Kontrast:

KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Certyfikowane szkolenie Dietetyka i suplementacja w sporcie-szkolenie dla przyszłych trenerów personalnych

14 stycznia br. W ramach 1 edycji programu POWER 3.5 odbyło się szklenie Dietetyka i Suplementacja w sporcie dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka. Szkolenie poprowadził Pan Radosław Podruczny.

 

Certyfikowane szkolenie PILATES  dla przyszłych trenerów personalnych

30 stycznia br. przyszli trenerzy personalni szkolili się z zakresu Pilates. Szkolenie odbyło się w ramach projektu POWER 3.5 a poprowadziła je Pani dr Magdalena Głowacka. Niestety z powodu ograniczeń wynikających z pandemii szkolenie musiało odbyć się w trybie on-line.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK