Kontrast:

KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kwalifikacje absolwenta


Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych trenerów osobistych posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zarówno z klientem indywidualnym lub/oraz małymi grupami osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej/motorycznej w zróżnicowanych warunkach lokalowych lub terenowych. Profesjonalnie przygotowani absolwenci będą mogli pracować w charakterze trenera osobistego w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness, na obozach sportowych i rehabilitacyjnych oraz podjąć studia drugiego stopnia.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK