Kontrast:

KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Przedmioty


PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Ergonomia i pierwsza pomoc
Etykieta w życiu publicznym
Etyka
Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki)
Technologie informacyjne
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Organizacja i marketing sportu i rekreacji
Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
Elementy anatomii człowieka
Fizjologia
Biochemia
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biochemia żywności
Psychologia ogólna
Antropomotoryka
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Psychologia społeczna
Psychologia stresu i jakości życia
Psychologia aktywności fizycznej
Gerontopsychologia
Psychologia zaburzeń odżywiania i otyłości
Technologia żywienia i towaroznawstwo
Żywienie człowieka
Podstawy żywienia różnych grup ludności
Teoria i metodyka aktywności fizycznej
Odnowa biologiczna
Fitness
Trening wytrzymałościowy i siłowy
Trening funkcjonalny
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
TRENER OSOBISTY REKREACJA PSYCHORUCHOWA
Trening kobiet i seniorów Organizacja wypoczynku i rekreacji grupowej
Indywidualne programy treningowe Gry zespołowe
Prakseologia treningu Terenowe formy aktywności ruchowej
Fit –atletyka Techniki relaksacyjne z elementami jogi
Indywidualne techniki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka Grupowe techniki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka
Żywienie a zdolność do wysiłku Żywienie jako wspomaganie rekreacji
Suplementacja w sporcie Profilaktyka nadwagi i otyłości
Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK