Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Przyszli nauczyciele na praktykach pedagogicznych w Wielkiej Brytanii

Studenci Filologii Angielskiej oraz Języka Biznesu pod opieką dr  Aliny Bryll zrealizowali dwutygodniowe praktyki nauczycielskie w Freematle CE Academy w Southampton.

Szkoła Freemantle oferuje  model edukacji opartej na  zasadach konstruktywizmu poznawczego oraz  łączenia nauki z zabawą, zapewniając swoim podopiecznym (w wieku od 4-11 lat) różnorodne formy aktywności w przyjaznym dzieciom otoczeniu.

Podczas pierwszego tygodnia praktyk studenci obserwowali zajęcia w poszczególnych oddziałach szkolnych według harmonogramu sporządzonego przez opiekuna praktyk ze strony szkoły – panią Ninę Myszkowski. Studenci zwracali szczególną uwagę m.in. na wykorzystywane w szkole metody i techniki kształcenia, interakcje  pomiędzy nauczycielami i uczniami, formy pracy czy też techniki motywowania uczniów.

Drugi tydzień praktyk okazał się nieco trudniejszy, ponieważ  wymagał konkretnych działań podejmowanych przez praktykantów. Nyscy studenci, wykazując się ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem, stanęli na wysokości zadania przygotowując szereg aktywności dla zarówno młodszych jak i starszych uczniów. Studenci zorganizowali m.in.  prezentację o Polsce i Nysie, quiz o Polsce a także szereg gier i zabaw interaktywnych dla dzieci. Szczególnym powodzeniem cieszyły się lekcje poloneza oraz inscenizacja legendy o Warsie i Sawie. Trzeba przyznać, że zaprojektowanie i przeprowadzenie fragmentów lekcji czy zabawy interaktywnej jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że szkoła Freemantle pracuje z dziećmi na zasadach bardzo różniących się od tych, które znamy z naszej polskiej rzeczywistości.

Z pewnością realizacja praktyk w tak inspirującej placówce oświatowej jest bogatym doświadczeniem dydaktycznym dla przyszłych nauczycieli, a wartością dodaną jest  rozwinięcie kompetencji językowych i społecznych.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z praktyk!

Praktyki nauczycielskie studentów PWSZ w Nysie (slideshow)
  The legend of Wars & Sawa
The legend of Wars & Sawa- making of 1
The legend of Wars & Sawa- making of 2
The legend of Wars & Sawa- making of 3
The legend of Wars & Sawa- making of 4

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK