Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Praktyka w powiecie Mainz Bingen

W tym roku partnerski powiat Nysy Mainz Bingen znów zaprasza 2 studentów filologii germańskiej na praktyki trwające 4 tygodnie. Praktyki będą się odbywać w ramach szkoły letniej (Talent Campus), która trwa od 19 lipca do 27 sierpnia.  Praktyka ma charakter pedagogiczny i można ją zaliczyć w poczet praktyki szkolnej przewidzianej programem studiów. Więcej informacji o Talent Campus można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/kvhs.mainz.bingen/videos/4586702978007942

Praktykanci mają na miejscu zapewnione mieszkanie oraz otrzymują wynagrodzenie za praktykę.

Warunkiem skorzystania z oferty jest status studenta PWSZ w Nysie w czasie odbywania praktyki oraz pochodzenie z województwa opolskiego.

Ponieważ oferta stypendialna została przygotowana we współpracy z Opolskim Urzędem Marszałkowskim,  chęć skorzystania z niej należy zgłaszać bezpośrednio do Pana Przemysława Łebcucha w Biurze Województwa Opolskiego w Moguncji pod adresem mejlowym:  p.lebcuch@opolskie.de

Tam też można otrzymać formularz wniosku i informacje o procedurze ubiegania się o finansowanie praktyki.

Praktykanci muszą być w pełni zaszczepieni przeciwko COVID 19, posiadać ubezpieczenie zdrowotne, wykazać się świadectwem dobrego zdrowia oraz świadectwem niekaralności (praca z dziećmi).

Zachęcam do składania wniosków!

Wydziałowa Koordynatorka Współpracy Międzynarodowej

Dr Monika Witt, Profesor PWSZ w Nysie

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK