Kontrast:

KontaktAktualności

Biuro Projektów i Programów

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Projekt „Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie” otrzymał dofinansowanie 

Projekt „Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie” otrzymał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i w związku z tym otrzymał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020. Na realizację projektu PWSZ w Nysie otrzymała finansowanie w wysokości 2 451 344,67zł. Projekt realizowany będzie do 30-11-2019 r.

Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności zarządzania oraz komunikacji elektronicznej poprzez modernizację infrastruktury informatycznej, rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie.

Projekt dotyczyć będzie:

  • rozszerzenia funkcjonalności infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych e–usług studiów i studentów, przewiduje się zinformatyzować obszary funkcjonalne oparte na nowoczesnym rozwiązaniu w obrębie części edukacyjnej dotyczącej działów: Dziekanat, Wirtualna Uczelnia, Stypendium, Planowanie i Zarządzanie Dydaktyką, Zapisy, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Ankiety, Badanie Losów Absolwentów, Wymiana Międzyuczelniana – Erasmus, Biuro Karier, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, Dorobek Naukowy, Statystyka/Analizy.
  • zapewnienia dostępu do elektronicznych baz bibliotek cyfrowych dla studentów i pracowników uczelni,
  • realizacja projektu zapewni modernizację systemu zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania,
  • zakres projektu będzie obejmował zakup i wdrożenie oprogramowania w części administracyjnej oraz dydaktycznej uczelni, zakup niezbędnego sprzętu, a także szkolenia pracowników Uczelni zarówno administracyjnych  jak i dydaktycznych.

W ramach projektu Uczelnia zamierza zakupić i wdrożyć Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie, zapewniający spójną i pełną obsługę procesów w całej Uczelni. System będzie otwarty i elastyczny, z wykorzystaniem do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki swej standaryzacji system może być łatwo rozwijany tak by podczas eksploatacji mógł zostać wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne.

Więcej o projekcie: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=53

Biuro Projektów i Programów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK