Kontrast:

KontaktZakup książekWytyczne dla autorów

Oficyna Wydawnicza

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

M. Huchrak, T. Iwanek
Zrównoważony rozwój
a bezpieczeństwo społeczności lokalnych.
III Nyskie Forum Bezpieczeństwa

N. Marynenko, P. Kumar,
I. Kramar
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2

B. Szuba, T. Drewniak
Beauty in architecture. Tradition and contemporary trends. Implementations

B. Szuba, T. Drewniak
Beauty in architecture. Tradition and contemporary trends. Concepts

B. Szuba, T. Drewniak
Piękno w architekturze ? tradycja i współczesność. Realizacje

B. Szuba, T. Drewniak
Piękno w architekturze - tradycja i współczesność. Koncepcje

A. Brodziak, M. Zołoteńka-Synowiec
Współczesna problematyka zdrowia...

M. Huchrak, T. Iwanek
Infrastruktura krytyczna w systemie...

T. Drewniak,
E. Smolka-Drewniak
Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego...

A. Nowak, Z. Wilimowska
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village

T. Drewniak, J. Lewicki
Architektoniczne i kulturowe transformacje Nysy...

M. Huchrak, T. Iwanek
Bezpieczeństwo społeczności...

Z. Kulas
Finanse publiczne a rozwój gmin...

T. Iwanek, G. Chmielewski
Człowiek wobec zagrożeń współczesnego...

A. M. Włodarczyk
Tradycyjne i nowe przestrzenie...

J. Fałowski, T. Iwanek
Człowiek wobec zagrożeń...

G. Kwaśniak, M. Wojciszko
Funkcjonowanie systemu obronnego...

E. Grochowska-Niedworok,
M. Zołoteńka-Synowiec
Interdyscyplinarny model...

Z. Kulas
Rola kapitału intelektualnego...

I. Bracichowicz
Spór o prawa człowieka

T. Drewniak, J. Rabiej
The signs of tradition in architecture

M. Witt, W. Kunicki
Bildung. Facetten der wissenschaftlichten...

T. Drewniak, B. Szuba
Przestrzeń miejska: znaczenie, konteksty,

A. Kowalczyk, J. Pacholski
Stereotypy w postrzeganiu...

T. Drewniak, B. Szuba
Problemy dziedzictwa kulturowego...

M. Witt, W. Kunicki
Neisse: Kulturalität und Regionalität

Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK