Kontrast:

KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wymiar, zasady i formy odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Celem praktyk zawodowych na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka jest:

  • wykorzystanie w praktyce wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie studiów,
  • zapoznanie się z wyposażeniem obiektów sportowych
  • nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania treningów personalnych oraz grupowych
  • zapoznanie się z charakterem pracy w fitness klubie, klubie sportowym, w siłowni.
  • Wymiar i miejsce odbywania praktyk studenckich:

Miejsce praktyk do wyboru:

Klub sportowy, klub fitness, siłownia, pływalnia z odpowiednim zapleczem.

Zasady zaliczenia praktyk:
Przedstawienie w wymaganym terminie dokumentów poświadczających odbycie praktyki oraz uzyskane oceny (dziennik praktyk, świadectwo odbycia praktyki, siatka ocen). Dokumenty muszą być kompletne, w pełni uzupełnione, podpisane, podbite pieczęciami. Szczególna uwagę należy zwrócić na dzienniczek praktyk. Powinny znajdować się w nim daty, godziny i tematyka zgodna z harmonogramem i odbywana praktyką. Wymagana jest pozytywna opinia kierunkowego Opiekuna Praktyk w trakcie kontroli praktyk.

Formy odbywania praktyk:
Przeprowadzanie wywiadu z klientem, wykonywanie czynności przygotowawczych do treningów personalnych i grupowych. Asystowanie i samodzielne wykonywanie treningów lub ich elementów.

Szczegółowe przepisy odbywania, zaliczenia i zwolnienia z praktyk studenckich znajdują się w Regulaminie Praktyk:

Umowa dotycząca organizacji praktyki zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - UMOWA

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK