF
Bezpieczeństwo wewnętrznePobierz PDF
DietetykaPobierz PDF
NeofilologiaPobierz PDF
Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
InformatykaPobierz PDF
Jazz i muzyka estradowaPobierz PDF
KosmetologiaPobierz PDF
PielęgniarstwoPobierz PDF
Trener osobisty - Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
Ratownictwo medycznePobierz PDF
Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z regulaminem rekrutacji, przez formularze zgłoszeniowe uczestników i w formie cyfrowej poprzez zakładkę rekrutacyjną umieszczoną na stronie www.Zapytania ofertoweGaleria


08.2018r. - Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5


06-08.07.2018 r. - szkolenie AutoCAD


03-05.07.2018 r. - szkolenie z programu 3dsMAX


29,30.06 oraz 01.07.2018 r. - szkolenie ArchiCAD


30.06.2018 r. i 01.07.2018 r. - szkolenie z zakresu programów wspomagających proces tłumaczenia


22.06.2018 r. - warsztaty ze Zbigniewem Zamachowskim


Szkolenia podologiczne


18.06.2018 r. - szkolenie na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne

>


Grupy projektowe


16.06.2018 r. - system dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare DOROTHEA


12,14.06.2018 r. - kurs z uproszczonych form ewidencji księgowej


13.06.2018 r. - spotkanie z Panią mgr Jarosławą Jarosz - wykładowcą, kosmetolog.


12,13.06.2018 r. - spotkanie z Panią mgr Agnieszką Rajter - współwłaścicielką Biura Rachunkowego Synergia S.C. w Nysie.


12.06.2018 r. - wykład Pani mgr Katarzyny Wilczyńskiej, redaktor naczelnej czasopisma "Kosmetologia estetyczna"


10.06.2018 r. - przyszli trenerzy personalni szkolą się w ramach Nyskiej Akademi Mistrzów, PO WER 3.5


08,09.06.2018 r. - szkolenie "Pielęgniarka w roli edukatora pacjentów chorujących na cukrzycę i ich rodzin"


08.06.2018 r. - szkolenie studentów dietetyki w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów


05,06.06.2018 r. - spotkanie z Panią mgr Małgorzatą Wandzel, główną księgową PHU POL-KRUSZ.


Wyjazd studentów filologii angielskiej do Wielkiej Brytanii


29.05, 06.06.2018 r. - spotkanie się z Panią mgr Alicją Mazurkiewicz - główną księgową przedsiębiorstwa „BitComputer” w Nysie.


05.06.2018 r. - egzamin ECDL ADVANCED A2


04.06.2018 r. - szkolenie z przedłużania oraz zagęszczania rzęs


04.06.2018 r. - nowoczesny markieting beauty


04,07.06.2018 r. - szkolenie pt. "Szybko, szybciej - czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym"


Certyfikowany kurs ECDL ADVANCED A2


02,03.06.2018 r. - szkolenie w ramach kompetencji miękkich


01,03.06.2018 r. - warsztaty z muzyki elektronicznej


01.06.2018 r. - Nyska Akademia Mistrzów


05.2018r. - Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5


29,30.05.2018 r. - Nyska Akademia Mistrzów


22,29.05.2018 r. - kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych


28,29.05.2018 r. - szkolenie pt. "Rola pielęgniarki w leczeniu żywieniowym – żywienie pozajelitowe w różnych stanach klinicznych w warunkach domowych"


28.05.2018 r. - wizyta studyjna w firmie Grupa Azoty ZAK S.A.


28-30.05.2018 r. - studenci ratownictwa medycznego szkolą się w GOPR


28.05.2018 r. - wyjazd dydaktyczny do Zetkama sp. z o.o.


28.05.2018 r. - szkolenie z przedłużania oraz stylizacji rzęs


23.05.2018 r. - kurs kasjera walutowego i złotowego


23.05.2018 r. - Nyska Akademia Mistrzów - laser mikrosekundowy


22,30.05.2018 r. - Nyska Akademia Mistrzów


22,29.06.2018 r. - kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych


23-25.05.2018 r. - szkolenie z przedłużania oraz stylizacji płytki paznokciowej metodą żelową


22,25.05.2018 r. - spotkanie z Panią mgr Aleksandrą Akielaszek, właścicielką Biura rachunkowo-usługowego BENIGNUS


22.05.2018r. - szkolenia dla studentów ratownictwa medycznego


21.05.2018r. - zajęcia z prelegentem mgr-em Januszem Toczkiem


15,16.05.2018r. - spotkanie z Panią mgr Lucyną Piotrowicz, Prezes zarządu Spółdzielnia Pracy „Cukry Nyskie”


15.05.2018r. - szkolenie przeprowadzone przez specjalistów z prudnickiej filii zakładów Steinpol Central Services Sp. z o.o.


11.05.2018 r. - Nyska Akademia Mistrzów – Technologia HiFu


10.05.2018r. - wizyta studyjna studentek kosmetologii w Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój


08,09.05.2018r. - spotkanie z Panią mgr Bernadetta Wiśniewską, pracownikiem Biura Nieruchomości POSESJA w Nysie


09.05.2018 r. - Nyska Akademia Mistrzów - karoksyterapia w zabiegach na ciało


08.05.2018 r. - Nyska Akademia Mistrzów - karoksyterapia


24,25.04.2018r. - spotkanie z Panią mgr Joanną Rychlik, Kierownikiem Trzeciego Działu Centrum Mandatowego w Nysie Izby Administracji Skarbowej w Opolu


20.04.2018r. - 5 kompetencji: studenci finansów na giełdzie i w NBP


17,18.04.2018r. - spotkanie z Panem mgr Krzysztofem Pawłowskim, Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Pakosławice


Kontakt