O projekcie

„Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 do 31.12.2021


Celem głównym projektu jest utworzenie zintegrowanego programu uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Uczelni zakłada m.in:

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty, staże dydaktyczne w przedsiębiorstwach dla kadry uczelni uczącej na kierunkach o profilu praktycznym. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.

Aktualności


Zajęcia w ramach projektu POWER 3.5

W dniu 12 grudnia 2019 roku studenci kierunku Architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz Warsztatów z Pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. Mariusz Frydel. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów omówiono „Prowadzenie pracowni w biurze projektów – kierownik pracowni”; „Prowadzenie pracowni projektowej – jako właściciel”. Odbyła się także rozmowa ze studentami na nurtujące ich tematy dotyczące pracy zawodowej. Tematem zajęć odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami było „Od pomysłu do realizacji - produkcji”. W trakcie zajęć dokończono omawianie cyklu realizacji zamierzenia inwestycji:

Studentom została także pokazana dokumentacja fotograficzna inwestycji budowy zakładu kruszenia kamienia


Wizyta studyjna we Wrocławiu

W dniu 10 grudnia 2019 roku grupa studentów kierunku architektura uczestniczyła w wyjeździe studialnym pod opieką dra inż. arch. Piotra Opałki. Wizyta obejmowała zwiedzanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu. Studenci zapoznali się z rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi oraz materiałowo-konstrukcyjnymi nowo wznoszonego obiektu oraz problematyką obiektu historycznego podlegającego adaptacji. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu POWER 3.5.


Zajęcia i warsztaty w ramach projektu

W dniu 17 października 2019 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. Mariusz Frydel. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów omówiono „Drogi przebiegu pracy zawodowej od pomocy technicznej do starszego projektanta”. Odbyła się także rozmowa ze studentami na nurtujące ich tematy dotyczące pracy zawodowej. Tematem zajęć odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami było „Od pomysłu do realizacji - produkcji”. W trakcie zajęć omówiono pierwszą część cyklu realizacji zamierzenia inwestycji:

Studentom została także pokazana dokumentacja fotograficzna różnych inwestycji.


Szkolenie z rachunkowości w języku angielskim przygotowujące do międzynarodowego egzaminu ACCA

Od października 2019r. do czerwca 2020r. studenci 2 roku kierunku Finanse i rachunkowość uczestniczą w 60 godzinnym kursie Financial Accounting, kończącym się egzaminem ACCA w Krakowie. Kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wyraźnie zwiększają wartość kandydatów na rynku pracy - zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Szkolenia i kursy ACCA pozwalają zdobyć nie tylko specjalistyczną wiedzę z finansów i rachunkowości, ale także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Nasi studenci w czasie tych zajęć poznają nie tylko teorię rachunkowości, ale także przeprowadzają liczne analizy oraz case study sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Szkolenie ACCA jest koljną drugą edycją kursu ACCA i jest finansowane ze środków POWER. Prowadzącą zajęcia jest dr Marta Targowicz.


Kurs ECDL ADVANCED dla studentów FIR

W ramach program „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych“ POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych biorą aktywny udział w certyfikowanym kursie ECDL ADVANCED A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne dla studentów FIR. Prowadzącą kurs jest dr inż. Adriana Halikowska – wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Dzięki uczestnictwie w kursie studenci nabędą umiejętność posługiwania się zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Ponadto uczestnicy dzięki zdanemu na koniec kursu egzaminowi udowodnią profesjonalizm, umiejętność tworzenia skomplikowanych raportów, przeprowadzania matematycznych i statystycznych obliczeń. Dzięki nabytym podczas kursu umiejętnościom użytkownicy wykorzystując arkusz kalkulacyjny zminimalizują czas realizacji zadań oraz zwiększą produktywność podczas wykonywania zadań.


Szkolenie z programowania sterowników PLC

W dniach 25-29.11.2019r. studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przeszli kolejny kurs podnoszący ich kompetencje zawodowe, dotyczący programowania sterowników PLC stosowanych powszechnie do sterowania pracą maszyn i urządzeń przy automatyzacji produkcji. Studenci nauczyli się między innymi obsługiwać i konfigurować sprzętowo sterowniki, pisać programy sterujące pracą sterownika PLC oraz integrować sterownik z różnymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie produkcji odpowiedzialnymi za transport, obróbkę, kontrolę jakości, manipulację przedmiotów, magazynowanie. Uzyskane kompetencje zostały potwierdzone certyfikatami wydanymi na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.


Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla studentów kierunku ZIP

Kolejna grupa studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji ukończyło kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W dniach od 25.11 do 6.12.2019 zrealizowano 50 godz. zajęć teoretycznych oraz dodatkowe 10 godz. zajęć praktycznych na obrabiarkach CNC. Studenci samodzielnie zaprojektowali proces obróbki a następnie wykonali detal w warunkach produkcyjnych.Szkolenie zostało zakończone egzaminem, który pozwolił ocenić wiedzę i umiejętności studentów. Uzyskane kwalifikacje potwierdzają otrzymane certyfikaty.


Szkolenie Hardstyle Kettlebell-podstawowe techniki

W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia br. studenci psychofizycznego kształtowania człowieka, czyli przyszli trenerzy personalni odbyli specjalistyczne, certyfikowane szkolenie z zakresu "Hardstyle Kettlebell - Podstawowe Techniki".

Studenci w ramach dwudniowego szkolenia dowiedzieli się jak poprawnie wykonywać dziesięć podstawowych ćwiczeń z odważnikiem kulowym: Deadlift, Swing, One Arm Deadlift, One Arm Swing, Turkish Get Up, Clean, Military Press, Goblet Squat, Front Squat, Snatch.

Oprócz poznania prawidłowej techniki wykonania ćwiczeń, studenci dowiedzieli się również jakie korekcje/progresje należy stosować w przypadku złej techniki, czym jest tzw. "siła oddechu", a także czym są słynne "drabiny" i jak w skuteczny sposób z nich korzystać.


Warsztaty skanowania i drukowania 3D

Studenci zarządzania i inżynierii produkcji w dniach 23-26.11.2018r. uczestniczyli w kolejnej edycji warsztatów skanowania i drukowania 3D w ramach projektu PO WER 3.5. W zakresie tematycznym warsztatów było nabycie umiejętności posługiwania się skanerem 3D oraz programami do digitalizacji obiektów i obróbki danych i wykorzystania narzędzi w zakresie kontroli pomiarowej skanowanych obiektów. Studenci również zapoznali się z technologią drukowania 3D. Samodzielnie wykonywali modele 3D obiektów a następnie drukowali prototypy tych obiektów na drukarkach 3D dobierając parametry wydruku i tworząc programy sterujące pracą drukarki. Po zakończeniu kursu studenci otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje.


Szkolenie Revit Architecture dla studentów

W dniach 18-20 listopada 2019 roku dziesięciu studentów Wydziału Nauk Technicznych kierunek Architektura wzięło udział w szkoleniu z programu Revit Architecture organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie Revit Architecture

W dniach 5-7 listopada 2019 roku sześciu pracowników Wydziału Nauk Technicznych kierunek Architektura wzięło udział w szkoleniu z programu Revit Architecture organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Medycznych kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu POWER 3.5 „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kardy PWSZ w Nysie wraz  z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”.

W dniach od 5 do 10 listopada 2019 roku nauczyciele akademiccy kierunku pielęgniarstwo wzięli udział w szkoleniach: 

  • Instruktor symulacji medycznej – poziom podstawowy” (05-06.11.2019),
  • Warsztaty OSCE – nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych – zakończone egzaminem oraz certyfikatem” (07-08.11.2019)
  • Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia – zakres podstawowy zakończony egzaminem oraz certyfikatem(09-10.11.2019)

Wszystkie kursy realizowane były w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach. Nauczyciele uzyskali certyfikaty potwierdzające uzyskanie nowych kompetencji dydaktycznych w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego z zastosowaniem metod symulacji medycznych.


Szkolenie z zakresu przedłużania i stylizacji płytki paznokciowej

W dniach 25 - 26.09.2019r., dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5, panie mgr Agnieszka Pulik, dr Magdalena Rogóż, mgr Mirosława Grabas – Wyrwich, mgr Monika Podboraczyńska, mgr Agnieszka Stasieńko – Tłuczek – kadra Instytutu Kosmetologii, miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu z zakresu metod przedłużania i stylizacji płytki paznokciowej.

Pani szkoleniowiec Sandra Patron zapoznała, uczestniczki szkolenia z ,,tajnikami” wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczas szkolenia uczestniczki poznały zasady wykonania manicure klasycznego, manicure hybrydowego oraz przedłużania płytki paznokciowej za pomocą szablonu.

Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.
Harmonogram wsparcia

KierunekHarmonogram
Wspólna dla nauczycieli akademickich kilku kierunkówPobierz PDF
ArchitekturaPobierz PDF
Bezpieczeństwo wewnętrznePobierz PDF
DietetykaPobierz PDF
NeofilologiaPobierz PDF
Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
InformatykaPobierz PDF
Jazz i muzyka estradowaPobierz PDF
KosmetologiaPobierz PDF
PielęgniarstwoPobierz PDF
Trener osobisty - Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
Ratownictwo medycznePobierz PDF
Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z regulaminem rekrutacji, przez formularze zgłoszeniowe uczestników i w formie cyfrowej poprzez zakładkę rekrutacyjną umieszczoną na stronie www.Zapytania ofertoweKontakt