Staż w ramach projektu POWER 3,5

Mgr Agnieszka Szpara odbywa staż w księgowości w Przedsiębiorstwie Informatycznym BITCOMPUTER. Głównym obszarem tematycznym jest analiza kosztów, metod zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, tendencji sprzedażowych źródeł finansowania.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

W stażu realizowanym w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu listopadzie 2018r, uczestniczyły Panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż.

W trakcie jego trwania zostały one zapoznanie z technologią niwelowania rozszerzonych naczyń krwionośnych - na przykładzie urządzenia laserowego firmy MEDIKA. 

Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne związane z ww. technologią, następnie dokonano porównania tej metody z innymi dostępnymi na rynku urządzeniami. Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach. 

Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych tej technologii z innymi. 

Dokładnie omówiono:

  1. zastosowanie w zabiegach niwelowania rozszerzonych naczyń krwionośnych skóry występujących na twarzy i ciele,
  2. procedury niwelowania rumienia,
  3. parametry i metody łączone rekomendowane do stosowania w ww. terapiach.


Zajęcia w ramach projektu POWER 3.5

W dniu 19 listopada br. w ramach projektu POWER 3.5, studenci III roku ratownictwa medycznego uczestniczyli w wizycie studyjnej na zaproszenie „W.I.R. SOF-MED.-CENTER”.  Firma założona została przez Krzysztof Plutę ps. „WIR”, pierwszego w Polsce absolwenta kursu Special Operations Combat Medic (SOCM) elitarnej szkoły JSOMTC dla medyków sił specjalnych USA w Fort Bragg oraz kursu dla medyków piechoty armii USA 68W Combat Medic w Fort Sam Huston, operatora z ponad 15 letnim doświadczeniem w zespole bojowym Jednostki Wojskowej Komandosów.

Więcej: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=14&ak=49,7285,0


Szkolenie z programowania sterowników PLC 

W dniach 19.11-23.11.2018r. studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przeszli kolejny kurs podnoszący ich kompetencje zawodowe. Tym razem szkolenie dotyczyło programowania sterowników PLC, które są wykorzystywane w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych do sterowania pracą maszyn i urządzeń. Studenci nauczyli się między innymi obsługiwać i konfigurować sprzętowo sterowniki, pisać programy sterujące pracą sterownika PLC oraz integrować sterownik z różnymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie produkcji odpowiedzialnymi za transport, obróbkę, kontrolę jakości, manipulację przedmiotów, magazynowanie. Uzyskane kompetencje zostały potwierdzone certyfikatami wydanymi na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.


Zajęcia w ramach projektu POWER 3.5

W dniu 9 listopada 2018roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z pracodawcami, które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.

Tematem zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów było „Projektowanie obiektów biurowych w praktyce.” W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z projektowaniem budynku biurowego na przykładzie obiektu firmy Alsecco – od koncepcji do realizacji.

Tematem zajęć odbywających się w ramach warsztatów z pracodawcami była „Droga poszukiwania inspiracji, określenia programu funkcjonalnego oraz diagnoza potrzeb inwestora, poprzez pracę z kadrą zarządzającą firmy”. W trakcie wizyty na budowie obiektu biurowego realizowanego dla firmy Alsecco w Nysie przy ul. Dubois odbyło się zwiedzanie linii produkcyjnych: - produkcja szkła zespolonego; - produkcja stolarki aluminiowej.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

Mgr inż. Adriana Halikowska odbywa staż w Centrum Integracji Społecznej w Nysie. Głównym obszarem tematycznym stażu jest rachunkowość zarządcza w praktyce w jednostce budżetowej.


Warsztaty skanowania i drukowania 3D

Studenci IV roku zarządzania i inżynierii produkcji w dniach 5-9.11.2018r. uczestniczyli w warsztatach skanowania i drukowania 3D. Celem warsztatów było nabycie praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się skanerem 3D oraz wykorzystania drukarki 3D do wykonywania rzeczywistych modeli. W części poświęconej skanowaniu 3D warsztaty obejmowały problematykę digitalizacji obiektów i obróbki danych za pomocą oprogramowania VX Scan, tworzenia raportów zawierających mapy odchyłek i przekroje, a także wykonywania modeli 3D na podstawie wymiarów. Studenci poznali obsługę drukarki 3D oraz przeprowadzili szereg ćwiczeń z drukowania modeli dobierając parametry wydruku i tworząc programy sterujące pracą drukarki.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

Dr inż. Mariusz Kołosowski odbywa staż w Fabryce Armatury Przemysłowej WAKMET Sp.j. w Bodzanowie. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości armatury staliwnej. Podczas stażu dr Kołosowski doskonali swoje praktyczne umiejętności w zakresie planowania i organizacji produkcji, zarządzania jakością oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zakresie komputerowego wspomagania prac inżynierskich.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

Mgr inż. Jacek Tomasiak realizuje staż w firmie NEXIT, która specjalizuje się w produkcji oryginalnych wyrobów z drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Poza meblami, które firma NEXIT produkuje na specjalne zamówienia, wykonywane są też panele 3D o różnych wzorach. Skomplikowane kształty tych wyrobów wymagają bardzo specjalistycznego parku maszynowego. Jacek Tomasiak doskonali swoje umiejętności w programowaniu i obsługiwaniu maszyn sterowanych numerycznie. Poznaje nowoczesne maszyny oraz ich możliwości, a także wspiera firmę NEXIT przy projektowaniu nowych produktów.Szkolenie w tworzeniu animacji komputerowych

Studenci kierunku Informatyka uczestniczyli w czterodniowym szkoleniu  w zakresie tworzenia animacji komputerowych w środowisku Adobe After Effects. Celem szkolenia było wyposażenie studentów Informatyki w praktyczną wiedzę wystarczającą do tworzenia własnych animacji i efektów, takich jak efektowne trójwymiarowe czołówki, compositing z bluescreenem, korekta i gradacja koloru.  Słuchacze poznali zarówno podstawowe jak i bardziej zaawansowane funkcje i narzędzia programu, związane zarówno z post-produkcją obrazu wideo, jak i generowaniem całkowicie oryginalnego materiału (motion-design), takich jak motion tracking, zaawansowane kluczowanie, praca ze skryptami czy puppet tool. Wszystko zostało zilustrowane znakomitymi przykładami najlepszych tego typu produkcji z całego świata. Zajęcia prowadzone były w formie praktycznych warsztatów w pracowni komputerowej PWSZ w Nysie. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.


Szkolenie w tworzeniu aplikacji

Studenci kierunku Informatyka uczestniczyli w pięciodniowym szkoleniu, dzięki któremu zdobyli kompetencje w zakresie  zakresu tworzenia aplikacji w oparciu o platformę Windows Azure . Zrealizowane to certyfikowany kurs  DEVELOPING WINDOWS AZURE AND WEB SERVICES W ROKU 2018. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.


Szkolenie w tworzeniu gier komputerowych

Studenci kierunku Informatyka uczestniczyli w szkoleniu, dzięki któremu zdobyli kompetencje w zakresie  tworzenia gier komputerowych w środowisku Unity. Czterodniowe szkolenie obejmowało następujące aspekty: tworzeni aplikacji z widokiem z tzw. pierwszej osoby, z interaktywnym obiektem w centrum,  tworzenie gier w z widokiem izometrycznym oraz w trybie 2D. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.


Staż w ramach projektu POWER 3,5

Dr inż. Adam Dudek realizuje staż  w firmie Software System, która specjalizuje się w wytwarzaniu oprogramowania WEB na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Głównym obszarem tematycznym stażu jest poznawanie technologii oraz praktyczne wykorzystanie rozwiązań klasy MVC w obszarze tworzenia usług WEB, na przykładzie frameworka Symfony.


Zastosowanie statystyki i Statistica w opracowaniu wyników badań naukowych - metody podstawowe

W dniach 24 i 25 wrzesień 2018 dziewięciu nauczycieli PWSZ w Nysie ukończyło szkolenie "Zastosowanie statystyki i Statistica w opracowaniu wyników badań naukowych - metody podstawowe". Nauczyciele zdobyli kompetencje: umiejętność formułowania problemów badawczych pod kątem metod statystycznego opracowania zebranych danych, umiejętność wykonywania podstawowych analiz statystycznych, umiejętność obsługi programu Statistica w stopniu podstawowym.


Staże w ramach projektu POWER 3,5

Głównym celem stażu realizowanego w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, we wrześniu 2018 r, którego uczestniczkami były panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich i mgr Agnieszka Stasieńko - Tłuczek była – w przypadku pierwszej uczestniczki technologia karboksyterapii a w przypadku drugiej technologia HIFU.

W trakcie zajęć w których brała udział Pani mgr Mirosława Grabas – Wyrwich zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem karboksyterapii w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania - odmłodzenie skóry, niwelowanie blizn, rozstępów i przeciwskazania do zabiegów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry oraz modelowania sylwetki, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi modelujące sylwetkę na modelach.

Natomiast podczas zajęć przeprowadzanych dla Pani mgr Agnieszki Stasieńko – Tłuczek zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem fali ultradźwiękowej w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania i przeciwskazania do zabiegów. Zwrócono dużą uwagę na dostosowanie protokołów i map zabiegowych do poszczególnych klientów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi na modelch.


ArchiCAD

W dniach 20-23 września 2018 roku sześciu pracowników Instytutu Nauk Technicznych wzięło udział w szkoleniu z programu ArchiCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Instytut Nauk Medycznych ogłasza nabór pracowników dydaktycznych kierunku pielęgniarstwo do projektu pt.: „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych. “


Staże w ramach projektu POWER 3,5

Głównym celem stażu realizowanego w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w lipcu 2018 r, którego uczestniczkami były pani dr Magdalena Rogóż i pani mgr Agnieszko Stasieńko – Tłuczek,  była – technologia karboksyterapii.

W trakcie zajęć zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem karboksyterapii w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania  - odmłodzenie skóry, niwelowanie blizn, rozstępów i przeciwskazania do zabiegów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry oraz modelowania sylwetki, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi modelujące sylwetkę na modelach.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

W miesiącu wrześniu 2018 roku w AMS SOLUTIONS ANNA SZYMAŃSKA dr Joanna Szczepańska zajmowała się głównie analizą bazy klientów firmy, a także tworzeniem oferty ubezpieczeniowej „skrojonej na miarę” danego klienta. Podczas spotkań omawiane były również kwestie dotyczące sposobów podtrzymywania więzi/kontaktu z klientem oraz budowania zaufania.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

Dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj podczas stażu w BENIGNUS" BIURZE RACHUNKOWO-USŁUGOWYM ALEKSANDRY AKIELASZEK przy ul. Armii Krajowej 6/1 w Nysie. W miesiącu wrześniu przedmiotem stażu były zasady prowadzenia ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych oraz dobór metod amortyzacji.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

Głównym tematem stażu realizowanego w Biurze Rachunkowym METIS w Nysie, w miesiącu wrześniu 2018r, którego uczestniczką była pani dr Marta Targowicz, była analiza polityk rachunkowości jednostek o zróżnicowanej działalności statutowej. W trakcie spotkań omówione zostały zagadnienia związane z zakresem dokumentacji obejmującej politykę rachunkowości oraz niezbędnych załączników stanowiących integralną część polityki. Omówiono możliwe rozwiązania w zakresie kształtowania polityki bilansowej w zależności od bieżących oraz długookresowych celów działalności przedsiębiorstw. Dokonano porównania polityk różnych podmiotów, jednocześnie zwracając uwagę na zgodność rozwiązań z wytycznymi prawa bilansowego. Przeprowadzono analizę przyczyn i sposobu przekształcania danych porównawczych i ich ujawniania w sprawozdaniu finansowym.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

Głównym celem stażu realizowanego przez mgr inż. Adrianę Halikowską w miesiącu w wrześniu w Centrum Integracji Społecznej w Nysie było tworzenia planu zadań i celów tej jednostki budżetowej na rok 2019.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

Głównym tematem stażu realizowanego w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu sierpniu 2018r, którego uczestniczkami były panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich i dr Magdalena Rogóż, była - Technologia HIFU.

W trakcie zajęć zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem fali ultradźwiękowej w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania i przeciwskazania do zabiegów. Zwrócono dużą uwagę na dostosowanie protokołów i map zabiegowych do poszczególnych klientów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi na modelch.


Szkolenie AutoCAD

W dniach 6 – 8 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu AutoCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu 3dsMAX

W dniach 3 – 5 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu 3dsMAX organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego. 


Szkolenie ArchiCAD

W dniach 29-30 czerwca i 1 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD, organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z zakresu programów wspomagających proces tłumaczenia

W dniach 30.06.2018 r. i 01.07.2018 r. studenci angielskiego języka biznesu oraz filologii germańskiej uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu z zakresu obsługi programu memoQ firmy Kilgray Translation Technologies. Szkolenie przeprowadziła firma Greater Translator z Warszawy, zajmująca się optymalizacją procesów tłumaczeniowych w biurach tłumaczeń, wdrażaniem technologii wspomagających proces tłumaczenia, a także dystrybucją programu memoQ.


Warsztaty ze Zbigniewem Zamachowskim

W ramach realizowanego przez PWSZ w Nysie projektu POWER 3.5, mającego na celu rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów, odbyły się 22 czerwca warsztaty wokalno-aktorskie dla studentów kierunku jazz i muzyka estradowa.
Warsztaty przeprowadził znany polski aktor Zbigniew Zamachowski. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Władzami PWSZ w Nysie, na którym omawiano dalszą współpracę aktora z Instytutem Jazzu.


Szkolenia podologiczne

Studentki III roku kosmetologii miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu podologii. Szkolenie było przeprowadzone przez firmę Miralex, generalnego przedstawiciela marki Gehwoll. Program który został zrealizowany podczas 2-dniowego kursu miał na celu zapoznanie studentek ze specyfiką specjalistycznej pielęgnacji stóp, dzięki wykładom które zostały poprowadzone przez lekarzy – specjalistów diabetologii, dermatologii, ortopedii i flebologii. W części praktycznej studentki mogły samodzielnie wykonać specjalistyczne zabiegi na modelach.


Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne

Studenci III roku kierunku ratownictwo medyczne dnia 18 czerwca uczestniczyli w szkoleniu "Na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne", po którym otrzymali uprawnienia m.in. do kierowania ambulansem ratunkowym co w znaczący sposób pozwoli na realizowanie się w zawodzie ratownika medycznego.
Szkolenie odbyło się na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi i prowadzone było pod okiem doświadczonych instruktorów. Zorganizowana zostało przez mgr Ireneusza Szafrańca.

>


Grupy projektowe

W ramach projektu PO WER 3.5, 20 studentek III roku kosmetologii wzięło udział w grupach projektowych. Opiekunami grup były mgr Mirosława Grabas-Wyrwich oraz mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek.
Celem grup projektowych było stworzenie propozycji pakietów zabiegowych , dla dwóch grup klientek:

  1. młode mamy które zakończyły okres karmienia,
  2. kobiety które po znacznej utracie masy ciała chciały poprawić jędrność skóry w obrębie twarzy i ciała.
Studentki wraz z opiekunami układając pakiety zabiegowe, korzystały z wiedzy jaką zdobyły podczas całego toku studiów. Z wiedzy zdobytej podczas Wizyty Studyjnej w Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój oraz podczas wykładów i warsztatów z serii Nyskiej Akademii Mistrzów.
Dla każdej z grup zostały zaproponowane dwa pakiety zabiegów - Pakiet Basic oraz pakiet Premium.

>


System dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare DOROTHEA

W dniu 16 czerwca 2018 odbyło się szkolenie dla studentów studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu POWER 3.5, pt. "System dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare DOROTHEA". Szkolenie poprowadziła pani dr n. med. Dorota Kilańska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Studenci pielęgniarstwa osiągnęli nowe kompetencje zawodowe z zakresu planowania opieki i dokumentowania pielęgniarskich zdarzeń medycznych oraz tworzenia katalogów (jednorodnych grup diagnoz pielęgniarskich) z wykorzystaniem słownika ICNP.


Kurs z uproszczonych form ewidencji księgowej

Dnia 12 i 14 czerwca 2018 studenci drugiego roku kierunku finanse i rachunkowość odbyli 16 godzinny kurs z uproszczonych form ewidencji księgowej w systemach finansowo-księgowych. W ramach zajęć omawiane były następujące formy rozliczeń:

  1. Karta podatkowa
  2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów


Spotkanie z Panią mgr Jarosławą Jarosz - wykładowcą, kosmetolog.

W dniu 13 czerwca 2018 r. w ramach projektu PO WER 3.5 odbył się kolejny wykład z serii kompetencji miękkich. Prelegentem była Pani mgr Jarosława Jarosz – wykładowcą, kosmetolog.
Tematem wykładu oraz warsztatów było :


Spotkanie z Panią mgr Agnieszką Rajter - współwłaścicielką Biura Rachunkowego Synergia S.C. w Nysie.

Dnia 12 i 13 czerwca 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Agnieszką Rajter - współwłaścicielką Biura Rachunkowego Synergia S.C. w Nysie.
Pani Agnieszka jest absolwentka kierunku finanse i bankowość PWSZ w Nysie.


Wykład Pani mgr Katarzyny Wilczyńskiej, redaktor naczelnej czasopisma "Kosmetologia estetyczna"

12 czerwca 2018 r. studentki 3 roku kierunku kosmetologia uczestniczyły w kolejnych zajęciach w ramach warsztatów z kompetencji miękkich - prelegentem była Pani mgr Katarzyna Wilczyńska, redaktor naczelna czasopisma "Kosmetologia estetyczna".
W trakcie wykładu skupiono się m.in. na omówieniu typów osobowości i zaburzeń - występujących u klientów odwiedzających gabinety kosmetologiczne. Przedstawiono tematykę związaną z niezadowolonym klientem oraz omówiono tematykę odszkodowawczą.
Przeanalizowano również formularz świadomej zgody klienta oraz konieczność posiadania w gabinecie dokumentacji przed i po zabiegowej oraz ubezpieczenia OC.


Przyszli trenerzy personalni szkolą się w ramach Nyskiej Akademi Mistrzów, PO WER 3.5

10 czerwca 2018 roku w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów mgr Paweł Szewczyk przeprowadził szkolenie dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka, czyli przyszłych trenerów personalnych, z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie.
Spotkanie obejmowało część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej skupiono się m.in. na omówieniu zapotrzebowania na składniki pożywienia uwzględniając różnice wynikające z rodzaju oraz intensywności podejmowanego wysiłku fizycznego. Przedstawiono popularne modele żywieniowe dla wybranych dyscyplin sportowych z uwzględnieniem suplementacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwe ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem zanieczyszczonych suplementów diety.
Część praktyczna obejmowała ocenę jakościową posiłków dla sportowca. Podczas komponowania posiłków zwrócono uwagę na ograniczanie produktów i potraw zwiększających ryzyko dyspepsji czynnościowej indukowanej wysiłkiem oraz maksymalizację aktywności syntezy białek mięśniowych.


Pielęgniarka w roli edukatora pacjentów chorujących na cukrzycę i ich rodzin

W dniach od 08 do 09 czerwca 2018, w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyło się 15-godzinne szkolenie pt. „Pielęgniarka w roli edukatora pacjentów chorujących na cukrzycę i ich rodzin”.
Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji studentów z dostosowaniem do ich potrzeb rynkowych. Szkolenie poprowadziła Pani mgr Grażyna Mamzer.


Szkolenie studentów dietetyki w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

8 czerwca 2018 r. w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyło się szkolenie z zakresu psychoonkologii prowadzone przez mgr Dariusza Pysz-Waberskiego. Tematyka szkolenia obejmowała problem chorób nowotworowych we współczesnym świecie, choroby nowotworowe w ujęciu psychologicznym, podstawy psychoonkologii jako interdyscyplinarnej nauki onkologii. Ponadto poruszono kwestie współpracy dietetyka z pozostałymi specjalistami kliniki onkologicznej oraz zakładów medycyny paliatywnej i podstawy komunikacji w psychoonkologii. W części praktycznej zajęto się m.in. problemem żywienia osób chorych onkologicznie, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do pacjenta.


Spotkanie z Panią mgr Małgorzatą Wandzel, główną księgową PHU POL-KRUSZ.

Dnia 5 i 6 czerwca 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Małgorzatą Wandzel główną księgową PHU POL-KRUSZ.
Pani Małgorzat jest absolwentką kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.


Wyjazd studentów filologii angielskiej do Wielkiej Brytanii

Studenci filologii angielskiej spędzili kilkanaście dni w Southampton – niewielkim, ale uroczym i bardzo „zasłużonym” historycznie mieście Wielkiej Brytanii. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Power 3.5 realizowanego przez Instytut Neofilologii.

Więcej: Szczegółowa relacja z wyjazdu


Spotkanie się z Panią mgr Alicją Mazurkiewicz - główną księgową przedsiębiorstwa „BitComputer” w Nysie.

Dnia 29 maja i 6 czerwca 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Alicją Mazurkiewicz - główną księgową przedsiębiorstwa „BitComputer” w Nysie.
Pani Ala jest absolwentka kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.


Egzamin ECDL ADVANCED A2

Dnia 05.06.2018 studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość przystąpili do egzaminu ECDL ADVANCED A2 -zaawanasowane arkusze kalkulacyjne. Wszyscy studenci (15 oósb) zdali egzamin w wynikiem pozytywnym a kilka osób nawet ze 100% punktacją. Gratulujemy.


Szkolenie z przedłużania oraz zagęszczania rzęs

4 czerwca 2018 w ramach projektu PO WER 3.5 druga grupa studentek kosmetologii wzięła udział w szkoleniu z przedłużania oraz zagęszczania rzęs.


Nowoczesny markieting beauty

4 czerwca 2018 studentki 3 roku kierunku kosmetologia odbyły pierwsze zajęcia w ramach warsztatów z kompetencji miękkich - prelegentem była Pani mgr Agnieszka Gomolińska, manager i konsultant medyczny/kosmetolog w Face and Body Institute w Krakowie, prelegent Międzynarodowych Kongresów Kosmetycznych LNE w Krakowie, w latach 2006 – 2008 redaktor naczelna magazynu Beauty Forum.


Szkolenie pt. "Szybko, szybciej - czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym"

W dniach od 4 do 7 czerwca 2018, w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo odbyło się 30-godzinne szkolenie w ramach projektu POWER 3.5 dotyczące kształcenia kompetencji miękkich, pt. "Szybko, szybciej - czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym". Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Olejnik z firmy szkoleniowej AVENHANSEN.


Certyfikowany kurs ECDL ADVANCED A2

Studenci 3 roku finansów i rachunkowości odbyli 60 godziny certyfikowany kurs ECDL ADVANCED A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Zajęcia prowadził pracownik PWSZ w Nysie - dr inż. Marek Wilimowski.


Szkolenie w ramach kompetencji miękkich

W dniach 2-3 czerwca br. studenci 3 roku dietetyki klinicznej mieli możliwość nabycia nowych kompetencji miękkich. Szkolenie poprowadziła dr Katarzyna Brukało.
Podczas spotkania omówiono m.in. zasady budowania nowoczesnego zespołu (teambuilding), tworzenie wizerunku profesjonalisty w social media (personal branding), zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie czasem w czasie, komunikację interpersonalną i komunikację menedżerską. Poruszono kwestie związane z negocjacjami, osiąganiem sukcesu, przywództwa i sztuki odmawiania, a także typowe kompetencje miękkie niezbędne w gabinecie dietetyka.


Warsztaty z muzyki elektronicznej

Warsztaty z muzyki elektronicznej - użytkowej dla studentów kierunku jazz i muzyka estradowa, które odbywały się w dniach 1 oraz 3 czerwca 2018 roku. Prelegentem był mgr Janusz Toczek.


Nyska Akademia Mistrzów

1 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu diabetologii klinicznej dla studentów 3 roku dietetyki. Szkolenie poprowadziła dr Zofia Skałuba-Filipow w ramach projektu PO WER 3.5, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Szkolenie miało charakter warsztatowy, podczas którego studenci dokonywali analizy przypadków klinicznych.


Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

W stażu realizowanym w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu maju 2018r, uczestniczyły Panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż.

W trakcie jego trwania zostały one zapoznanie z technologia połączenia fal radiowych i mikronakłuwania skóry - na przykładzie urządzenia RFraxLift MEDIKA. Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne związane z ww. technologią, następnie dokonano porównania tej metody z innymi dostępnymi na rynku urządzeniami. Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach. Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych tej technologii z innymi.

Dokładnie omówiono:

1. zastosowanie w zabiegach odmładzających skóry twarzy,

2. procedury niwelowania blizn i rozstępów,

3. parametry i metodę zalecaną w celu poprawy kondycji skóry


Nyska Akademia Mistrzów

29 i 30 maja 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Magdaleną Lis kierowniczką Sali Obsługi Klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nysie.


Kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych

Dnia 22 i 29 maja 2018 studenci drugiego roku kierunku finanse i rachunkowość odbyli 16 godzinny kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu prowadzenia kadr i płac w organizacji w zakresie następujących tematów:


Rola pielęgniarki w leczeniu żywieniowym – żywienie pozajelitowe w różnych stanach klinicznych w warunkach domowych

W dniach od 28 do 29 maja 2018 r., w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyło się 15-godzinne szkolenie, pt. "Rola pielęgniarki w leczeniu żywieniowym – żywienie pozajelitowe w różnych stanach klinicznych w warunkach domowych". Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji studentów z dostosowaniem do ich potrzeb rynkowych. Szkolenie prowadziła Pani mgr Barbara Próchnicka.


Wizyta studyjna w firmie Grupa Azoty ZAK S.A.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Grupa Azoty w Kędzierzynie-Koźlu 28.05.2018 r.
Podczas wizyty organizowanej przez Instytut Nauk Technicznych i Biuro Karier PWSZ w Nysie w ramach projektu PO WER 3.5. studenci mieli możliwość zapoznania się ze specyfikacją przedsiębiorstwa, zwiedzili instalację granulacji nawozów oraz zakładową oczyszczalnię ścieków przemysłowych. Odwiedzenie tego bardzo nowoczesnego przedsiębiorstwa wraz z możliwością poznania procesów produkcji umożliwiło poszerzenie wiedzy studentów z zakresu zarządzania procesami ciągłymi o wysokim stopniu automatyzacji.


Studenci ratownictwa medycznego szkolą się w GOPR

Studenci III roku kierunku ratownictwo medyczne brali udział w wizycie studyjnej w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym – Grupa Krynicka. Wizyta została zorganizowana przez mgr Ireneusza Szafrańca w dniach 28-30 maja 2018 r. i odbyła się w ramach projektu POWER 3.5.

Więcej: Szczegółowa relacja z wizyty


Wyjazd dydaktyczny do Zetkama sp. z o.o.

28 maja 2018 r. studenci III roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studiów stacjonarnych, zrealizowali wyjazd dydaktyczny do Zetkama sp. z o.o. zapoznając się z procesem produkcyjnym.
Celem tych zajęć było uzupełnienie programu dydaktycznego o praktykę przedsiębiorstwa produkcyjnego, w zakresie takich przedmiotów, jak: procesy produkcyjne, automatyzacja wytwarzania, projektowanie procesów technologicznych, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, zarządzanie przedsięwzięciem, logistyka.


Szkolenie z przedłużania oraz stylizacji rzęs

28 maja 2018 r., w ramach projektu PO WER 3.5, pierwsza grupa 10 studentek III roku kosmetologii w Instytucie Nauk o Zdrowiu, brała udział w szkoleniu którego tematem było zagęszczenie oraz stylizacja rzęs. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


Kurs kasjera walutowego i złotowego

23 maja studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość uczestniczyli w kursie kasjera walutowego i złotowego. Podczas kursu studenci nabyli m.in. umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów zarówno krajowych jak i zagranicznych.


Nyska Akademia Mistrzów - laser mikrosekundowy

Laser mikrosekundowy Nd:YAG był kolejnym tematem wykładów z serii Nyskiej Akademii Mistrzów który odbył się 23 maja 2018 r., dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5.
Studentki trzeciego roku kosmetologii Instytutu Nauk o Zdrowiu mogły zapoznać się z innowacyjną platformą mogącą w tak krókim czasie, jak 650 mikrosekund, wygenerować moc nawet 255J/cm2.
Technologia ta daję możliwość wykonania praktycznie bezbolesnego zabiegu. Można je nawet wykonywać u małych dzieci. Laser ten posiada 33 medyczne wskazania zatwierdzone przez amerykańskie FDA.
Studentki miały możliwość zobczyć jak przy użyciu tego lasera wyglądają zabiegi zamykania naczyń oraz zabiegi dla osób z łuszczycą.


Nyska Akademia Mistrzów

22 i 30 maja 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Anną Płuską kierowniczką działu fakturowania Zakładu Produkcyjno -Handlowo Usługowego „Alsecco” Sp. z o.o. w Nysie.


Kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych

W dniach 22 i 29 maj studenci 2 roku finansów i rachunkowości odbyli 16 godzinny certyfikowany kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych.


Spotkanie z Panią mgr Aleksandrą Akielaszek, właścicielką Biura rachunkowo-usługowego BENIGNUS

22 i 25 maja 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Aleksandrą Akielaszek właścicielką Biura rachunkowo-usługowego BENIGNUS.


Wizyta studyjna w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Przyszli trenerzy personalni (trzyletnie studia licencjackie) 23 maja br. odbyli wizytę studyjną w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wizyta została zorganizowana przez mgr Ewę Szurę, zastępcę Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu i odbyła się w ramach projektu POWER 3.5, którego celem głównym jest utworzenie zintegrowanego programu Uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Ponadto studenci spotkali się z wybitnymi sportowcami oraz pracownikami naukowo dydaktycznymi, którzy byli pod wrażeniem zaangażowania i wiedzy studentów. W ramach wizyty odbyło się zwiedzanie Uczelni, przede wszystkim pracowni do badań naukowych oraz interesujące wykłady. Była to niezwykle ciekawa i owocna przygoda.


Szkolenie z przedłużania oraz stylizacji płytki paznokciowej metodą żelową

23-25 maja, studentki III roku kosmetologii, dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5, miały możliwość uczestniczyć w szkoleniu, którego tematem było przedłużanie oraz stylizacja płytki paznokciowej metodą żelową.
Panie ze Studia Urody Sandra Patron zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczasz szkolenia studentki poznały zasady wykonania manicure klasycznego, manicure hybrydowego, przedłużania płytki paznokciowej za pomocą szablonu. Nowoczesne metody przedłużania paznokci pozwalają uzyskać bardzo naturalny kształt paznokcia. Płytka wygląda wtedy zdrowo, a manicure jest elegancki i niewymuszony
Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


Zajęcia z prelegentem mgr-em Januszem Toczkiem

Dnia 21 maja 2018 studenci 3 roku kierunku jazz i muzyka estradowa odbyli pierwsze zajęcia w ramach warsztatów z kompetencji miękkich prowadzonych z prelegentem mgr-em Januszem Toczkiem.


Szkolenia dla studentów ratownictwa medycznego

W ramach projektu POWER 3.5 studenci kierunku ratownictwo medyczne, biorali udział w szkoleniu na ratownika wodnego i sternika motorowodnego.
Zajęcia odbyły się na terenie jeziora nyskiego oraz krytej pływalni w Nysie. Szkolenie prowadzone było pod okiem doświadczonych instruktorów.


Szkolenie dla tłumaczy branż przemysłowych

W ramach projektu POWER 3.5 w dniu 15 maja w Instytucie Neofilologii odbyły się warsztaty przeprowadzone przez specjalistów z zakresu tłumaczeń specjalistycznych prudnickiej filii zakładów Steinpol Central Services Sp. z o.o. na temat "Obsługa klienta w j. niemieckim na przykładzie firmy Steinpol Central Services sp. z o.o.''

Firma Steinpol to polski pion światowego koncernu Steinhoff International, jednej z największych na świecie firm meblarskich z siedzibą w RPA. Firmę reprezentowali Krystian Szeląg - Dyrektor Pionu Obsługi Klienta oraz Agnieszka Wąsik - Kierownik Działu Obsługi Klienta w Prudniku.

Więcej: Szczegółowa relacja z wizyty


Spotkanie z Panią mgr Lucyną Piotrowicz, Prezes zarządu Spółdzielnia Pracy „Cukry Nyskie”

Dnia 15 i 16 maj 2018 roku studenci III roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Lucyną Piotrowicz Prezes zarządu Spółdzielnia Pracy „Cukry Nyskie” w Nysie.

Pani Lucyna Piotrowicz jest absolwentką kierunku finanse i bankowość PWSZ w Nysie.


Nyska Akademia Mistrzów – Technologia HiFu

Po raz kolejny z serii Nyskiej Akademii Mistrzów, 11.05.2018 odbył się wykład dla studentek trzeciego roku kosmetologii, Instytutu Nauk o Zdrowiu. Tym razem Pan Tomasz Walter przedstawił studentkom zabiegi z wykorzystaniem technologii HiFu w zabiegach ujędrniających. HiFu zwana jest inaczej liftingiem bez skalpela. Podczas zabiegu skoncentrowana energia ultradźwiękowa dostarczana jest do warstwy SMAS, tej samej na której pracują chirurdzy plastyczni podczas zabiegu face-liftingu, ale nie wykonywane są żadne nacięcia skóry.
Dzięki tym wykładom studentki miały możliwość poznania jednego z najczęściej wykonywanych zabiegów w salonach kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej. Pozwoli im to w łatwiejszym doborze oferty zabiegowej otwierając własny salon kosmetyczny.


Wizyta studyjna studentek kosmetologii w Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój

Dnia 10 maja 2018 r. 20 studentek kierunku kosmetologia wraz z opiekunem mgr Mirosławą Grabas–Wyrwich uczestniczyło w wizycie  studyjnej w prestiżowym Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój. Wizyta odbyła się w ramach projektu POWER 3.5, którego celem głównym  jest utworzenie zintegrowanego programu uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Więcej: Szczegółowa relacja z wizyty

 

Nyska Akademia Mistrzów – karoksyterapia w zabiegach na ciało

9 maja 2018 r. w ramach wykładów z cyklu Nyskiej Akademii Mistrzów odbył się kolejny wykład, którego tematem było zastosowanie technologii karboksyterapii w zabiegach na ciało. Studenki miały możliwość zapoznania się z zabiegami na rozstępy i blizny.

Więcej: Szczegółowa relacja z wykładu


Spotkanie z Panią mgr Bernadettą Wiśniewską, pracownikiem Biura Nieruchomości POSESJA w Nysie

Dnia  8 i 9 maja 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z pracownikiem Biura Nieruchomości POSESJA w Nysie. Pani Bernadetta Wiśniewska jest absolwentką kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.

 

Nyska Akademia Mistrzów – karoksyterapia

8 maja 2018 r. odbył się kolejny, już trzeci, wykład z serii Nyskiej Akademii Mistrzów został poświęcony technologii karboksyterapii, stosowanej w zabiegach na okolicę twarzy. Tym razem wykład został przeprowadzony przez Pana dr Jarosława Rodzenia.

Więcej: Szczegółowa relacja z wykładu


Spotkanie z Panią mgr Joanną Rychlik, Kierownikiem Trzeciego Działu Centrum Mandatowego w Nysie Izby Administracji Skarbowej w Opolu

Dnia 24 i 25 kwietnia 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Joanną Rychlik Kierownikiem Trzeciego Działu Centrum Mandatowego w Nysie Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Pani Joanna Rychlik jest także absolwentką kierunku finanse i bankowość PWSZ w Nysie.5 kompetencji: studenci finansów na giełdzie i w NBP

Studenci finansów i rachunkowości odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych oraz Centrum Pieniądza, działające przy Narodowym Banku Polskim w Warszawie.

W czasie wizyty na Giełdzie Papierów Wartościowych studenci mogli przyjrzeć się pracy maklera i poczuć klimat wielkich operacji finansowych. W Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka, działającym przy Narodowym Banku Polskim, studenci mieli okazję poznać historię środków płatniczych i wziąć udział w wykładach związanych z pieniądzem, bankami, teoriami ekonomicznymi itp.

Wizyta studyjna miała na celu podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażenie ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Była ona realizowana w ramach programu „5 dodatkowych kompetencji absolwentów” i była finansowana z projektu PO WER.

W wizycie, 20 kwietnia 2018 r., wzięli udział studenci III roku. Opiekunem wyjazdu była mgr inż. Adriana Halikowska.

Więcej: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=8%20targer=&ak=58,6895,0

 


Spotkanie z Panem mgr Krzysztofem Pawłowskim, Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Pakosławice

Dnia 17 i 18 kwietnia 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panem mgr Krzysztofem Pawłowskim Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Pakosławice. Pan Krzysztof Pawłowski jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.