Kontrast:

KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wraz ze wzrostem zainteresowania wokół zdrowego stylu życia wynikającego z problemów społecznych związanych z nadwagą i chorobami pokrewnymi wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych trenerów personalnych. Według prognoz "The European Health & Fitness Market 2015" za 10 lat ok. 80 mln Europejczyków korzystać będzie z usług fitness. W Polsce rynek fitness rozwija się najszybciej, dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w roku akademickim 2016/2017 uruchomiła unikatowy w skali całego kraju kierunek praktyczny studiów licencjackich:

PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA

Studenci pod okiem wykwalifikowanej kadry przygotowują się do prowadzenia treningów psychofizycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studia dzienne są bezpłatne, a na studenci otrzymują stypendia, m.in. jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe wypłacane przez Burmistrza Nysy wszystkim, którzy podęli naukę na nyskiej uczelni i w związku z tym zamieszkali w Nysie. W trakcie studiów studenci odbywają 13 tygodniową praktykę w kraju lub poza jego granicami w ramach programu ERASMUS+ oraz mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej. Mogą też skorzystać ze stażu absolwenckiego poza granicami kraju.

Ponadto Uczelnia prowadzi program 5 dodatkowych kompetencji, dzięki któremu wykształcenie studentów PWSZ w Nysie jest uzupełniane o unikalny zestaw informacji istotnych dla wybranego zawodu. Program dotyczy pilotowania dronów, zakładania firmy, płynnej komunikacji w języku obcym, wyjazdów studyjnych i pierwszej pomocy. Aktualnie na Uczelni realizowany jest program PO WER 3.5 oraz PO WER 3.5 druga edycja, dzięki którym studenci i kadra dydaktyczna mają możliwość podnoszenia kwalifikacji uczestnicząc w wizytach studyjnych, szkoleniach certyfikowanych, Nyskiej Akademii Mistrzów itp. Daje to ogromną możliwość wzbogacenia swojego warsztatu. Tematyka działań wykracza poza program studiów powodując, że student i wykładowca wychodzą na wyższym poziom w swoim rozwoju naukowym.

Studenci mają do wyboru specjalności:
TRENER OSOBISTY i TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO Nowość!!!

Od trenera personalnego wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin, dlatego studenci nowego kierunku zdobywają przekrojową wiedzę z zakresu roli żywienia i żywności w aktywnym stylu życia i ich wpływie na psychomotorykę i możliwości organizmu oraz o roli suplementacji w sporcie, wiedzę z psychologii, teorii osobowości i poradnictwa psychologicznego. Studenci uczą się, jak motywować do aktywności, negocjować, radzić i wspierać swoich przyszłych klientów, jak organizować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-ruchowe dostosowane do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia i zamiłowaniami. Praktyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej zdobywają w udostępnianych przez uczelnię siłowniach, salach fitness, salach gimnastycznych wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt, monitorujący na bieżąco wyniki ćwiczeń. Ponadto studenci mają okazję uczestniczyć w nieobowiązkowych obozach zimowych w Szklarskiej Porębie, brać udział w zajęciach plenerowych, organizować treningi dla studentów innych kierunków i ludzi z miasta. W 2019 roku wychodząc naprzeciw potrzebom rynku została uruchomiona nowa specjalność pn. Trener przygotowania motorycznego. Przygotowanie motoryczne to zbiór metod i środków mających na celu poprawę podstawowych cech motorycznych człowieka takich jak siła, moc, szybkość, zwinność itd. Rozwój tych aspektów wpłynie na poprawę wyników w danej dyscyplinie sportowej. Kierunek odnosi się do racjonalnej poprawy zdolności fizycznych zawodnika na wszystkich etapach jego kariery sportowej. Nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego są testy, za pomocą których jesteśmy w stanie wyeliminować poszczególne dysfunkcje ruchu i tym samym zapobiegać kontuzjom, a także ocenić postępy naszej pracy.

Trener przygotowania motorycznego to studia o charakterze praktycznym, których celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych jak i grupowych dla osób w różnym wieku i w różnych dyscyplinach sportowych. Ze względu na swoją interdyscyplinarność oraz tożsamość z wiedzą z pogranicza fizjoterapii i treningu trener przygotowania motorycznego staje się encyklopedią wiedzy na temat treningu w danej dyscyplinie sportowej.

Jeśli interesuje Cię sport i chciałbyś pracować ze sportowcami i pomagać im w ich rozwoju ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!!!

JAK UCZYMY?

Zajęcia praktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra z międzynarodowymi osiągnieciami sportowymi. Aktualnie powstaje na naszej uczelni jedna z najlepiej wyposażonych sal do treningu przygotowania motorycznego a także pracownia badań wydolnościowych.

CZEGO UCZYMY?

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest:

  • nauka praktycznej wiedzy potrzebnej do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w celu poprawy podstawowych cech motorycznych człowieka
  • ocena funkcjonalna oraz jej wykorzystanie do planowania treningu w różnych dyscyplinach sportowych
  • umiejętność przeprowadzania testów podstawowych cech motorycznych, ich kontrola, a także monitorowanie osiąganych efektów
  • przeciwdziałanie kontuzjom charakterystycznym dla danej dyscypliny oraz planowanie treningu po przebytych kontuzjach

Na naszej Uczelni właśnie tworzymy jedną z najlepiej wyposażonych pracowni do treningu przygotowania motorycznego w kraju, która, w połączeniu z możliwościami jakie daje hala sportowa, otwiera niekończący się wachlarz możliwości na ścieżce rozwoju trenera przygotowania motorycznego. W naszej pracowni znajdą się między innymi: 4 podesty do dwuboju olimpijskiego wraz z obciążeniami, jeden z nielicznych w Polsce monolift, obciążenia specjalistyczne do trójboju siłowego, 8 plasoft boxów do treningu playometrycznego, a także pracownia badań wydolnościowych oraz siły i mocy, gdzie każdy ze studentów, będzie mógł zbadać swój stan wydolności, jak i swoich podopiecznych oraz kontrolować i monitorować efekty swojej pracy.

Studenci, którzy ukończą studia na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka będą mogli pracować w charakterze trenera osobistego w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness, na obozach sportowych i rehabilitacyjnych oraz podjąć studia drugiego stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie
www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK