Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Opis specjalności

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w jednym z dwu, trzech zawodów, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Misją Uczelni jest kształcić i rozwijać umiejętności, pozwalające zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpocząć po studiach pracę.

Absolwenci tego kierunku pracują nie tylko w nyskich zakładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza jego granicami, jak również za granicą.
Gro absolwentów, po uzyskaniu na kierunku finanse i rachunkowość w Nyskiej Uczelni dyplomu licencjata, kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, na których ich wykształcenie, uzyskane w naszej Uczelni, jest wysoko oceniane. Wykształcenie to pozwala im także w nieproporcjonalnie wysokim odsetku uzyskiwać na tych uczelniach prestiżowe stypendia naukowe. Niektórzy przechodzą potem do pracy naukowej i uzyskują doktoraty. Te sukcesy naszych absolwentów są również sukcesami Wydziału Nauk Ekonomicznych i całej Uczelni. Są wynikiem dobrze zaprojektowanego procesu kształcenia i jego realizacji, podporządkowanych głównemu celowi, którym jest uzyskanie założonych efektów kształcenia. Uzyskanie założonych efektów kształcenia jest zadaniem trudnym, nie zawsze osiągalnym w stosunku do każdego studenta, ale dzięki wysokiemu wykształceniu wartościowej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych na ogół osiąganym w wysokim stopniu.

Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz marketingowych rynku pracy) - umiejętność samodzielnej pracy i podejście analityczne do stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej zadań. Temu efektowi sprzyjają również nowoczesne laboratoria Wydziału Nauk Ekonomicznych, duża liczba zajęć praktycznych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów kierunku finanse i rachunkowość.

SPECJALNOŚCI:
 • rachunkowość i kontrola finansowa
 • kadry i płace
FORMA STUDIÓW:
 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)
UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
 • analiza finansowa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • rachunkowość
przedmioty na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa:
 • rachunkowość podatkowa
 • kontrola finansowa
przedmioty na specjalności kadry i płace:
 • wynagrodzenie - składniki i podatki
 • prawo pracy
 • dokumentacja kadrowa
Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK