O projekcie

„Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 do 31.12.2021


Celem głównym projektu jest utworzenie zintegrowanego programu uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Uczelni zakłada m.in:

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty, staże dydaktyczne w przedsiębiorstwach dla kadry uczelni uczącej na kierunkach o profilu praktycznym. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.

Aktualności


Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych, z punktu widzenia architekta miejskiego i projektanta

W dniu 22.01.2021 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych, z punktu widzenia architekta miejskiego i projektanta”.
Podczas spotkania omówiono następujące tezy: I. Kształtowanie przestrzeni publicznej w codziennej pracy architekta miejskiego – podsumowanie.
II. Przygotowanie tematów projektowo – realizacyjnych na przykładzie P.. Jana Pawła II w Opolu.
III. Czym jest zieleń dla miasta na przykładzie Opola i Wenecji.


Problematyka związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę

W dniu 21.01.2021r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była Problematyka związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W trakcie zajęć studenci mogli zapoznać się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę poprzez omówienie procesu inwestycyjnego, który składa się z wielu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji.
Omówiono kwalifikowanie rodzaju robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.) w celu ominięcia problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Podczas warsztatów omówione zostały przykłady inwestycji zakwalifikowane do robót budowlanych wymagających lub niewymagających pozwolenia na budowę albo wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno- budowlanej. Miało to na celu pokazanie problemów na jakie architekci są narażeni w procesie uzyskania pozwolenia na budowę oraz w nadzorze budowlanych.
Ponadto w celu przybliżenia studentom pracy nadzoru budowlanego, która polega na wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane przedstawiono pojęcie samowoli budowlanej oraz katastrofy budowlanej przedstawiając przykłady jakie miały miejsce w województwie opolskim od 2015 roku do dnia dzisiejszego.


Zajęciach w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów z Panią mgr inż. arch. Eweliną Grot

W dniach 5.11.2020r. oraz 21.01.2021r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była Współpraca architekta z organami nadzoru budowlanego.
W trakcie spotkania została przedstawiona studentom organizacja samorządowa zrzeszająca architektów na terenie Polski tj. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie IARP. W IARP zrzeszeni są architekci wpisani na listę członków okręgowych izb architektów, a więc tacy którzy posiadają tytuł zawodowy magister inżynier architekt oraz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Omówiono znaczenie, strukturę organizacyjną oraz organy IARP oraz zakres zadań i obowiązków.
W trakcie zajęć przedstawiono również strukturę administracji publicznej zajmującą się budownictwem, która działa w dwóch obszarach:
- administracji architektoniczno- budowlanej
- nadzoru budowlanego.
Zapoznano uczestników z całym przebiegiem procesu inwestycyjnego, który składa się z wielu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji. Następnie przedstawiono współpracę architekta z organami nadzoru budowlanego oraz problemy występujące podczas realizacji inwestycji oraz odpowiedzialność zawodowa jaka ciąży na architekcie w trakcie realizacji inwestycji oraz jej zakończenia w nadzorze budowlanym.


Certyfikowane szkolenie Dietetyka i suplementacja w sporcie-szkolenie dla przyszłych trenerów personalnych

14 stycznia br. W ramach 1 edycji programu POWER 3.5 odbyło się szklenie Dietetyka i Suplementacja w sporcie dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka. Szkolenie poprowadził Pan Radosław Podruczny.

Certyfikowane szkolenie PILATES  dla przyszłych trenerów personalnych

30 stycznia br. przyszli trenerzy personalni szkolili się z zakresu Pilates. Szkolenie odbyło się w ramach projektu POWER 3.5 a poprowadziła je Pani dr Magdalena Głowacka. Niestety z powodu ograniczeń wynikających z pandemii szkolenie musiało odbyć się w trybie on-line.


Sprawozdanie z wizyty studyjnej w „Dworze Elizy” SPA Medical z dnia 26.11.2020 r. w ramach projektu Power 3.5

Dnia 26 listopada 2020 r. 16-tu studentek kierunku kosmetologii z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wraz z opiekunami, uczestniczyło w wizycie studyjnej w „Dworze Elizy” SPA Medical. Wizyta odbyła się w ramach projektu POWER 3,5,

Głównym celem wizyty było poznanie nowych technologii stosowanych w specjalistycznych zabiegach kosmetologicznych. Wygłoszony został także wykład: „Healthy Aging – świadoma pielęgnacja skóry w każdym wieku”. Uczestniczki projektu POWER 3,5 miały także okazję skorzystać z zabiegów oferowanych przez Centrum Kosmetyczne SPA (zabiegi na twarz lub ciało). Centrum Kosmetyczne SPA Dwór Elizy, oferuje profesjonalne zabiegi przeprowadzane wyłącznie na produktach KLAPP, które charakteryzują się niebanalnymi składnikami pozyskiwanymi z różnych części świata. Spotkanie zakończyło się wizytą w strefie saun, gdzie studentki miały możliwość skorzystania z Rytuału Saunowego, a także Aquaaerobiku,.

Wizyta, oprócz podniesienia kompetencji z zakresu wykorzystania nowych technologii, miała także na celu przybliżyć funkcjonowanie nowoczesnego hotelu SPA. Studentki miały okazję zwiedzenia części hotelowej, całego Centrum Kosmetycznego oraz Strefy Rekreacji - kompleks obejmuje: strefę spa i wellness oraz basen.


Wizyta studyjna on-line w ZUS

Dnia 15 stycznia 2021 studenci trzeciego roku kierunku finanse i rachunkowość wzięli udział w wizycie studyjnej on-line w ZUS. Wizytę prowadziła Pani Magdalena Lis Kierownik Wydziału ds. obsługi klienta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nysie. Spotkanie dotyczyło głownie możliwości pracy po studiach w strukturach ZUS, sposobów aplikacji i niezbędnych kwalifikacji, które student winien posiadać.
Wizyta została zorganizowana w ramach projektu POWER 3,5 "Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych".


ECDL ADVANCED A2

Studenci 3 roku studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą w kursie prowadzonym przez dr inż. Adrianę Halikowską przygotowującym do egzaminu ECDL ADVANCED A2. Zajęcia odbywają się w ramach projektu POWER 3,5 „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”. Uzyskanie certyfikatu z zakresu ECDL ADVANCED A2 potwierdza następujące kompetencje studenta:

Posiadanie certyfikatu: Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do zaawansowanego używania arkusza kalkulacyjnego; Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy z arkuszem kalkulacyjnym.


Praktyczne zajęcia w grupach projektowych

W dniach: 4.12.2020r., 18.12.2020r. oraz 8.01.2021r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Praktycznych zajęć w grupach projektowych które prowadziła dr inż. arch. Grażyna Lasek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
W trakcie zajęć kontynuowano opracowywanie projektu zagospodarowania Stawu Łódkowego wraz z jego najbliższym otoczeniem. Podobnie jak cały park oraz dawna fosa okalająca śródmieście Nysy od strony południowej i południowo-zachodniej jest to teren który stanowi dogodne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Na obszarze będącym przedmiotem opracowania planuje się wydzielenie wnętrz w które zostaną wpisane programy o tematyce prozdrowotnej oraz rekreacyjnej.


Szkolenie z programu ArchiCAD - stopień drugi

W dniach 7 – 9.11.2020 roku dziewięciu studentów kierunku Architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu ArchiCAD

W dniach 2 – 4.11.2020 roku dziesięciu studentów kierunku Architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Sprawozdanie ze szkoleń z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age. Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych cz. I - szkolenie podstawowe i Toksyna Botulinowa w zabiegach estetycznych cz. II - techniki rozszerzone. 

W dniach 05.12 i 06.12.2020r, w ramach projektu PO WER 3.5, grupa pięciu wykładowców kierunku kosmetologia, w Instytucie Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wzięła udział, w szkoleniach z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age. - Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych cz. I - szkolenie podstawowe i Toksyna Botulinowa w zabiegach estetycznych cz. II - techniki rozszerzone. 

Celem szkoleń było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania toksyny botulinowej w zabiegach estetycznych.

Dzień 1 – Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych cz. I - szkolenie podstawowe

W trakcie szkolenia zostały przekazane poniższe informacje teoretyczne:
- podstawy anatomii w zakresie niezbędnym do wykonywania zabiegów,
- kwalifikacja pacjentów, przygotowanie do zabiegu,
- omówienie dostępnych w Polsce preparatów z Toksyną Botulinową – porady praktyczne dotyczące rozcieńczeń i przechowywania roztworów,
- nauka wyznaczania punktów iniekcji w likwidacji zmarszczek górnej części twarzy jak uniknąć ew. niepowodzeń,
- wymagana dokumentacja z wzorami kart pacjenta i świadomej zgody na zabieg,
- przepisy prawne regulujące wykonywanie zabiegów oraz zasady ubezpieczenia gabinetu,
- postępowanie po zabiegowe i powikłania.

Praktyczna część szkolenia zbudowana była na bazie pokazów instruktorskich pełnych wskazówek i wsparcia technicznego podczas pracy. Każdy uczestnik szkolenia wykonał zabiegi z protokołów na modelkach po opieką instruktora.

Dzień 2 - Toksyna Botulinowa w zabiegach estetycznych cz. II - techniki rozszerzone.

W trakcie szkolenia zostały przekazane min. poniższe informacje:
- zasady stosowania Toksyny Botulinowej w obszarze środkowej i dolnej części twarzy oraz szyi.
- nauka wyznaczania punktów iniekcji:

- zastosowanie Toksyny Botulinowej w prawidłowym przygotowaniu do zabiegów wypełnień kwasem
- zaawansowane techniki likwidacji zmarszczek policzków zależnych od aktywności mm jarzmowych
- techniki "BOTOX-LIFT", "MESOBOTOX", MIKROINIEKCJE
- wymagana dokumentacja z wzorami kart pacjenta i świadomej zgody na zabieg
- przepisy prawne regulujące wykonywanie zabiegów oraz zasady ubezpieczenia gabinetu
- postępowanie po zabiegowe
- powikłania

Praktyczna część szkolenia zbudowana była na bazie pokazów instruktorskich pełnych wskazówek i wsparcia technicznego podczas pracy. Każdy uczestnik kursu wykonał zabiegi z protokołów na modelkach po opieką instruktora. Szkolenia zakończyły się uzyskaniem certyfikatów uprawniających do wykonywania zabiegów.


Sprawozdanie ze szkoleń z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age. - Mezoterapia igłowa i Wypełniacze w zabiegach estetycznych (kwas hialuronowy usieciowany) cz.I szkolenie podstawowe

W dniach 21.11 i 22.11.2020r, w ramach projektu PO WER 3.5, grupa pięciu nauczycieli kierunku kosmetologia, w Instytucie Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wzięła udział, w szkoleniach z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age. - Mezoterapia igłowa i Wypełniacze w zabiegach estetycznych (kwas hialuronowy usieciowany) cz.I szkolenie podstawowe.

Celem szkoleń było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania mezoterapii igłowej i wypełniaczy w zabiegach estetycznych.

Dzień 1 – Mezopetapia igłowa
W trakcie szkolenia zostały przekazane poniższe informacje teoretyczne:
- mezoterapia – podstawy teoretyczne, zastosowanie w zabiegach estetycznych,
- omówienie potrzebnych narzędzi do wykonania zabiegów,
- zasady doboru preparatów do uzyskania pożądanego wyniku zabiegu,
- protokoły zabiegowe rekomendowane w: rewitalizacji skóry, cellulicie, łysieniu, rozstępach, protokoły lipolizy,
- prawidłowe zastosowanie techniki roller w rewitalizacji skóry,
- wymagana dokumentacja,
- postępowanie po zabiegowe,
- powikłania.

Dzień 2 - Wypełniacze w zabiegach estetycznych (kwas hialuronowy usieciowany) cz.I szkolenie podstawowe
W trakcie szkolenia zostały przekazane min. poniższe informacje:
- obszary i rodzaje defektów do korekty wypełniaczami,
- rodzaje kwasów hialuronowych i zastosowanie poszczególnych typów,
- preparaty dostępne w Polsce- charakterystyka,
- metody i nauka prawidłowej korekcji: zmarszczek, bruzd nosowo-wargowych, "doliny łez", PIN-kodu, bruzdy marionetki, zmarszczek śmiechowych, kresy brody- wszystkie omawiane na szkoleniu techniki wizualizowane były dodatkowo filmami instruktażowymi o wysokiej rozdzielczości
- obszary z zastosowaniem technik łączonych - omówienie zasad,
- postępowanie w przypadku podania nadmiaru preparatu - zasady stosowania hialuronidazy,
- wymagana dokumentacja z wzorami kart pacjenta i świadomej zgody na zabieg,
- przepisy prawne regulujące wykonywanie zabiegów oraz zasady ubezpieczenia gabinetu,
- postępowanie po zabiegowe,
- powikłania.

Szkolenia zakończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającym do wykonywania zabiegów.


Szkolenie z programu 3DS Max

W dniach 16-18.11.2020r. roku studenci Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura, Informatyka oraz z Zarządzania i Inżynierii Produkcji wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu z programu 3DS Max zorganizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu Revit Architecture

W dniach 30.11 – 2.12.2020 roku studenci Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura oraz Informatyka wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu z programu Revit Architecture zorganizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Zajęcia w ramach Warsztatów z Pracodawcami

W dniu 27.11.2020 studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była:

Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie – tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów oraz współpracy pomiędzy Architektem, a Klientem w oparciu pierwsze spotkanie z klientem. Podczas zajęć omówiono:

 1. O co zapytać na pierwszym spotkaniu
 2. Pierwsze wrażenie
 3. Sprawy przedprojektowe
 4. Sprawy projektowe
 5. Umowa


Zajęcia w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz Warsztatów z Pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach

W dniu 20 listopada 2020 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz Warsztatów z Pracodawcami które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego”.
W trakcie spotkania kontynuowano problematykę rozpatrywaną w dniu 05.11.2020 r.


Droga poszukiwania inspiracji, określenia programu funkcjonalnego oraz diagnoza potrzeb inwestora, poprzez pracę z kadrą zarządzającą firmy

W dniu 13.11.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z pracodawcami które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć była „Droga poszukiwania inspiracji, określenia programu funkcjonalnego oraz diagnoza potrzeb inwestora, poprzez pracę z kadrą zarządzającą firmy” – Projektowanie obiektów biurowych w praktyce. W trakcie spotkania omówiono projektowanie budynku biurowego na przykładzie obiektu firmy Alsecco – od koncepcji do realizacji.


Projektowanie obiektów biurowych w praktyce

W dniu 13.11.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć była „Praca architekta przy realizacji obiektów biurowych” – Projektowanie obiektów biurowych w praktyce.
W trakcie spotkania omówiono projektowanie budynku biurowego na przykładzie obiektu firmy Alsecco – od koncepcji do realizacji.


Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego

W dniu 5 listopada 2020 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego”. W trakcie spotkania poruszane były następujące tezy:

I. Przestrzeń miasta, przekształcana sukcesywnie wartością nas wszystkich na przykładzie oceny stanu przestrzeni miasta Opola

1. Definicja przestrzeni publicznej i jej znaczenie dla miasta
  1.1. Definicje dotyczące przestrzeni publicznej w u.o.p.z.p oraz dokumentach planistycznych
  1.2. Czym jest przestrzeń publiczna dla miasta?
2. Rodzaje przestrzeni
  2.1. Przestrzenie publiczne
  2.2. Przestrzenie półpubliczne
  2.3. Przestrzenie prywatne
3. Niektóre kryteria oceny jakości przestrzeni publicznej
4. Próba diagnozy stanu przestrzeni w Opolu
  4.1. stan opracowań planistycznych
  4.2. stan środowiska przetworzonego – zieleni miejskiej
  4.3. stan inwestycji miejskich w obszary publiczne na wybranych przykładach
  4.4. charakter działań w wybranych przestrzeniach publicznych
  4.5. słabe miejsca – mogą być szansą do nowych działań dla przestrzeni i społeczności
5. Przykłady rozwiązań problemów przestrzennych w świecie

II. Zagospodarowania nabrzeży Młynówki w Opolu, jako przykład przywrócenia dla mieszkańców cieku wodnego i zachowania ciągłości historycznej traktu wodnego

1. Po pierwsze bezpieczeństwo,
2. Historia ciągle żywa,
3. Inspiracje i koncepcje
4. Realizacja i trudności z brakiem zaufania do „fachowców”
5. „Zielony salon Opola” - akceptacja wyrażana nogami


Szkolenie z Panem mgr inż. arch. Jakubem Tomiczkiem

W dniu 13.11.2020 studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była

Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie – tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów oraz współpracy pomiędzy Architektem, a Klientem w oparciu o umowę o prace projektowe.

Podczas zajęć omówiono:

 1. Co to jest umowa o prace projektowe?
 2. Rodzaje umów i ich zakres.
 3. Sankcje
 4. Przedmiot umowy
 5. Czas i miejsce


Zajęciach w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

W dniu 13.11.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była

Podczas zajęć omówiono:

 1. Negocjacje jako gra partnerska
 2. Relacje Inwestor - Architekt
 3. Stopień zaangażowania w proces inwestycyjny Inwestora
 4. Warunki współpracy
 5. Umiejętność wpływania na klienta


Działalność Izby Architektów RP 

W dniu 23.10.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była

Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie – tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów.

Podczas zajęć omówiono:

 1. Historię powstania IARP
 2. Podstawy i zakres działalności IARP


Certyfikowane szkolenie z programu AutoCAD

W dniach 26-28.10.2020 roku studenci Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura oraz Informatyka wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu z programu AutoCAD zorganizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu Revit Architecture

W dniach 19 – 21.10.2020 roku studenci Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura oraz Informatyka wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu z programu Revit Architecture zorganizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Praca architekta przy realizacji obiektów biurowych

W dniu 23.10.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć była „Praca architekta przy realizacji obiektów biurowych”.
W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do historii rozwoju obiektów biurowych.
 2. Klasyfikacja obiektów biurowych z uwagi na lokalizację oraz wizerunek i rozwiązania przestrzenne.
 3. Rodzaje obiektów biurowych w ujęciu funkcjonalnym.


Szkolenie z programu 3dsMax

W dniach 13-15.10.2020 roku sześciu pracowników Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura oraz Informatyka wzięło udział w szkoleniu z programu 3dsMax organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu AutoCAD

W dniach 29 – 30.09 oraz 1.10.2020 roku sześciu pracowników Wydziału Nauk Technicznych kierunek Architektura wzięło udział w szkoleniu z programu AutoCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało trzeci stopień nauki ww. programu komputerowego.
Harmonogram wsparcia

KierunekHarmonogram
Wspólna dla nauczycieli akademickich kilku kierunkówPobierz PDF
ArchitekturaPobierz PDF
Bezpieczeństwo wewnętrznePobierz PDF
DietetykaPobierz PDF
NeofilologiaPobierz PDF
Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
InformatykaPobierz PDF
Jazz i muzyka estradowaPobierz PDF
KosmetologiaPobierz PDF
PielęgniarstwoPobierz PDF
Trener osobisty - Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
Ratownictwo medycznePobierz PDF
Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z regulaminem rekrutacji, przez formularze zgłoszeniowe uczestników i w formie cyfrowej poprzez zakładkę rekrutacyjną umieszczoną na stronie www.Zapytania ofertoweKontakt