Praktyki zagraniczne  studentów filologii angielskiej 2021

W dniach 8.06-25.06.2021 studenci 3 roku filologii angielskiej odbyli zagraniczne praktyki zawodowe pt.: "Storytelling: The Social Art of Language", przeprowadzone przez dra Alastaira K. Daniela z Uniwersytetu Roehampton z Wielkiej Brytanii we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w ramach projektu: „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych (numer projektu: WND-POWR.03.05.00-00-Z002/17-02)”.

Dr Alastair Daniel jest nauczycielem akademickim, autorem książki Storytelling Across the Primary Curriculum, oraz pasjonatem sztuki opowiadania, który od ponad 10 lat uczy tej trudnej umiejętności w ramach stworzonego przez siebie projektu The Story Tent. Uczestnicy praktyki najpierw zapoznali się z zagadnieniami teoretycznymi kursu, strukturą opowieści, rodzajami, stylami oraz funkcjami opowiadania, a następnie ćwiczyli w praktyce trudną sztukę opowiadania historii.


Szkolenie Adobe Photoshop CC

W dniach 13.04 oraz 19–20.04.2021r. siedmiu pracowników Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura oraz Informatyka wzięło udział w szkoleniu z programu Adobe Photoshop CC organizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego. W trakcie szkolenia omówiono m.in. gradientym warstwy, ścieżki i kształty, filtry i maski, tworzenie i praca na tekście, fotomontaż, drukowanie a także Adobe Bridge.


Wizyta studyjna w „Dworze Elizy” SPA Medical

Dnia 10.06.2021r. Duga grupa studentek kierunku kosmetologii z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wraz z opiekunem, uczestniczyło w wizycie studyjnej w „Dworze Elizy” SPA Medical. Wizyta odbyła się w ramach projektu POWER 3,5. 

Głównym celem wizyty było poznanie nowych technologii stosowanych w specjalistycznych zabiegach kosmetologicznych. Wygłoszony został także wykład: „Healthy Aging – świadoma pielęgnacja skóry w każdym wieku”. Uczestniczki projektu POWER 3,5 miały także okazję skorzystać z zabiegów oferowanych przez Centrum Kosmetyczne SPA (zabiegi na ciało). Centrum Kosmetyczne SPA Dwór Elizy, oferuje profesjonalne zabiegi przeprowadzane wyłącznie na produktach KLAPP, które charakteryzują się niebanalnymi składnikami pozyskiwanymi z różnych części świata. Spotkanie zakończyło się wizytą w strefie saun, gdzie studentki miały możliwość skorzystania z Rytuału Saunowego, a także Aquaaerobiku. 

Wizyta, oprócz podniesienia kompetencji z zakresu wykorzystania nowych technologii, miała także na celu przybliżyć funkcjonowanie nowoczesnego hotelu SPA. Studentki miały okazję zwiedzenia części hotelowej, całego Centrum Kosmetycznego oraz Strefy Rekreacji - kompleks obejmuje: strefę spa i wellness oraz basen.


Warsztaty z Panią mgr Joanną Rychlik

W okresie od 18.05.2021 do 08.06.2021 studenci 3 roku finansów i rachunkowości wzięli udział w warsztatach z absolwentką kierunku Panią mgr Joanną Rychlik kierownikiem działu Trzeciego Działu Centrum Mandatowego ds. Wierzycielskich Związanych z Administracyjnym Postępowaniem Egzekucyjnym Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu-Centrum Mandatowego w Nysie. Podczas spotkań przedstawiono następujące zagadnienia :

 1. praca w administracji skarbowej - charakterystyka
 2. zalety i wady pracy w administracji skarbowej
 3. gdzie szukać ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej
 4. kto może starać się do pracy w administracji skarbowej
 5. wymagania związane ze stanowiskiem pracy (niezbędne i dodatkowe)
 6. składniki wynagrodzenia zasadniczego w służbie cywilnej – charakterystyka kwoty bazowej i mnożnika
 7. etapy naboru.


OGŁOSZENIE 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
Wydział Nauk Medycznych

Wydział Nauk Medycznych ogłasza nabór pracowników dydaktycznych kierunku pielęgniarstwo do projektu pt.:

„Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych. “

POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Rekrutacja trwa od 14.06.2021 do 21.06.2021 r. 

Typ szkolenia: 

1. Szkolenie z zakresu: Instruktor symulacji medycznej: badania fizykalne - zakres rozszerzony zakończony egzaminem oraz certyfikatem. 

Kandydat zgłaszający chęć przystąpienia do szkolenia musi spełniać następujące warunki: 

 1. nauczanie przedmiotów z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej i/lub specjalistycznej opieki pielęgniarskiej na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w formie ćwiczeń i/lub zajęć praktycznych,
 2. praca na pełnym etacie,
 3. co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne na kierunku pielęgniarstwo,
 4. chęć podnoszenia kwalifikacji. 

Zgłoszenia prosimy składać w formie elektronicznej na adres: ipiel@pans.nysa.pl. 

Liczba miejsc ograniczona.


Zajęcia z dodatkowego języka angielskiego dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach POWER 3.5

Zajęcia z języka angielskiego w ramach programu POWER 3.5 odbywały się przez dwa semestry i obejmowały 60 godzin nauki. Kurs przeprowadzony został na poziomie B2+, aby studenci mogli utrwalić swoją wiedzę na wiele tematów z życia codziennego (np. pierwsza pomoc, rozmowy kwalifikacyjne, podróże lotnicze czy pogoda). Duży nacisk został postawiany na umiejętność mówienia, ale pozostałym umiejętnościom językowym, takim jak słuchanie czy czytanie, również poświęciliśmy dużo czasu. Praca w kameralnej, zaledwie ośmioosobowej grupie była dodatkowym atutem.


Zajęcia dla studentów III roku bezpieczeństwa wewnętrznego: Bezzałogowe statki powietrzne – drony

W ramach zajęć odbywały się wykłady i ćwiczenia praktyczne obejmujące zagadnienia:

 


Warsztaty z kompetencji miękkich dla studentów III r. bezpieczeństwa wewnętrznego

Celem warsztatów było dostarczenie wiedzy i nabywanie przez studentów kompetencji miękkich. Tematyka warsztatów obejmowała wiedzę z zakresu: umiejętnego komunikowania się w środowisku pracy, autoprezentacji przy zatrudnieniu (w tym konstruowanie skutecznego CV), umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole, a także poszukiwanie cech przywódczych w zarządzaniu zespołem i umiejętności planowania pracy zespołowej. Warsztaty prowadził mgr Czesław Biłobran.


Kurs strzelecki dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

W ramach projektu POWER 3.5. zorganizowano kurs strzelecki dla studentów III roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Projekt realizowany w PWSZ w Nysie umożliwia wyposażanie studentów w kompetencje wykraczające poza program studiów. Wsparcie w formie kursu pozwala studentom na zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych związanych ze specyfiką kształcenia na kierunku. Tak było i tym razem.

Kurs obejmował: szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią oraz szkolenie strzelania bojowego z broni krótkiej. Studenci, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów w trakcie strzelania otrzymali certyfikat potwierdzający umiejętności strzeleckie z broni krótkiej centralnego zapłonu.Wykłady dla Studentów Kosmetologii z Kompetencji miękkich realizowanych w ramach programu PO WER 3.5

Dnia 20 maja 2021 r. Studentki 3 roku kierunku Kosmetologia, Instytutu Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, uczestniczyły w trzeciej prezentacji w ramach Kompetencji miękkich - prelegentem była Pani Klaudia Nietupska - psycholog, pracujący na portalach społecznościowych. Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.

Temat wykładu: "Jak wykreować i zrealizować swój biznes w oparciu o media społecznościowe."
Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

 1. Social media:
 2. Portale Społecznościowe:
 3. Psychologia sprzedaży i marketingu internetowego:
 4. Wpadki marketingowe.
 5. Social media a branża beauty:

Dziękujemy Pani Prelegent za bardzo ciekawą prezentacje.


Wizyta studyjna w mBank w Nysie

13.05.2021 studenci kierunku finanse i rachunkowość odbyli wizytę studyjną w mBank w Nysie. Studenci poznali cały oddział oraz dowiedzieli się co to jest tzw. backoffice.


Praca na stanowisku doradcy ds. obsługi klienta indywidualnego połączonego z obsługą kasową

Studenci 3 roku finansów i rachunkowości wzięli udział w warsztatach z kompetencji miękkich z absolwentką kierunku Panią Iwoną Łęc-Wylęgałą-pracownikiem mBank w Nysie. Studenci dowiedzieli się na czym polega praca na stanowisku doradcy ds. obsługi klienta indywidualnego połączonego z obsługą kasową. Dodatkowo omówiono podstawowe zagadnienia sprzedaży, produkty dla osób fizycznych kredytowe, depozytowe i kredytowe z wyłączeniem hipotek. Poruszono także kwestię pracy jako doradcą ds. klientów zamożnych, różnice segmentowe klientów mass affluent i affluent. Studenci dowiedzieli się o specyfice pracy na stanowisku doradcy ds. kredytów hipotecznych i doradcy biznesowego. Poruszono temat segmentacji klientów mikro, mśp i korporacji. Na koniec studenci uzyskali cenne rady dotyczące przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko obsługi klienta indywidualnego.


Warsztaty na temat kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu dziennikarza

Warsztaty dla studentów filologii germanskiej na temat kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu dziennikarza przeprowadzi dziennikarz i przedsiębiorca z Niemiec Leo Walotek-Scheidegger. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z niezbędnymi kompetencjami i umiejętnościami z zakresu komunikacji społecznej i mediów wymaganymi od dziennikarzy związanych z obszarem prasy specjalistycznej.

BIOGRAM


Studenci dietetyki nabywają nowe kompetencje miękkie dzięki udziałowi w szkoleniach realizowanych z programu PO WER 3.5

Carnegie Institute of Technology podaje, że 85% naszych sukcesów zawodowych i finansowych zależy od tego, jak komunikujemy, motywujemy, budujemy relacje itp. – wskazuje zatem na kompetencje miękkie, jako źródło przyszłych sukcesów.

Tymczasem wyraźnie widać, że kompetencje te są w systemie edukacji traktowane po macoszemu. Sama semantyka temu sprzyja: miękkie, czyli nieco gorsze od tych twardych, solidnych. Miękkie, czyli jakoby bardziej ulotne, subtelniejsze, z założenia bardziej „humanistyczne” – w przeciwieństwie do tych twardych, czyli konkretnych, mocnych, z definicji – „technicznych”.

Nauczmy się kształcić kompetencje miękkie na równi z tymi twardymi! Twórzmy model zrównoważonego rozwoju osobowości. Twarde kompetencje to solidne podstawy, ale bez kompetencji miękkich będą jak fundament, którego nie widać, gdyż nie wystaje ponad grunt.

Na zajęciach zajmowaliśmy się kształtowaniem dwóch kompetencji: inteligencji emocjonalnej i motywowania, które bezpośrednio wpływają na wysoki poziom kompetencji społecznych, tj. kierowanie innymi ludźmi, odczytywanie mowy ciała, łagodzenie konfliktów czy motywowania innych do działania.

Szkolenie poprowadził
mgr Grzegorz Kulik - Trener biznesu, coach


Wykład dla Studentów Kosmetologii w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowanych z programu PO WER 3.5

Dnia 06.05.2021.Studentki 3 roku kierunku Kosmetologia, Instytutu Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, uczestniczyły w trzeciej prezentacji w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów - prelegentem była Pani Anna Pop, z branżą kosmetyczą i medycyny estetycznej związana od 2010 roku. Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.
Tematem prezentacji było: Przedstawienie i omówienie technologii: peelingu wodorowego, dermomasażera, lipolasera i liposukcji ultradźwiękowej.

Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

 1. Wyjaśnienie zjawiska peelingu wodorowego, omówienie technologii stosowanej w kosmetologii. Przedstawienie innowacyjnej metody oczyszczania skóry na tzw. poziomie komórkowym.
 2. Omówienie technologii lipolasera – wykorzystującej terapię skojarzoną - światła czerwonego i podczerwieni w zabiegach ujędrniających i modelujących, wykonywanych w obszarze ciała oraz przedstawienie technik łączonych z innymi technologiami.
 3. Przedstawienie technologii dermomasażera i liposukcji ultradźwiękowej - zestawienie ich z innymi metodami. Wykazanie przewagi tej łączonej metody nad innymi na konkretnych wskazaniach.
Bardzo dziękujemy Pani Prelegent za bardzo ciekawe prezentacje.


Praktyczne zajęcia projektowe w ramach POWER 3.5 w WN o B - zajęcia prowadzi dr T.Iwanek prof.PWSZ w Nysie

PROJEKT Realizowany w ramach dodatkowych kompetencji "PO WER 3.5 Nysa – miasto bezpieczne.

Szczegóły projektu


Wykład dla Studentów Kosmetologii w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowany z programu PO WER 3.5

Dnia 08 kwietnia 2021 r. Studentki 3 roku kierunku Kosmetologia, Instytutu Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, uczestniczyły w drugiej prezentacji w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów - prelegentem była Pani Agnieszka Mikołajczuk, linergistka i szkoleniowiec. Z branżą kosmetyczą związana od 2000roku, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu makijażu permanentnego organizowanych w kraju i za granicą. Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.
Temat wykładu: Makijaż permanentny - pomysł na biznes. Metody upiększania i korygowania. W trakcie prezentacji Pani Prelegent podzieliła się ze Słuchaczkami informacjami na temat pomysłu na biznes, poruszyła tematykę samomotywacji, determinacji, inteligencji emocjonalnej i asertywności. W trakcie wykładu została omówiona również tematyka rozwiązywania konfliktów, umiejętności interpersonalnych i delegowania zadań. Przedstawiono metody upiększania i korygowania defektów z wykorzystaniem różnych metod stosowanych w makijażu permanentnym twarzy i ciała.
Dziękujemy Pani Prelegent za bardzo ciekawą prezentacje.


Warsztaty dla Studentów Kosmetologii w ramach Kompetencji miękkich realizowanych z programu PO WER 3.5

Dnia 15 kwietnia 2021r studentki 3 roku kierunku Kosmetologia odbyły drugie zajęcia w ramach warsztatów z Kompetencji miękkich - prelegentem była Pani Anna Maciaszek, która pracowała przy tworzeniu pierwszego innowacyjnego ubezpieczenia dla branży Beauty opartego o listę procedur zabiegowych, współpracując z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz środowiskiem kosmetologicznym/kosmetycznym i podologicznym. Po programie pilotażowym produkt ubezpieczeniowy trafił do indywidualnych odbiorców. Specjalizuje się również w prowadzeniu szkoleń sprzedażowych miękkich jak również produktowych. Współuczestniczyła w szkoleniach prawno/biznesowych, kierowanych do lekarzy i farmaceutów, z obszaru prawa medycznego i farmaceutycznego w połączeniu z aspektami skutecznej komunikacji z pacjentem, klientem. Posiada doświadczenie w pracy z branżą Beauty tak w obszarze szkoleń związanych z komunikacja zgody uświadomionej na zabieg jak również˙ sprzedaży w salonie kosmetycznym i zarzadzaniem. Jest wykładowcą Collegium Cosmeticum i mówcą konferencyjnym w branży Beauty. Dzisiejszy wykład poprowadziła wraz z mężem Panem Grzegorzem Maciaszek.
Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.
Temat warsztatów to: "Kosmetolog – aspekty prawne związane z zawodem."
Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

Bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy wykład i liczymy na dalszą współpracę.


Studenci dietetyki podnoszą swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniu „Żywienie w sporcie” realizowane w ramach projektu PO WER 3.5

W dniach 19 oraz 26 kwietnia 2021 odbyło się szkolenie z zakresu dietetyki i suplementacji u osób aktywnych i sportowców dla studentów kierunku dietetyka. Omówione zostały podstawowe aspekty diety osób trenujących różne dyscypliny sportu – odmienność zapotrzebowania i roli: białek, tłuszczów i węglowodanów oraz poszczególnych składników mineralnych i witamin w żywieniu osób aktywnych i przeciętnych członków populacji. Omówiono najpowszechniejsze dolegliwości i stany chorobowe trapiące sportowców, metody prewencji i żywieniowego wsparcia terapeutycznego, przedyskutowano najpowszechniejsze praktyki żywieniowe stosowane przez atletów i ich możliwy wpływ na zdrowie i formę sportową. Ostatnią częścią szkolenia było omówienie roli suplementów diety w żywieniu sportowców, ich możliwego zastosowania, zasadności suplementacji oraz mechanizmów działania środków o udokumentowanym wpływie fizycznym. Przedstawiono słuchaczom zagrożenia wynikłe z suplementacji oraz konieczność weryfikacji składu i pochodzenia suplementów diety planowanych do wprowadzenia w przygotowaniu sportowca.


Zajęcia z Panem mgr inż. Mariuszem Frydelem

W dniach 20.11.2020, 21.01.2021, 22.01.2021 studenci kierunku Architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadził Pan mgr inż. Mariusz Frydel. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć były Drogi przebiegu pracy zawodowej od pomocy technicznej do starszego projektanta; Prowadzenie pracowni w biurze projektów – kierownik pracowni; Prowadzenie pracowni projektowej – jako właściciel.
Omówiono zagadnienia związane z budowami, odbiorami technicznymi obiektów i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, przekazaniem zakładu produkcyjnego dla Inwestora Odbyła się także rozmowa ze studentami na nurtujące ich tematy dotyczące pracy zawodowej Studentom została także pokazana dokumentacja fotograficzna różnych inwestycji.


Od pomysłu do realizacji - produkcji

W dniu 22.01.2021 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. Mariusz Frydel. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć było „Od pomysłu do realizacji - produkcji”. W trakcie zajęć omówiono pierwszą część cyklu realizacji zamierzenia inwestycji:

Studentom została także pokazana dokumentacja fotograficzna inwestycji budowy zakładu kruszenia kamienia


Zakończenie warsztatów z pracodawcami dla studentów III roku licencjatu WnoB

Warsztaty trwały od 25.02.2021 – 08.04.2021. Warsztaty prowadził: mgr inż. Ziemowit Chabiński – kierownik działu elektryki i automatyki.
Studenci doskonali wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, w tym:

 1. Bezpieczeństwo zakładu (kontrola dostępu)
 2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe/przeciwwybuchowe
 3. Bezpieczeństwo informatyczne
 4. Bezpieczeństwo pracowników
 5. Bezpieczeństwo procesu technologicznego
 6. Bezpieczeństwo energetyczne (dostaw paliw)
 7. Bezpieczeństwo energetyczne (zasilanie zakładu)
 8. Bezpieczeństwo ekologiczne
Wykazali się też własnymi pomysłami prezentując plan umieszczenia kamer monitoringu.


Szkolenie z programu 3dsMax 

W dniach 23 – 30.03.2021 roku sześciu pracowników Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura oraz Informatyka wzięło udział w szkoleniu z programu 3dsMax organizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego. W trakcie szkolenia omówiono m.in. modelowanie z wykorzystaniem nowych narzędzi Graffite Tools, błyskawiczne tworzenie pomieszczeń dla wizualizacji wewnętrznych i reklamowych, wykorzystanie grawitacji związanej z modyfikatorem Cloth, tworzenie efektów organicznych z wykorzystaniem modyfikatora Hair&Fur, tworzenie materiału siatkowego, rendering.


Certyfikowane szkolenie z programu ArchiCAD

W dniach 8-17.03.2021 studenci kierunku Architektura wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD organizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego. W trakcie zajęć omówiono m.in. technologię BIM, tworzenie modeli na różnych poziomach, zasady opracowania dokumentacji, pracę na chmurach punktów, wymianę modeli IFC, MEP Modeler.


Nyska Akademia Mistrzów – szkolenie dla studentów dietetyki realizowane z projektu PO WER 3.5 

12 kwietnia 2021r studenci 3 roku Dietetyki Klinicznej wzięli udział w warsztacie dotyczącym „Standardów postępowania dietetycznego w Hashimoto”. Nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy diagnozowane jest u około 22% społeczeństwa. Studenci podczas warsztatu poznali hormony, funkcje tarczycy. Diagnostykę, patogenezę, leczenie i objawy Hashimoto.

Omówiona została obszernie dietoterapia tej jednostki chorobowej, a także korzystne suplementy.

Dokonano również przeglądu badań naukowych dotyczących diet redukcyjnych wśród pacjentek z Hashimoto oraz ich skuteczności. Studenci omawiali cechy pacjenta z otyłością, nadwagą, bariery, cel w odchudzaniu, przygotowywali wywiad żywieniowy do pracy z pacjentem, a także kontrakt terapeutyczny.

Na koniec warsztatu studenci zebrali całą praktyczną wiedzę zdobytą podczas zajęć, która służyła im do ćwiczeń z prowadzeniem żywieniowym pacjenta z Hashimoto i niedoczynnością tarczycy. 


Studenci dietetyki nabywają dodatkowe kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniach realizowanych z projektu PO WER 3.5 

14 kwietnia 2021r studenci 3 roku dietetyki klinicznej wzięli udział w warsztacie dotyczącym „Żywienia w Zespole Policystycznych Jajników”.  Studenci podczas warsztatu poznali objawy, diagnostykę PCOS, która dotyczy od 4 do 12% kobiet w wieku reprodukcyjnym. Nabyli umiejętność prawidłowej dietoterapii uwzględniając współistniejące jednostki chorobowe. Otyłość dotyczy ponad 50% osób chorych na PCOS, dlatego też podczas warsztatu szeroko omawiany był proces zmiany nawyków żywieniowych pacjentów, którzy znajdują się w procesie odchudzania.

Amerykański Instytut Zdrowia oszacował, że 90-95% osób odzyskuje w ciągu roku od 1/3 do 2/3 utraconej masy ciała, a w ciągu 5 lat wraca do masy ciała sprzed procesu odchudzania. Dzięki świadomości dotyczącej nieskuteczności „odchudzania” studenci pracowali nad znalezieniem innowacyjnych strategii wpływających na zwiększenie skuteczności odchudzania pacjentek z zespołem PCOS. 


Spotkanie z Panią mgr Magdaleną Lis, Kierowniczką Wydziału ds. obsługi klienta ZUS w Nysie

Studenci 3 roku studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowanej w projekcie „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych” zrealizowali cykl spotkań z Panią mgr Magdaleną Lis, Kierowniczką Wydziału ds. obsługi klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nysie. W ramach spotkań omówiono następujące tematy:

Na ostatnich zajęciach studenci wypełniali dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane do ZUS.


Spotkanie z z mgr Anną Płuską - Kierowniczką Działu Obsługi Klienta Alsecco Nysa

09.04.2021 studenci trzeciego roku studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów spotkali się z mgr Anną Płuską - Kierowniczką Działu Obsługi Klienta Alsecco Nysa. Studenci mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat Alsecco z punktu widzenia rozwoju firmy i jej pracowników oraz planów na najbliższe lata. Poznali wizję i misję firmy, wartości, którymi pracownicy kierują się w organizacji oraz dowiedzieli się o szerokich możliwościach rozwoju w tej organizacji.
Na zajęciach został omówiony szczegółowo przebieg procesu rekrutacji. Co jest ważne z punktu widzenia pracodawcy, na co należy zwracać uwagę oraz jak powinno wyglądać CV.
Studenci usłyszeli o narzędziach występujących w organizacji, programie operacyjnym klasy ERP, z którym z pewnością będą mieli styczność po kontynuacji pracy w swoim zawodzie.


Wykłady dla Studentów Kosmetologii w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowanych z programu PO WER 3.5

Dnia 18 marca 2021 r. Studentki 3 roku kierunku Kosmetologia, Instytutu Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, uczestniczyły w pierwszych prezentacjach w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów - prelegentem był Pan Bartosz Burkiewicz, fizjoterapeuta i szkoleniowiec. Z branżą kosmetyczą i medycyny estetycznej związany od 2012roku, uczestnik wielu szkoleń z zakresu technologii organizowanych w kraju i za granicą.

Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy MsTeams.

Tematem wykładu było: Przedstawienie i omówienie technologii: plazmowej, HIFU, radiofrekwencji mikroigłowej, terapii LED, mezoterapii EPN stosowanych w kosmetologii.

Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

 1. Wyjaśnienie zjawiska plazmy, omówienie technologii plazmowej stosowanej w kosmetologii i dermatologii. Przedstawienie innowacyjnej metody zastosowania plazmy w zabiegach dezynfekcyjnych, peelingujących, frakcjonujących.
 2. Omówienie technologii HIFU – wykorzystującej skoncentrowaną wiązkę ultradźwiękową w zabiegach ujędrniających i modelujących, wykonywanych w obszarze twarzy i ciała oraz przedstawienie techniki łączonej z technologią radiofrekwencji mikroigłowej.
 3. Przedstawienie technologii kriolipolitycznej i zestawienie jej z innymi metodami. Wykazanie przewagi tej technologii nad innymi na konkretnych wskazaniach.
 4. Przedstawienie i omówienie terapii wykorzystującej światło LED.
 5. Nowość na rynku polskim - Przedstawienie innowacyjnej metody łączenia mikronakłówania naskórka ze zjawiskiem elektroporacji w celu bardziej efektywnego transportu substancji aktywnych. Przedstawienie badań naukowych i ich omówienie.

Bardzo dziękujemy Panu Prelegentowi za bardzo ciekawe prezentacje.


Nowoczesny markieting beauty

Dnia 04 marca 2021 studentki 3 roku kierunku Kosmetologia odbyły pierwsze zajęcia w ramach wykładów z Kompetencji miękkich - prelegentem była Pani mgr Agnieszką Gomolińską, manager i konsultant medyczny/kosmetolog, prelegent Międzynarodowych Kongresów Kosmetycznych LNE w Krakowie, w latach 2006 – 2008 redaktor naczelna magazynu Beauty Forum. Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy MsTeams.

Tematem warsztatów był ,,Nowoczesny markieting beauty”. Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

 1. Dziel się swoją wiedzą - nie sprzedawaj!
 2. Rozwijanie komunikacji z klientem jako sposób na sprzedaż.
Ponadto w trakcie spotkania zostały poruszone również inne zagadnienia min:

Bardzo dziękujemy Pani Prelegent za ciekawy wykład.


Warsztaty z pracodawcami dla studentów III roku WNoB

Studenci 3 roku uczestniczyli w warsztatach z pracodawcami w Nyskiej Energetyce Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. Zajęcia prowadził: mgr inż. Ziemowit Chabiński – kierownik działu elektryki i automatyki.

Podczas warsztatów studenci poznali historię, zasady organizacji i funkcjonowania strategicznego zakładu, jakim jest Nyska Energetyka Cieplna. Poznali też podstawowe zagadnienia związane z ciepłownictwem, takie jak:

Przedstawione zostały również podstawowe zagadnienia związane z energetyką, elektryki i automatyką. Studenci poznali, czym jest prąd, napięcie, jakie są jego rodzaje i niebezpieczeństwa z nimi związane. Przedstawione zostały podstawowe typy sieci energetycznych, oraz podstawowe urządzenia zabezpieczające i wykonawcze.

W zakresie automatyki, studenci poznali podstawowe pojęcia, jakimi są automatyka, teoria sterowania, sterownik, regulator oraz układy sterowania – otwarty i zamknięty.

Przedstawione zostały również podstawy projektowania schematów elektrycznych i automatyki w programie See Electrical V8R1, podczas których studenci dowiedzieli się jak tworzy się schemat zasilania, jak dobiera się zabezpieczenia obwodów, poznali podstawowe elementy elektryki i automatyki wraz z ich symbolami i zasadami działania.

Dzięki zdobytej wiedzy studenci mogli sami ocenić, jakie zmiany potrzebne są w obecnym systemie ciepłowniczym i zaproponować nowatorskie, przyszłościowe rozwiązania mające na celu dostosowanie zakładu do zmieniającego się świata.


Warsztaty dla studentów trzeciego roku finansów i rachunkowości

Studenci trzeciego roku finansów i rachunkowości w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyli 12 godzin z właścicielką Biura Rachunkowego mgr Izabelą Redo (absolwentką kierunku finanse i rachunkowość).
Podczas przeprowadzonych zajęć studenci dowiedzieli się jakie wymogi należy spełnić aby prowadzić Biuro Rachunkowe oraz poznali zasady jego organizacji i funkcjonowania. W trakcie zajęć studenci mieli także okazję poznać specyfikę pracy w Biurze Rachunkowym na podstawie przedstawionych przykładów dotyczących:

Podczas warsztatów zostały także omówione możliwości optymalizacji pracy w Biurze Rachunkowym z wykorzystaniem programu Rachmistrz GT.


Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych, z punktu widzenia architekta miejskiego i projektanta

W dniu 22.01.2021 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych, z punktu widzenia architekta miejskiego i projektanta”.
Podczas spotkania omówiono następujące tezy: I. Kształtowanie przestrzeni publicznej w codziennej pracy architekta miejskiego – podsumowanie.
II. Przygotowanie tematów projektowo – realizacyjnych na przykładzie P.. Jana Pawła II w Opolu.
III. Czym jest zieleń dla miasta na przykładzie Opola i Wenecji.


Problematyka związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę

W dniu 21.01.2021r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była Problematyka związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W trakcie zajęć studenci mogli zapoznać się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę poprzez omówienie procesu inwestycyjnego, który składa się z wielu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji.
Omówiono kwalifikowanie rodzaju robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.) w celu ominięcia problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Podczas warsztatów omówione zostały przykłady inwestycji zakwalifikowane do robót budowlanych wymagających lub niewymagających pozwolenia na budowę albo wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno- budowlanej. Miało to na celu pokazanie problemów na jakie architekci są narażeni w procesie uzyskania pozwolenia na budowę oraz w nadzorze budowlanych.
Ponadto w celu przybliżenia studentom pracy nadzoru budowlanego, która polega na wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane przedstawiono pojęcie samowoli budowlanej oraz katastrofy budowlanej przedstawiając przykłady jakie miały miejsce w województwie opolskim od 2015 roku do dnia dzisiejszego.


Zajęciach w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów z Panią mgr inż. arch. Eweliną Grot

W dniach 5.11.2020r. oraz 21.01.2021r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była Współpraca architekta z organami nadzoru budowlanego.
W trakcie spotkania została przedstawiona studentom organizacja samorządowa zrzeszająca architektów na terenie Polski tj. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie IARP. W IARP zrzeszeni są architekci wpisani na listę członków okręgowych izb architektów, a więc tacy którzy posiadają tytuł zawodowy magister inżynier architekt oraz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Omówiono znaczenie, strukturę organizacyjną oraz organy IARP oraz zakres zadań i obowiązków.
W trakcie zajęć przedstawiono również strukturę administracji publicznej zajmującą się budownictwem, która działa w dwóch obszarach:
- administracji architektoniczno- budowlanej
- nadzoru budowlanego.
Zapoznano uczestników z całym przebiegiem procesu inwestycyjnego, który składa się z wielu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji. Następnie przedstawiono współpracę architekta z organami nadzoru budowlanego oraz problemy występujące podczas realizacji inwestycji oraz odpowiedzialność zawodowa jaka ciąży na architekcie w trakcie realizacji inwestycji oraz jej zakończenia w nadzorze budowlanym.


Certyfikowane szkolenie Dietetyka i suplementacja w sporcie-szkolenie dla przyszłych trenerów personalnych

14 stycznia br. W ramach 1 edycji programu POWER 3.5 odbyło się szklenie Dietetyka i Suplementacja w sporcie dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka. Szkolenie poprowadził Pan Radosław Podruczny.

Certyfikowane szkolenie PILATES  dla przyszłych trenerów personalnych

30 stycznia br. przyszli trenerzy personalni szkolili się z zakresu Pilates. Szkolenie odbyło się w ramach projektu POWER 3.5 a poprowadziła je Pani dr Magdalena Głowacka. Niestety z powodu ograniczeń wynikających z pandemii szkolenie musiało odbyć się w trybie on-line.


Sprawozdanie z wizyty studyjnej w „Dworze Elizy” SPA Medical z dnia 26.11.2020 r. w ramach projektu Power 3.5

Dnia 26 listopada 2020 r. 16-tu studentek kierunku kosmetologii z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wraz z opiekunami, uczestniczyło w wizycie studyjnej w „Dworze Elizy” SPA Medical. Wizyta odbyła się w ramach projektu POWER 3,5,

Głównym celem wizyty było poznanie nowych technologii stosowanych w specjalistycznych zabiegach kosmetologicznych. Wygłoszony został także wykład: „Healthy Aging – świadoma pielęgnacja skóry w każdym wieku”. Uczestniczki projektu POWER 3,5 miały także okazję skorzystać z zabiegów oferowanych przez Centrum Kosmetyczne SPA (zabiegi na twarz lub ciało). Centrum Kosmetyczne SPA Dwór Elizy, oferuje profesjonalne zabiegi przeprowadzane wyłącznie na produktach KLAPP, które charakteryzują się niebanalnymi składnikami pozyskiwanymi z różnych części świata. Spotkanie zakończyło się wizytą w strefie saun, gdzie studentki miały możliwość skorzystania z Rytuału Saunowego, a także Aquaaerobiku,.

Wizyta, oprócz podniesienia kompetencji z zakresu wykorzystania nowych technologii, miała także na celu przybliżyć funkcjonowanie nowoczesnego hotelu SPA. Studentki miały okazję zwiedzenia części hotelowej, całego Centrum Kosmetycznego oraz Strefy Rekreacji - kompleks obejmuje: strefę spa i wellness oraz basen.


Wizyta studyjna on-line w ZUS

Dnia 15 stycznia 2021 studenci trzeciego roku kierunku finanse i rachunkowość wzięli udział w wizycie studyjnej on-line w ZUS. Wizytę prowadziła Pani Magdalena Lis Kierownik Wydziału ds. obsługi klienta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nysie. Spotkanie dotyczyło głownie możliwości pracy po studiach w strukturach ZUS, sposobów aplikacji i niezbędnych kwalifikacji, które student winien posiadać.
Wizyta została zorganizowana w ramach projektu POWER 3,5 "Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych".


ECDL ADVANCED A2

Studenci 3 roku studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą w kursie prowadzonym przez dr inż. Adrianę Halikowską przygotowującym do egzaminu ECDL ADVANCED A2. Zajęcia odbywają się w ramach projektu POWER 3,5 „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”. Uzyskanie certyfikatu z zakresu ECDL ADVANCED A2 potwierdza następujące kompetencje studenta:

Posiadanie certyfikatu: Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do zaawansowanego używania arkusza kalkulacyjnego; Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy z arkuszem kalkulacyjnym.


Praktyczne zajęcia w grupach projektowych

W dniach: 4.12.2020r., 18.12.2020r. oraz 8.01.2021r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Praktycznych zajęć w grupach projektowych które prowadziła dr inż. arch. Grażyna Lasek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
W trakcie zajęć kontynuowano opracowywanie projektu zagospodarowania Stawu Łódkowego wraz z jego najbliższym otoczeniem. Podobnie jak cały park oraz dawna fosa okalająca śródmieście Nysy od strony południowej i południowo-zachodniej jest to teren który stanowi dogodne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Na obszarze będącym przedmiotem opracowania planuje się wydzielenie wnętrz w które zostaną wpisane programy o tematyce prozdrowotnej oraz rekreacyjnej.


Szkolenie z programu ArchiCAD - stopień drugi

W dniach 7 – 9.11.2020 roku dziewięciu studentów kierunku Architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu ArchiCAD

W dniach 2 – 4.11.2020 roku dziesięciu studentów kierunku Architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Sprawozdanie ze szkoleń z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age. Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych cz. I - szkolenie podstawowe i Toksyna Botulinowa w zabiegach estetycznych cz. II - techniki rozszerzone. 

W dniach 05.12 i 06.12.2020r, w ramach projektu PO WER 3.5, grupa pięciu wykładowców kierunku kosmetologia, w Instytucie Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wzięła udział, w szkoleniach z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age. - Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych cz. I - szkolenie podstawowe i Toksyna Botulinowa w zabiegach estetycznych cz. II - techniki rozszerzone. 

Celem szkoleń było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania toksyny botulinowej w zabiegach estetycznych.

Dzień 1 – Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych cz. I - szkolenie podstawowe

W trakcie szkolenia zostały przekazane poniższe informacje teoretyczne:
- podstawy anatomii w zakresie niezbędnym do wykonywania zabiegów,
- kwalifikacja pacjentów, przygotowanie do zabiegu,
- omówienie dostępnych w Polsce preparatów z Toksyną Botulinową – porady praktyczne dotyczące rozcieńczeń i przechowywania roztworów,
- nauka wyznaczania punktów iniekcji w likwidacji zmarszczek górnej części twarzy jak uniknąć ew. niepowodzeń,
- wymagana dokumentacja z wzorami kart pacjenta i świadomej zgody na zabieg,
- przepisy prawne regulujące wykonywanie zabiegów oraz zasady ubezpieczenia gabinetu,
- postępowanie po zabiegowe i powikłania.

Praktyczna część szkolenia zbudowana była na bazie pokazów instruktorskich pełnych wskazówek i wsparcia technicznego podczas pracy. Każdy uczestnik szkolenia wykonał zabiegi z protokołów na modelkach po opieką instruktora.

Dzień 2 - Toksyna Botulinowa w zabiegach estetycznych cz. II - techniki rozszerzone.

W trakcie szkolenia zostały przekazane min. poniższe informacje:
- zasady stosowania Toksyny Botulinowej w obszarze środkowej i dolnej części twarzy oraz szyi.
- nauka wyznaczania punktów iniekcji:

- zastosowanie Toksyny Botulinowej w prawidłowym przygotowaniu do zabiegów wypełnień kwasem
- zaawansowane techniki likwidacji zmarszczek policzków zależnych od aktywności mm jarzmowych
- techniki "BOTOX-LIFT", "MESOBOTOX", MIKROINIEKCJE
- wymagana dokumentacja z wzorami kart pacjenta i świadomej zgody na zabieg
- przepisy prawne regulujące wykonywanie zabiegów oraz zasady ubezpieczenia gabinetu
- postępowanie po zabiegowe
- powikłania

Praktyczna część szkolenia zbudowana była na bazie pokazów instruktorskich pełnych wskazówek i wsparcia technicznego podczas pracy. Każdy uczestnik kursu wykonał zabiegi z protokołów na modelkach po opieką instruktora. Szkolenia zakończyły się uzyskaniem certyfikatów uprawniających do wykonywania zabiegów.


Sprawozdanie ze szkoleń z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age. - Mezoterapia igłowa i Wypełniacze w zabiegach estetycznych (kwas hialuronowy usieciowany) cz.I szkolenie podstawowe

W dniach 21.11 i 22.11.2020r, w ramach projektu PO WER 3.5, grupa pięciu nauczycieli kierunku kosmetologia, w Instytucie Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wzięła udział, w szkoleniach z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age. - Mezoterapia igłowa i Wypełniacze w zabiegach estetycznych (kwas hialuronowy usieciowany) cz.I szkolenie podstawowe.

Celem szkoleń było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania mezoterapii igłowej i wypełniaczy w zabiegach estetycznych.

Dzień 1 – Mezopetapia igłowa
W trakcie szkolenia zostały przekazane poniższe informacje teoretyczne:
- mezoterapia – podstawy teoretyczne, zastosowanie w zabiegach estetycznych,
- omówienie potrzebnych narzędzi do wykonania zabiegów,
- zasady doboru preparatów do uzyskania pożądanego wyniku zabiegu,
- protokoły zabiegowe rekomendowane w: rewitalizacji skóry, cellulicie, łysieniu, rozstępach, protokoły lipolizy,
- prawidłowe zastosowanie techniki roller w rewitalizacji skóry,
- wymagana dokumentacja,
- postępowanie po zabiegowe,
- powikłania.

Dzień 2 - Wypełniacze w zabiegach estetycznych (kwas hialuronowy usieciowany) cz.I szkolenie podstawowe
W trakcie szkolenia zostały przekazane min. poniższe informacje:
- obszary i rodzaje defektów do korekty wypełniaczami,
- rodzaje kwasów hialuronowych i zastosowanie poszczególnych typów,
- preparaty dostępne w Polsce- charakterystyka,
- metody i nauka prawidłowej korekcji: zmarszczek, bruzd nosowo-wargowych, "doliny łez", PIN-kodu, bruzdy marionetki, zmarszczek śmiechowych, kresy brody- wszystkie omawiane na szkoleniu techniki wizualizowane były dodatkowo filmami instruktażowymi o wysokiej rozdzielczości
- obszary z zastosowaniem technik łączonych - omówienie zasad,
- postępowanie w przypadku podania nadmiaru preparatu - zasady stosowania hialuronidazy,
- wymagana dokumentacja z wzorami kart pacjenta i świadomej zgody na zabieg,
- przepisy prawne regulujące wykonywanie zabiegów oraz zasady ubezpieczenia gabinetu,
- postępowanie po zabiegowe,
- powikłania.

Szkolenia zakończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającym do wykonywania zabiegów.


Szkolenie z programu 3DS Max

W dniach 16-18.11.2020r. roku studenci Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura, Informatyka oraz z Zarządzania i Inżynierii Produkcji wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu z programu 3DS Max zorganizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu Revit Architecture

W dniach 30.11 – 2.12.2020 roku studenci Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura oraz Informatyka wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu z programu Revit Architecture zorganizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Zajęcia w ramach Warsztatów z Pracodawcami

W dniu 27.11.2020 studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była:

Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie – tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów oraz współpracy pomiędzy Architektem, a Klientem w oparciu pierwsze spotkanie z klientem. Podczas zajęć omówiono:

 1. O co zapytać na pierwszym spotkaniu
 2. Pierwsze wrażenie
 3. Sprawy przedprojektowe
 4. Sprawy projektowe
 5. Umowa


Zajęcia w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz Warsztatów z Pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach

W dniu 20 listopada 2020 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz Warsztatów z Pracodawcami które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego”.
W trakcie spotkania kontynuowano problematykę rozpatrywaną w dniu 05.11.2020 r.


Droga poszukiwania inspiracji, określenia programu funkcjonalnego oraz diagnoza potrzeb inwestora, poprzez pracę z kadrą zarządzającą firmy

W dniu 13.11.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z pracodawcami które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć była „Droga poszukiwania inspiracji, określenia programu funkcjonalnego oraz diagnoza potrzeb inwestora, poprzez pracę z kadrą zarządzającą firmy” – Projektowanie obiektów biurowych w praktyce. W trakcie spotkania omówiono projektowanie budynku biurowego na przykładzie obiektu firmy Alsecco – od koncepcji do realizacji.


Projektowanie obiektów biurowych w praktyce

W dniu 13.11.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć była „Praca architekta przy realizacji obiektów biurowych” – Projektowanie obiektów biurowych w praktyce.
W trakcie spotkania omówiono projektowanie budynku biurowego na przykładzie obiektu firmy Alsecco – od koncepcji do realizacji.


Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego

W dniu 5 listopada 2020 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego”. W trakcie spotkania poruszane były następujące tezy:

I. Przestrzeń miasta, przekształcana sukcesywnie wartością nas wszystkich na przykładzie oceny stanu przestrzeni miasta Opola

1. Definicja przestrzeni publicznej i jej znaczenie dla miasta
  1.1. Definicje dotyczące przestrzeni publicznej w u.o.p.z.p oraz dokumentach planistycznych
  1.2. Czym jest przestrzeń publiczna dla miasta?
2. Rodzaje przestrzeni
  2.1. Przestrzenie publiczne
  2.2. Przestrzenie półpubliczne
  2.3. Przestrzenie prywatne
3. Niektóre kryteria oceny jakości przestrzeni publicznej
4. Próba diagnozy stanu przestrzeni w Opolu
  4.1. stan opracowań planistycznych
  4.2. stan środowiska przetworzonego – zieleni miejskiej
  4.3. stan inwestycji miejskich w obszary publiczne na wybranych przykładach
  4.4. charakter działań w wybranych przestrzeniach publicznych
  4.5. słabe miejsca – mogą być szansą do nowych działań dla przestrzeni i społeczności
5. Przykłady rozwiązań problemów przestrzennych w świecie

II. Zagospodarowania nabrzeży Młynówki w Opolu, jako przykład przywrócenia dla mieszkańców cieku wodnego i zachowania ciągłości historycznej traktu wodnego

1. Po pierwsze bezpieczeństwo,
2. Historia ciągle żywa,
3. Inspiracje i koncepcje
4. Realizacja i trudności z brakiem zaufania do „fachowców”
5. „Zielony salon Opola” - akceptacja wyrażana nogami


Szkolenie z Panem mgr inż. arch. Jakubem Tomiczkiem

W dniu 13.11.2020 studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była

Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie – tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów oraz współpracy pomiędzy Architektem, a Klientem w oparciu o umowę o prace projektowe.

Podczas zajęć omówiono:

 1. Co to jest umowa o prace projektowe?
 2. Rodzaje umów i ich zakres.
 3. Sankcje
 4. Przedmiot umowy
 5. Czas i miejsce


Zajęciach w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

W dniu 13.11.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była

Podczas zajęć omówiono:

 1. Negocjacje jako gra partnerska
 2. Relacje Inwestor - Architekt
 3. Stopień zaangażowania w proces inwestycyjny Inwestora
 4. Warunki współpracy
 5. Umiejętność wpływania na klienta


Działalność Izby Architektów RP 

W dniu 23.10.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była

Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie – tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów.

Podczas zajęć omówiono:

 1. Historię powstania IARP
 2. Podstawy i zakres działalności IARP


Certyfikowane szkolenie z programu AutoCAD

W dniach 26-28.10.2020 roku studenci Wydziału Nauk Technicznych z kierunków Architektura oraz Informatyka wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu z programu AutoCAD zorganizowanym w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


Szkolenie z programu Revit Architecture

W dniach 19 – 21.10.2020 roku ="center">
e="padding:5px">W dniach 29 – 30.09 oraz 1.10.2020 roku sześciu pracowników Wydziału Nauk Technicznych kierunek Architektura wzięło udział w szkoleniu z programu AutoCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało trzeci stopień nauki ww. programu komputerowego.
wiązania przestrzenne.
 • Rodzaje obiektów biurowych w ujęciu funkcjonalnym.
 • sa.pl/aktualnosci/zdjecia/8309_37288_IMG_20200929_152214.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="">
  oleniu z programu 3dsMax organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


  Szkolenie z programu AutoCAD

  W dniach 29 – 30.09 oraz 1.10.2020 roku sześciu pracowników Wydziału Nauk Technicznych kierunek Architektura wzięło udział w szkoleniu z programu AutoCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało trzeci stopień nauki ww. programu komputerowego.  Sprawozdanie ze szkolenia z przedłużania oraz stylizacji rzęs w ramach projektu PO WER 3.5 na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 

  W dniach 04.06 i 05.06.2020r, w ramach projektu PO WER 3.5, grupa 20 studentek III roku kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wzięła udział, w szkoleniu którego tematem było zagęszczenie oraz stylizacja rzęs.

  Zabieg przedłużania rzęs jest obecnie jednym, z najpopularniejszych zabiegów wykonywanym w salonach kosmetologicznych. Metoda polega na doklejeniu syntetycznej rzęsy do rzęsy prawdziwej. Metoda ta pozwala zagęścić, wydłużyć i przyciemnić rzęsy. Rzęsy dobiera się i stylizuje na podstawie układu naturalnych rzęs każdej osoby. W zależności od potrzeb, można podkręcić rzęsy, "otworzyć optycznie oko” lub wydłużyć kąciki oczu. Rzęsy syntetyczne przykleja się do wszystkich tzw. ,,dorosłych” rzęs, a następnie systematycznie uzupełnia na pozostałych.

  W trakcie szkolenia Studentki zostały zaznajomione z zasadami obowiązującymi w trakcie zabiegu, a następnie ćwiczyły technikę na modelach.

  Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu przez osoby biorące w nim udział.


  Warsztaty on-line dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów POWER 3.5

  W dniach 14-16 maja 2020 roku roku odbył się cykl szkoleń w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, który poprowadził mgr Paweł Szewczyk- absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku dietetyka i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na kierunku dietetyka kliniczna . Od lat zajmujący się kwestią żywienia i suplementacji, ze szczególnym uwzględnieniem dietetyki sportowej. W warsztatach on-line wzięli udział studenci drugiego i trzeciego roku kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, czyli przyszli trenerzy personalni. Tematyka:

  1. mikroskładniki- składniki mineralne u sportowców,
  2. adaptacje metaboliczne,
  3. suplementacja,
  4. wsparcie snu i regeneracja.

  Warsztaty obejmowały również prace nad przygotowaniem zaleceń dotyczących łączenia produktów wspierających lub utrudniających wchłanianie żelaza u podopiecznych wymagających takich zabiegów żywieniowych, opracowanie propozycji (jakościowych) posiłków/przekąsek mogących znaleźć zastosowanie w strategii cheat meal/break oraz w dożywieniu. Wszelkie konsultacje, dyskusje odbywały się drogą elektroniczną (zamknięta grupa na facebook, poczta elektroniczna), a także drogą telefoniczną.


  Warsztaty on-line dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów POWER 3.5

  W dniach 7-9 maja 2020 roku odbył się cykl szkoleń w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, który poprowadził mgr Paweł Szewczyk- absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku dietetyka i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na kierunku dietetyka kliniczna. Od lat zajmujący się kwestią żywienia i suplementacji, ze szczególnym uwzględnieniem dietetyki sportowej. W warsztatach on-line wzięli udział studenci drugiego i trzeciego roku kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, czyli przyszli trenerzy personalni. Tematyka obejmowała ogólnie: wywiad żywieniowy, żywienie w okolicy wysiłku, różnice między sportowcem a Kowalskim, białka, tłuszcze, węglowodany, alkohol i produkty zalecane/zabronione w okolicy startu, wodę, płyny, mikroskładniki i witaminy u sportowców.


  Egzamin POWER 3,5 na FIR

  W dniu 27.05.2020 odbył się egzamin ECDL ADVANDED A2, dla 15 studentów trzeciego roku finanse i rachunkowość. Wszyscy studenci otrzymali wynik pozytywny egzaminu a niektórzy zdobyli nawet 100 punktów na 100 możliwych. Serdecznie gratulujemy studentom ale także Pani dr inż. Adrianie Halikowskiej za przygotowanie studentów do egzaminu.


  Wykłady dla Studentów Kosmetologii w ramach Kompetencji miękkich realizowanych w ramach programu PO WER 3.5

  Wykłady dla Studentów Kosmetologii w ramach Kompetencji miękkich realizowanych w ramach programu PO WER 3.5

  Dnia 08 maja 2020 r. Studentki 3 roku kierunku Kosmetologia, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, uczestniczyły w trzeciej prezentacji w ramach Kompetencji miękkich - prelegentem była Pani Klaudia Nietupska psycholog, pracujący na portalach społecznościowych od wielu lat i chętnie dzielący się swoją wiedzą na ten temat z osobami, które chcą zaistnieć w internecie, z branżą związana od 2014 roku.
  Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.

  Temat wykładu: "Jak wykreować i zrealizować swój biznes w oparciu o media społecznościowe."
  Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:
  1. Social media
  2. Portale Społecznościowe
  3. Psychologia sprzedaży i marketingu internetowego
  4. Wpadki marketingowe.
  5. Social media a branża beauty

  Dziękujemy Pani Prelegent za bardzo ciekawą prezentacje.


  Wykłady dla Studentów Kosmetologii w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowanych z programu PO WER 3.5

  Dnia 06 maja 2020 r. Studentki 3 roku kierunku Kosmetologia, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, uczestniczyły w trzeciej prezentacji w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów - prelegentem był Pan Paweł Gruda, fizjoterapeuta i szkoleniowiec. Z branżą kosmetyczą i medycyny estetycznej związany od 2003roku, uczestnik wielu szkoleń z zakresu technologii organizowanych w kraju i za granicą.Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.
  Temat wykładu: Dobór energii światła na konkretne wskazania estetyczne. Od technologii IPL przez lasery do technologii ALT (Accumulative Light Torrent). Skuteczność i bezpieczeństwo, a rodzaj energii. Terapia falą uderzeniową i kriolipoliza”

  Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

  1. Modelowanie ciała: redukcja tłuszczu, a redukcja tkanki tłuszczowej.
  2. Medyczny protokół zabiegowy kriolipolizy z zastosowaniem masażu manualnego.
  3. Medyczny protokół zabiegowy kriolipolizy w synergii z falą uderzeniową.
  4. Zastosowania fali uderzeniowej w terapii tkanek miękkich. Leczenie Cellulitu.
  5. Zastosowania fali uderzeniowej w fizjoterapii.
  6. Diagnostyka zabiegowa USG w procedurach modelujących ciało (tkanki miękkie) w celu planowania skutecznej terapii i monitorowania postępów.
  7. Planowanie terapii złożonej w redukcji tkanki tłuszczowej. Dobór procedur zabiegowych i planowanie kolejności.
  8. Krioterapia ogólnoustrojowa i miejscowa w medycynie estetycznej. Zastosowanie krioterapii miejscowej jako protekcja skóry i podnoszenie komfortu pacjentów przy terapiach laserowych.
  9. Terapia technologią A.L.T. Hyper Pulse w bezbolesnym usuwaniu owłosienia. Porównanie z innymi technologiami laserowymi.
  10. Fototerapia z zastosowaniem dużych energii światła w celu ultraskutecznej stymulacji kolagenowej.

  Dziękujemy Panu Prelegentowi za bardzo ciekawą prezentacje.


  EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W BUDOWANIU RELACJI – SZKOLENIE W RAMACH POWER 3.5

  W dniach od 17 do 21 kwietnia 2020 na Wydziale Nauk Medycznych w ramach projektu POWER 3.5 odbyły się warsztaty z zakresu kompetencji miękkich, pt.: „Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej w budowaniu relacji”. W warsztatach trwających 30 godzin brali udział studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo. Szkolenie poprowadziła Pani mgr Małgorzata Cużytek - wykwalifikowany szkoleniowiec z zakresu coachingu. Warsztaty odbyły się w trybie zdalnym. Warsztaty spotkały się z ciepłym przyjęciem studentów, którzy ocenili je bardzo pozytywnie.


  Wykład dla Studentów Kosmetologii w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowanych z programu PO WER 3.5

  Dnia 27.04.2020 Studentki 3 roku kierunku Kosmetologia, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, uczestniczyły w prezentacji w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów - prelegentem była Pani Anna Pop, z branżą kosmetyczą i medycyny estetycznej związana od 2010 roku. Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.

  Tematem prezentacji było: Przedstawienie i omówienie technologii: peelingu wodorowego, dermomasażera, lipolasera i liposukcji ultradźwiękowej.
  Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:
  1. Wyjaśnienie zjawiska peelingu wodorowego, omówienie technologii stosowanej w kosmetologii. Przedstawienie innowacyjnej metody oczyszczania skóry na tzw. poziomie komórkowym.
  2. Omówienie technologii lipolasera – wykorzystującej terapię skojarzoną - światła czerwonego i podczerwieni w zabiegach ujędrniających i modelujących, wykonywanych w obszarze ciała oraz przedstawienie technik łączonych z innymi technologiami.
  3. Przedstawienie technologii dermomasażera i liposukcji ultradźwiękowej - zestawienie ich z innymi metodami. Wykazanie przewagi tej łączonej metody nad innymi na konkretnych wskazaniach. Bardzo dziękujemy Pani Prelegent za bardzo ciekawe prezentacje.


  Wykłady dla Studentów Kosmetologii w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowanych z programu PO WER 3.5

  Dnia 15 kwietnia 2020 r. Studentki 3 roku kierunku Kosmetologia, Instytutu Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, uczestniczyły w pierwszych prezentacjach w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów - prelegentem był Pan Bartosz Burkiewicz, fizjoterapeuta i szkoleniowiec. Z branżą kosmetyczą i medycyny estetycznej związany od 2012roku, uczestnik wielu szkoleń z zakresu technologii organizowanych w kraju i za granicą.
  Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.

  Tematem wykładu było: Przedstawienie i omówienie technologii: plazmowej, HIFU i termokoagulacji stosowanych w kosmetologii. Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

  1. Wyjaśnienie zjawiska plazmy, omówienie technologii plazmowej stosowanej w kosmetologii i dermatologii. Przedstawienie innowacyjnej metody zastosowania plazmy w zabiegach dezynfekcyjnych, peelingujących, frakcjonujących.
  2. Omówienie technologii HIFU – wykorzystującej skoncentrowaną wiązkę ultradźwiękową w zabiegach ujędrniających i modelujących, wykonywanych w obszarze twarzy i ciała oraz przedstawienie techniki łączonej z technologią radiofrekwencji mikroigłowej.
  3. Przedstawienie technologii termokoagulacji i zestawienie jej z innymi metodami. Wykazanie przewagi tej technologii nad innymi na konkretnych wskazaniach.
  4. Nowość na rynku polskim - Przedstawienie innowacyjnej metody łączenia mikronakłówania naskórka ze zjawiskiem elektroporacji w celu bardziej efektywnego transportu substancji aktywnych. Przedstawienie badań naukowych i ich omówienie.

  Bardzo dziękujemy Panu Prelegentowi za bardzo ciekawe prezentacje.


  Szkolenie dla Studentów Kosmetologii w ramach Kompetencji miękkich realizowanych z programu PO WER 3.5

  Dnia 08 kwietnia 2020r studentki 3 roku kierunku Kosmetologia odbyły drugie zajęcia w ramach warsztatów z Kompetencji miękkich - prelegentem była Pani Anna Maciaszek, która pracowała przy tworzeniu pierwszego innowacyjnego ubezpieczenia dla branży Beauty opartego o listę procedur zabiegowych, współpracując z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz środowiskiem kosmetologicznym/kosmetycznym i podologicznym. Po programie pilotażowym produkt ubezpieczeniowy trafił do indywidualnych odbiorców. Specjalizuje się również w prowadzeniu szkoleń sprzedażowych miękkich jak również produktowych. Współuczestniczyła w szkoleniach prawo/biznesowych, kierowanych do lekarzy i farmaceutów, z obszaru prawa medycznego i farmaceutycznego w połączeniu z aspektami skutecznej komunikacji z pacjentem, klientem. Posiada doświadczenie w pracy z branża? Beauty tak w obszarze szkoleń związanych z komunikacja zgody uświadomionej na zabieg jak również sprzedaży w salonie kosmetycznym i zarzadzaniem. Jest wykładowcą Collegium Cosmeticum i mówcą konferencyjnym w branży Beauty. Dzisiejszy wykład poprowadziła wraz z mężem Panem Grzegorzem Maciaszek.
  Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.

  Temat warsztatów to: "Kosmetolog – aspekty prawne związane z zawodem.” Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

  Bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy wykład i liczymy na dalszą współpracę.


  Nowoczesny markieting beauty

  Dnia 06 kwietnia 2020 studentki 3 roku kierunku Kosmetologia odbyły pierwsze zajęcia w ramach wykładów z Kompetencji miękkich - prelegentem była Pani mgr Agnieszką Gomolińską, manager i konsultant medyczny/kosmetolog, prelegent Międzynarodowych Kongresów Kosmetycznych LNE w Krakowie, w latach 2006 – 2008 redaktor naczelna magazynu Beauty Forum. Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.

  Tematem warsztatów był "Nowoczesny markieting beauty”. Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

  Ponadto w trakcie spotkania zostały poruszone również inne zagadnienia min:

  Bardzo dziękujemy Pani Prelegent za ciekawy wykład.


  Kurs języka angielskiego

  13 nauczycieli akademickich w okresie od 20.02-20.12.2019 odbyło 120 godziny kurs języka angielskiego w tym 60 godzin z native speakerem. Kurs skierowany był do pracowników dydaktycznych, którzy prowadzą lub chcą prowadzić zajęcia w języku angielskim ze studentami zagranicznymi.


  SZKOLENIE MIKROBLANDING W RAMACH PROJEKTU PO WER 3.5

  W dniach 05-06.03.2020r. w ramach projektu PO WER 3.5 studentki III roku kosmetologii Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, brały udział w szkoleniu z makijażu permanentnego metodą mikrobalnding. Szkolenie było przeprowadzone przez szkoleniowców, Panią Sandrę Patron oraz Kingę Homę.
  Microblading to nowoczesny i gwarantujący naturalny efekt makijaż permanentny brwi. Microblading wykonywany jest ręcznie za pomocą pióra i mikroostrza składającego się z wielu ułożonych kolejno 7, 9 lub nawet 14 igieł. Microblading to metoda znana od wielu lat, wywodzi się z Japonii, jednak została odkryta na nowo za sprawą ulepszonych pigmentów, które gwarantują skuteczność i trwałość zabiegu.
  Studentki podczas szkolenia po części teoretycznej przystąpiły do części praktycznej w ramach której najpierw ćwiczyły na sztucznych skórach. a następnie każda wykonała makijaż permanentny na dwóch modelkach. Zabiegi były wykonywane pod czujnym okiem Pań trenerek. Każda studentka, po zakończeniu szkolenia, otrzymała certyfikat upoważniający do wykonywania zabiegu makijażu brwi metodą mikroblanding.


  Szkolenie „ZDROWE STOPY”

  W dniach 20-21 lutego 2020, w ramach projektu PO WER 3.5  grupa 8 -u  studentek III roku kierunku kosmetologii z Instytutu Nauk o Zdrowiu, wzięła udział w szkoleniu i warsztatach dotyczących specjalistycznej pielęgnacji stóp na preparatach firmy Gehwol. Szkolenie „ZDROWE STOPY”  to program autorski firmy MIRALEX, która jest wyłącznym dystrybutorem marki Gehwol oraz urządzeń specjalistycznych Gerlach Technik GmbH.

  W pierwszym dniu szkolenia zostały wygłoszone wykłady z zakresu ortopedii (dr n. med. Wiktor Orzechowski), diabetologii (dr n. med. Skałuba – Filipow), dermatologii (dr n. med. Ewa Horowska – Półtorak) oraz flebologii (dr n. med. Paweł Antończak). W dalszej części szkolenia  przedstawiciel firmy Miralex – Pan Marcin Mentel, zaprezentował specjalistyczne preparaty firmy Gehwol, a także sprzęt do leczniczej pielęgnacji stóp - Gerlach Technik GmbH. Następnie Pani mgr Dagmara Pauter – podolog, przeprowadziła pokaz praktyczny na dwóch chętnych modelkach. Zaprezentowała korekcję wrastającego paznokcia, usunięcie nagniotków, modzeli, zrogowaceń, odcisków itp. Omówione zostały także różne rodzaje frezów wykorzystywanych w pedicure leczniczym oraz klamer korygujących wrastające paznokcie.

  W drugim dniu szkolenia – w części warsztatowej, studentki wykonywały pedicure leczniczy pod opieką instruktora – mgr Dagmary Pauter. Zaproszone zostały osoby z różnymi defektami na stopach, na których przeprowadzano zabiegi z zakresu:


  Szkolenie z przedłużania oraz stylizacji płytki paznokciowej metodą żelową w ramach projektu PO WER 3.5

  W dniach 26-27-28.02.2020r., 20 Studentek III roku kosmetologii, dzięki udziałowi w projekcie POWER 3.5, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem było przedłużanie oraz stylizacja płytki paznokciowej metodą żelową.
  Panie szkoleniowiec ze Studia Urody Sandra Patron zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczas szkolenia Studentki poznały zasady wykonania manicure klasycznego, manicure hybrydowego, przedłużania płytki paznokciowej za pomocą szablonu. Nowoczesne metody przedłużania paznokci pozwalają uzyskać bardzo naturalny kształt paznokcia. Płytka wygląda wtedy zdrowo, a manicurejest elegancki i niewymuszony. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


  Nabór do udziału w projekcie

  Wydział Nauk Medycznych ogłasza nabór studentów 3 roku studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo – tryb dzienny i weekendowy do udziału w projekcie: „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych“ POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

  Rekrutacja trwa od 21.02.2020 r. do 06.03.2020 r.

  OGŁOSZENIE


  Kurs w ramach projektu POWER 3.5

  W dniu 21 i 22 stycznia 2020 studenci kierunku finanse i rachunkowość uczestniczyli w kursie kasjera walutowego i złotowego. Podczas kursu studenci nabyli m.in. umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów zarówno krajowych jak i zagranicznych.


  Zajęcia w ramach projektu POWER 3.5

  W dniu 12 grudnia 2019 roku studenci kierunku Architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz Warsztatów z Pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. Mariusz Frydel. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów omówiono „Prowadzenie pracowni w biurze projektów – kierownik pracowni”; „Prowadzenie pracowni projektowej – jako właściciel”. Odbyła się także rozmowa ze studentami na nurtujące ich tematy dotyczące pracy zawodowej. Tematem zajęć odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami było „Od pomysłu do realizacji - produkcji”. W trakcie zajęć dokończono omawianie cyklu realizacji zamierzenia inwestycji:

  Studentom została także pokazana dokumentacja fotograficzna inwestycji budowy zakładu kruszenia kamienia


  Wizyta studyjna we Wrocławiu

  W dniu 10 grudnia 2019 roku grupa studentów kierunku architektura uczestniczyła w wyjeździe studialnym pod opieką dra inż. arch. Piotra Opałki. Wizyta obejmowała zwiedzanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu. Studenci zapoznali się z rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi oraz materiałowo-konstrukcyjnymi nowo wznoszonego obiektu oraz problematyką obiektu historycznego podlegającego adaptacji. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu POWER 3.5.


  Zajęcia i warsztaty w ramach projektu

  W dniu 17 października 2019 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z pracodawcami, które prowadził Pan mgr inż. Mariusz Frydel. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów omówiono „Drogi przebiegu pracy zawodowej od pomocy technicznej do starszego projektanta”. Odbyła się także rozmowa ze studentami na nurtujące ich tematy dotyczące pracy zawodowej. Tematem zajęć odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami było „Od pomysłu do realizacji - produkcji”. W trakcie zajęć omówiono pierwszą część cyklu realizacji zamierzenia inwestycji:

  Studentom została także pokazana dokumentacja fotograficzna różnych inwestycji.


  Szkolenie z rachunkowości w języku angielskim przygotowujące do międzynarodowego egzaminu ACCA

  Od października 2019r. do czerwca 2020r. studenci 2 roku kierunku Finanse i rachunkowość uczestniczą w 60 godzinnym kursie Financial Accounting, kończącym się egzaminem ACCA w Krakowie. Kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wyraźnie zwiększają wartość kandydatów na rynku pracy - zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Szkolenia i kursy ACCA pozwalają zdobyć nie tylko specjalistyczną wiedzę z finansów i rachunkowości, ale także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Nasi studenci w czasie tych zajęć poznają nie tylko teorię rachunkowości, ale także przeprowadzają liczne analizy oraz case study sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Szkolenie ACCA jest koljną drugą edycją kursu ACCA i jest finansowane ze środków POWER. Prowadzącą zajęcia jest dr Marta Targowicz.


  Kurs ECDL ADVANCED dla studentów FIR

  W ramach program „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych“ POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych biorą aktywny udział w certyfikowanym kursie ECDL ADVANCED A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne dla studentów FIR. Prowadzącą kurs jest dr inż. Adriana Halikowska – wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych.
  Dzięki uczestnictwie w kursie studenci nabędą umiejętność posługiwania się zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Ponadto uczestnicy dzięki zdanemu na koniec kursu egzaminowi udowodnią profesjonalizm, umiejętność tworzenia skomplikowanych raportów, przeprowadzania matematycznych i statystycznych obliczeń. Dzięki nabytym podczas kursu umiejętnościom użytkownicy wykorzystując arkusz kalkulacyjny zminimalizują czas realizacji zadań oraz zwiększą produktywność podczas wykonywania zadań.


  Szkolenie z programowania sterowników PLC

  W dniach 25-29.11.2019r. studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przeszli kolejny kurs podnoszący ich kompetencje zawodowe, dotyczący programowania sterowników PLC stosowanych powszechnie do sterowania pracą maszyn i urządzeń przy automatyzacji produkcji. Studenci nauczyli się między innymi obsługiwać i konfigurować sprzętowo sterowniki, pisać programy sterujące pracą sterownika PLC oraz integrować sterownik z różnymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie produkcji odpowiedzialnymi za transport, obróbkę, kontrolę jakości, manipulację przedmiotów, magazynowanie. Uzyskane kompetencje zostały potwierdzone certyfikatami wydanymi na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.


  Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla studentów kierunku ZIP

  Kolejna grupa studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji ukończyło kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W dniach od 25.11 do 6.12.2019 zrealizowano 50 godz. zajęć teoretycznych oraz dodatkowe 10 godz. zajęć praktycznych na obrabiarkach CNC. Studenci samodzielnie zaprojektowali proces obróbki a następnie wykonali detal w warunkach produkcyjnych.Szkolenie zostało zakończone egzaminem, który pozwolił ocenić wiedzę i umiejętności studentów. Uzyskane kwalifikacje potwierdzają otrzymane certyfikaty.


  Szkolenie Hardstyle Kettlebell-podstawowe techniki

  W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia br. studenci psychofizycznego kształtowania człowieka, czyli przyszli trenerzy personalni odbyli specjalistyczne, certyfikowane szkolenie z zakresu "Hardstyle Kettlebell - Podstawowe Techniki".

  Studenci w ramach dwudniowego szkolenia dowiedzieli się jak poprawnie wykonywać dziesięć podstawowych ćwiczeń z odważnikiem kulowym: Deadlift, Swing, One Arm Deadlift, One Arm Swing, Turkish Get Up, Clean, Military Press, Goblet Squat, Front Squat, Snatch.

  Oprócz poznania prawidłowej techniki wykonania ćwiczeń, studenci dowiedzieli się również jakie korekcje/progresje należy stosować w przypadku złej techniki, czym jest tzw. "siła oddechu", a także czym są słynne "drabiny" i jak w skuteczny sposób z nich korzystać.


  Warsztaty skanowania i drukowania 3D

  Studenci zarządzania i inżynierii produkcji w dniach 23-26.11.2018r. uczestniczyli w kolejnej edycji warsztatów skanowania i drukowania 3D w ramach projektu PO WER 3.5. W zakresie tematycznym warsztatów było nabycie umiejętności posługiwania się skanerem 3D oraz programami do digitalizacji obiektów i obróbki danych i wykorzystania narzędzi w zakresie kontroli pomiarowej skanowanych obiektów. Studenci również zapoznali się z technologią drukowania 3D. Samodzielnie wykonywali modele 3D obiektów a następnie drukowali prototypy tych obiektów na drukarkach 3D dobierając parametry wydruku i tworząc programy sterujące pracą drukarki. Po zakończeniu kursu studenci otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje.


  Szkolenie Revit Architecture dla studentów

  W dniach 18-20 listopada 2019 roku dziesięciu studentów Wydziału Nauk Technicznych kierunek Architektura wzięło udział w szkoleniu z programu Revit Architecture organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


  Szkolenie Revit Architecture

  W dniach 5-7 listopada 2019 roku sześciu pracowników Wydziału Nauk Technicznych kierunek Architektura wzięło udział w szkoleniu z programu Revit Architecture organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


  Szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Medycznych kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu POWER 3.5 „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kardy PWSZ w Nysie wraz  z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”.

  W dniach od 5 do 10 listopada 2019 roku nauczyciele akademiccy kierunku pielęgniarstwo wzięli udział w szkoleniach: 

  Wszystkie kursy realizowane były w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach. Nauczyciele uzyskali certyfikaty potwierdzające uzyskanie nowych kompetencji dydaktycznych w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego z zastosowaniem metod symulacji medycznych.


  Szkolenie z zakresu przedłużania i stylizacji płytki paznokciowej

  W dniach 25 - 26.09.2019r., dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5, panie mgr Agnieszka Pulik, dr Magdalena Rogóż, mgr Mirosława Grabas – Wyrwich, mgr Monika Podboraczyńska, mgr Agnieszka Stasieńko – Tłuczek – kadra Instytutu Kosmetologii, miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu z zakresu metod przedłużania i stylizacji płytki paznokciowej.

  Pani szkoleniowiec Sandra Patron zapoznała, uczestniczki szkolenia z ,,tajnikami” wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczas szkolenia uczestniczki poznały zasady wykonania manicure klasycznego, manicure hybrydowego oraz przedłużania płytki paznokciowej za pomocą szablonu.

  Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


  01.06.2019: PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO – SZKOLENIE W RAMACH POWER 3.5

  W dniach 26 kwietnia – 30 maja 2019 w Instytucie Nauk Medycznych odbyło się szkolenie z zakresu podstaw języka migowego dla pielęgniarek w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów projektu POWER 3.5. Szkolenie było przeznaczone dla studentów trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo oraz miało na celu zapoznanie studentów z podstawowym słownictwem języka migowego pomocnym w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. Szkolenie prowadzone było przez Panią mgr Jolantę Jakiwczuk.


  13.06.2019: SYSTEM DOKUMENTACJI I WSPARCIA PRAC PIELĘGNIARSKICH ADPIECARE DOROTHEA – SZKOLENIE W RAMACH POWER 3.5

  W dniu 12 czerwca 2019 w Instytucie Nauk Medycznych w ramach projektu POWER 3.5 odbyło się szkolenie, pt.: „System dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare Dorothea”. Trwające 8 godzin szkolenie przeznaczone było do studentów trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo. Szkolenie poprowadzili nauczyciele akademiccy kierunku pielęgniarstwo: mgr Lucyna Frihauf oraz mgr Małgorzata Gądek.


  07.06.2019: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W BUDOWANIU RELACJI – SZKOLENIE W RAMACH POWER 3.5

  W dniach 3 – 6 czerwca 2019 w Instytucie Nauk Medycznych w ramach projektu POWER 3.5 odbyły się warsztaty z zakresu kompetencji miękkich, pt.: „Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej w budowaniu relacji” . Warsztaty trwały 30 godzin i uczestniczyli w nich studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo. Szkolenie poprowadziła Pani mgr Małgorzata Cużytek - wykwalifikowany szkoleniowiec z zakresu coachingu.


  10.05.2019: PRAKTYCZNE PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO – SZKOLENIE W RAMACH POWER 3.5

  W dniach od 24 kwietnia do 10 maja 2019 r. w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyła się kolejna edycja szkolenia, pt.: "Praktyczne podstawy pielęgniarstwa operacyjnego". Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych studentów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych. 15-godzinne szkolenie poprowadziła Pani mgr Barbara Próchnicka, która jest pielęgniarką posiadającą doświadczenie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.


  Spotkanie z Panią mgr Agnieszką Rajter - współwłaścicielką Biura Rachunkowego Synergia S.C. w Nysie.

  Dnia 28 maja 2019 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Agnieszką Rajter - współwłaścicielką Biura Rachunkowego Synergia S.C. w Nysie. Pani Agnieszka jest absolwentka kierunku finanse i bankowość PWSZ w Nysie.


  Spotkanie z Panem mgr inż. Czesławem Woźniakiem współwłaścicielem Zakładu Cukierniczego „WACUŚ” sp.j.z Nysy

  Dnia 23 i 24 maja 2019 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panem mgr inż. Czesławem Woźniakiem współwłaścicielem Zakładu Cukierniczego „WACUŚ” sp.j.z Nysy. Warsztaty zakończyły się wizytą studyjną w Zakładzie Cukierniczym "Wacuś".


  Egzamin ECDL ADVANCED A2

  Dnia 06.06.2019 studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość przystąpili do egzaminu ECDL ADVANCED A2 -zaawanasowane arkusze kalkulacyjne. Wszyscy studenci (10 osób) zdali egzamin w wynikiem pozytywnym. Gratulujemy.


  Spotkanie się z Panią mgr Alicją Mazurkiewicz - główną księgową przedsiębiorstwa BitComputer w Nysie

  Dnia 24 maja 2019 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Alicją Mazurkiewicz - główną księgową przedsiębiorstwa BitComputer w Nysie. Pani Ala jest absolwentka kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.


  Masaże orientalne i ajurwedyjskie

  W dniach 07.06 i 17.06.2019r - dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5, panie mgr Agnieszka Pulik, dr Magdalena Rogóż, mgr Mirosława Grabas – Wyrwich, mgr Monika Podboraczyńska, mgr Agnieszka Stasieńko – Tłuczek – kadra Instytutu Kosmetologii, miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem były: Masaże orientalne i ajurwedyjskie. Szkoleniowcem przeprowadzającym szkolenie była Pani mgr Marzena Subocz.

  Celem szkolenia była nauka technik masażu wykorzystywanych w masażach orientalnych i ajurwedyjskich. Uczestniczki szkolenia najpierw zostały zapoznane z teoretyczną częścią szkolenia. W dalszej części obserwowały pokazy masaży, a następnie same wykonywały masaże. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


  Innowacyjne metody zabiegowe stosowane w zakresie makijażu permanentnego, makijażu metodą mikroblading i mikrotaping

  W dniach 10-14.06 2019r - dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5, panie mgr Agnieszka Pulik, dr Magdalena Rogóż, mgr Mirosława Grabas – Wyrwich, mgr Monika Podboraczyńska, mgr Agnieszka Stasieńko – Tłuczek – kadra Instytutu Kosmetologii, miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem były Innowacyjne metody zabiegowe stosowane w zakresie makijażu permanentnego, makijażu metodą mikroblading i mikrotaping. Szkolenie odbyło się w Centrum szkoleniowym w Bielsku Białej, a panie szkoleniowiec Agnieszka Mikołajczuk i Monika Sewruk, zapoznały uczestniczki z metodami wykonania zabiegów.

  Celem szkolenia była nauka makijażu permanentnego w obszarze brwi, oczu (kreska górna i kreska dolna), ust oraz nauka innowacyjnych metod mikroblading i mikrotaping. Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej z prezentacją multimedialną przedstawiającą podstawy różnych metod makijażu permanentnego, zasad higieny, bhp, budowy skóry, barwników. Części praktycznej: w skład której wchodził etap ćwiczeń na sztucznych skórach oraz pracy na modelkach. Uczestniczki szkolenia nauczyły się również przygotowywać stanowisko pracy wg zasad bhp, przeprowadzać wywiad z klientem przed rozpoczęciem makijażu permanentnego oraz wykonywać rysunki wstępne. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


  Szkolenie z zakresu kompetencji nauczycieli

  Szkolenie z zakresu kompetencji nauczycieli-koordynatorów miedzynarodowej wymiany uczniowskiej w dniu 26.05.2019. Warsztaty prowadzone były przez animatorów polsko-niemieckiej wymiany szkolnej Waldtraud Natzek i Detlefa Grosse z Brandenburgii. Studenci zapoznali się ze specyfiką pracy jako opiekun wymiany szkolnej i poznali pozalekcyjne formy pracy projektowej. W szkoleniu brali udział studenci filologii germańskiej.


  Praktyki nauczycielskie w Niemczech

  Od 12.05.2019 do 24.05.2019 studenci filologii germańskiej uczestniczyli w praktykach dydaktycznych dla przyszłych nauczycieli, które odbyli w szkole orientującej zawodowo w Sprembergu. Podczas praktyk studenci zapoznali się ze specygiką nauczania języka niemieckiego jako ojczystego i drugiego jezyka uczniów. Poznali również zasady funkcjonowania systemu oświaty w Brandenburgii i zapoznali się z etapowymi testami sprawdzajacymi wiedzę. Mogli również sprawdzić się jako nauczyciele, prowadząc zajecia z uczniami z Niemiec, ale również z Syrii, Afganistanu i Czeczenii. Ponadto studenci przygotowali i przeprowadzili spotkanie polskiej i niemieckiej młodzieży w trakcie wymiany miedzyszkolnej z poslką szkołą w Zarach. Program praktyk obejmował liczne dodatkowe szkolenia i wycieczki dydaktyczne, m. in. do Berlina, Cottbus i Drezna.


  Jannie Lindeque szkolił przyszłych trenerów osobistych z zakresu deepWORK®

  Grupa trenerów osobistych kształcących się na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, dzięki programowi PO WER 3,5 (rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów PWSZ w Nysie dostosowanych do potrzeb rynkowych), miała możliwość wziąć udział w szkoleniu deepWork basic, które odbyło się w Bielsku Białej w dniach 8 i 9 czerwca br. Szkolenie poprowadził wybitny szkoleniowiec Jannie Lindeque- reprezentujący Międzynarodowy Instytut “Fitness & Health” Nauk Stosowanych (IFHIAS), który jest wyłącznym partnerem sprzedaży i marketingu na rynku międzynarodowym programu Roberta Steinbachera deepWORK®.Instytut specjalizuje się w dziedzinie badań i nauczania w szkoleniu grup w branży fitness i stale rozszerza swoją ofertę na potrzeby fitness Klubów i trenerów osobistych.

  deepWORK® łączy w sobie program bodyART® i IRON SYSTEM®. To atletyczny, prosty, męczący, niepowtarzalny i wyróżniający się na tle innych treningów, funkcjonalny trening grupowy stworzony przez Roberta Steinbachera, w którym nie wykorzystuje się sprzętu.

  W deepWORK® sekwencje ruchu są skomponowane w taki sposób, aby uzyskać zawsze połączenie między napięciem i relaksacją w połączeniu z ćwiczeniami oddechowych. Fazy szkolenia deepWORK® są skonstruowane zgodnie według pięciu elementów: ziemi, drewna, ognia, metalu i wody. Te z kolei są oparte na różnych źródłach energii. Po zajęciach deepWORK®, energia uczestnika jest całkowicie wyczerpana. Techniki te są również stosowane w terapii medytacyjnej, w tzw medytacjach dynamicznych, które są zakorzenione głównie na Dalekim Wschodzie, a które są wykorzystywane przede wszystkim przez ludzi cierpiących na raka lub depresje oraz dolegliwości psychosomatyczne.

  Wszystko o szkoleniu deepWORK® :


  Szkolenie ArchiCAD

  W dniach 18-20.05.2019 roku dziesięciu studentów kierunku Architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


  Szkolenie AutoCAD

  W dniach 10 – 12 maja 2019r. roku dziesięciu studentów Instytutu Nauk Technicznych wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu AutoCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


   Jak wykreować i zrealizować swój biznes

  W dniu 29 maja 2019 r. w ramach projektu PO WER 3.5 odbył się kolejny wykład z serii kompetencji miękkich. Prelegentem była Pani Agnieszka Mikołajczuk właścicielka firmy Beauty Projekt z Bielska Białej. Tematem wykładu było: Jak wykreować i zrealizować swoój biznes.

  W trakcie prezentacji Pani Agnieszka podzieliła się ze słuchaczkami informacjami na temat samomotywacji, determinacji, inteligencji emocjonalnej i asertywności. Poruszono również tematykę rozwiązywania konfliktów, umiejętności interpersonalnych i delegowania zadań.

  Bardzo dziękujemy za wszystkie informacje.


  Wykład z serii kompetencji miękkich

  W dniu 15 maja 2019 r. w ramach projektu PO WER 3.5 odbył się kolejny wykład z serii kompetencji miękkich. Prelegentem była Pani mgr Jarosława Jarosz  wykładowca akademicki i współwłaścicielka gabinetu Akademia Urody we Wrocławiu.
  Tematem wykładu oraz warsztatów było :

  • Jak rozmawiać z klientem
  • Trudny klient
  • Obowiązki pracownika
  • Obsługa klienta.


  Szkolenie dla studentów dietetyki w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowanych z programu PO WER 3.5 

  23 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z seksuologiem klinicznym Panem Dariuszem Pysz – Waberskim z Centrum Psychologii i Seksuologii.

  Studenci kierunku dietetyka w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów mieli okazje zapoznania się z podstawami seksuologii, a w tym z seksuologią jako interdyscyplinarną nauką medyczną, pojęciem płci, ról płciowych, identyfikacji i tożsamości płciowej. Pierwszy warsztat poświęcony był normie w seksuologii. Ponadto w ramach drugiego warsztatu „moja seksualność” omówiono podstawowe stereotypy dotyczące seksualności, płciowości oraz relacji miłosno – erotycznych. Ostatni wykład poświęcony był wpływowi diety na dysfunkcje i zaburzenia seksualne oraz odżywianiu jako jednemu z czynników leczących w zaburzeniach seksualnych.


  Szkolenie dla studentów dietetyki w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów realizowanych z programu PO WER 3.5

  22 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z psychoonkologiem klinicznym Panem Dariuszem Pysz – Waberskim z Oddziału Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Studenci kierunku dietetyka w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów mieli okazje zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi chorób nowotworowych – epidemiologią, rodzajem nowotworów, podstawowymi metodami diagnozy i leczenia, a także omówić najpopularniejsze mity dotyczące nowotworów Ponadto uczestniczyli w warsztacie dotyczącym choroby nowotworowej w ujęciu psychologicznym, dynamiki zmian w chorobie, reakcji orz przystosowania. Tematem drugiego warsztatu było integracyjne leczenie nowotworów, a w tym współpraca dietetyka z pozostałymi specjalistami kliniki onkologicznej oraz zakładów medycyny paliatywnej. Ostatni wykład i ćwiczenia dotyczyły komunikacji z pacjentem, budowania relacji i przymierza pacjent – specjalista, zjawiskiem „trudnego pacjenta” oraz podstawami komunikacji z chorym dzieckiem, nastolatkiem, dorosłym.


  Wizyta studyjna w Zakładach Produkcyjnych USTRONIANKA w Białej

  W dniu 30.05.2019r. studenci dietetyki wraz z dr E. Malczyk i dr M. Misiarz odwiedzili Zakład Produkcyjny USTRONIANKA w Białej. Dzięki uprzejmości Pani Ewy Wacławik- głównego technologa Ustronianki, studenci mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem jednego z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych zakładów rozlewniczych w Polsce. Posiadający sześć linii produkcyjnych, rozbudowane laboratoria oraz powierzchnie magazynowe pozwalające na produkcję napojów w najnowszych dostępnych technologiach i standardach produkcyjnych.

  Na zakończenie wizyty studenci mieli możliwość degustacji wód i napojów z oferty produktów USTRONIANKA, w tym napoju na bazie naturalnej wody mineralnej z 20% zawartością soku, który dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii aseptycznej, nie zawierał konserwantów i sztucznych barwników. 


  Certyfikowany kurs z zakresu uproszczonych form ewidencji

  W dniach 20- 29 maj studenci 2 roku finansów i rachunkowości odbyli 16 godzinny certyfikowany kurs z zakresu uproszczonych form ewidencji. W ramach zajęć omawiane były następujące formy rozliczeń: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów.  Ogłoszenie

  Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo ogłasza nabór na dodatkowy kurs języka angielskiego w ramach programu POWER 3.5:
  ?Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych? POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

  Kurs dedykowany jest studentom II roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentom II roku studiów weekendowych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
  Zapisać się można w dziekanacie lub wysyłając wiadomość na adres ipiel@pans.nysa.pl podając informację: Dodatkowy język angielski, imię i nazwisko, rodzaj studiów.

  Nabór trwa do 11 czerwca 2019 roku.


  Warsztaty

  Dnia 15.05.2019 studenci 3 roku finansów i rachunkowości w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów i warsztatów z kompetencji miękkich odbyli warsztaty z absolwentką kierunku finanse i bankowość PWSZ w nysie, a obecnie Zastępcą kierownika oddziału mBank S.A w Nysie


  Kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych

  W dniach 6-15 maj  2019 studenci drugiego roku kierunku finanse i rachunkowość odbyli 16 godzinny kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu prowadzenia kadr i płac w organizacji w zakresie następujących tematów: 

  • obsługa umów o pracę, zatrudnianie, aneksowanie;
  • wypowiedzenia i rozwiązywanie stosunku o pracę;
  • obsługa bieżącej dokumentacji takiej jak: wnioski urlopowe, ewidencja kartoteki chorobowej;
  • rozliczanie wynagrodzeń w oparciu o rozliczony czas pracy i absencję pracownika;
  • nawiązywanie umów cywilno-prawnych i ich prawidłowe rozliczanie, deklaracje PIT 11, PIT-4R.


  Praktyczne podstawy pielęgniarstwa operacyjnego

  W dniach od 26 kwietnia do 10 maja 2018 r., w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyło się 15-godzinne szkolenie, pt. "Praktyczne podstawy pielęgniarstwa operacyjnego". Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji studentów wraz z dostosowaniem do ich potrzeb rynkowych. Szkolenie prowadziła Pani mgr Barbara Próchnicka.


  Spotkanie z Panią mgr Anną Płuską kierowniczką działu fakturowania Zakładu Produkcyjno-Handlowo Usługowego Alsecco Sp. z o.o. w Nysie

  08 maja 2019 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Anną Płuską kierowniczką działu fakturowania Zakładu Produkcyjno-Handlowo Usługowego Alsecco Sp. z o.o. w Nysie.


  Spotkanie z Panią mgr Joanną Rychlik Kierownikiem Trzeciego Działu Centrum Mandatowego w Nysie Izby Administracji Skarbowej w Opolu

  Dnia 24 kwietnia 2019 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Joanną Rychlik Kierownikiem Trzeciego Działu Centrum Mandatowego w Nysie Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Pani Joanna Rychlik jest także absolwentką kierunku finanse i bankowość PWSZ w Nysie.


  NYSKA AKADEMIA MISTRZÓW w ramach projektu POWER 3.5 

  Po raz kolejny z serii Nyskiej Akademii Mistrzów, 24.04.2019 odbył się wykład dla studentek trzeciego roku Kosmetologii, Instytutu Nauk o Zdrowiu. Tym razem Pan Radosław Stawarz, właściciel partnerskiej firmy IntoBeauty, przedstawił studentkom zabiegi z wykorzystaniem technologii HiFu w zabiegach ujędrniających. HiFu zwana jest inaczej liftingiem bez skalpela. Podczas zabiegu skoncentrowana energia ultradźwiękowa dostarczana jest do warstwy SMAS , tej samej , na której pracują chirurdzy plastyczni podczas zabiegu face-liftingu, ale nie wykonywane są żadne nacięcia skóry.

  Drugą technologią był laser mikrosekundowy. Laser ten dzięki krótkiemu czasowi impulsu (650 mikrosekund) umożliwia zastosowanie wyjątkowo wysokiej energii, co czyni zabieg bardzo efektywnym a jednocześnie bezbolesnym. Technologia ta , jako jedyna na świecie, posiada aż 33 wskazania FDA.

  Dzięki tym wykładom studentki miały możliwość poznania jednych z najczęściej wykonywanych zabiegów w salonach kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej. Pozwoli im to w łatwiejszym doborze oferty zabiegowej otwierając własny salon kosmetyczny.


  W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. odbyła się wizyta studyjna studentów III roku kierunku Finanse i Rachunkowość w Warszawie wraz z opiekunką – Panią mgr Agnieszką Szparą. Podczas wizyty w stolicy studenci odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych, Centrum Pieniądza działające przy Narodowym Banku Polskim.

  Swoją wizytę w Warszawie studenci rozpoczęli od Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie mogli bliżej przyjrzeć się pracy maklerskiej. Kolejno studenci zwiedzili Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka działające przy Narodowym Banku Polskim oraz Bank. To miejsce okazało się być dla studentów najciekawsze dzięki swojej atrakcyjności, ponieważ tutaj studenci poznali historię pieniądza, a także dowiedzieli się wielu ciekawych i wartościowych rzeczy związanych z walutą, bankami, teoriami ekonomicznymi kształtującymi się na przestrzeni lat a także wiele innych. Niewątpliwą atrakcją była możliwość wzięcia udziału w wielu grach edukacyjnych, w których studenci mogli sprawdzić swoją widzę dotyczącą finansów.


  Kwiecień 2019r - kosmetologia

  W stażu realizowanym w firmie Medika Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu kwietniu 2019r, uczestniczyły Panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż. W trakcie jego trwania zostały one zapoznanie z technologią Infuzji tlenowej - na przykładzie urządzenia firmy MEDIKA. Omówiono zabiegi infuzji owiewowej i ciśnieniowej.

  Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne związane z ww. technologią, następnie dokonano porównania tej metody z innymi dostępnymi na rynku urządzeniami. Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach. Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych tej technologii z innymi.

  Dokładnie omówiono:

  1. zastosowanie w zabiegach przeciwstarzeniowych,
  2. procedury zalecane w zabiegach modelujących sylwetkę.

  Przedstawiono i omówiono nowe trendy i technologie zaobserwowane na międzynarodowych targach w pierwszym kwartale 2019r, a także dokonano porównania aktualności z oferta firmy MEDIKA. Podsumowano staż.


  Boot Camp

  W dniach 24-25 kwietnia br. w ramach programu PO WER 3,5 odbyło się szkolenie Boot Camp, w którym uczestniczyli studenci psychofizycznego kształtowania człowieka, czyli przyszli trenerzy personalni.


  Spotkanie z Panią mgr Aleksandrą Akielaszek, właścicielką Biura rachunkowo-usługowego BENIGNUS

  10 kwietnia 2019 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Aleksandrą Akielaszek właścicielką Biura rachunkowo-usługowego BENIGNUS.


  Nowoczesny markieting beauty

  Dnia 10 kwietnia 2019 studentki 3 roku kierunku Kosmetologia odbyły pierwsze zajęcia w ramach warsztatów z kompetencji miękkich - prelegentem była Pani mgr Agnieszką Gomolińską, manager i konsultant medyczny/kosmetolog, prelegent Międzynarodowych Kongresów Kosmetycznych LNE w Krakowie, w latach 2006 ? 2008 redaktor naczelna magazynu Beauty Forum.

  Tematem warsztatów był ,,Nowoczesny markieting beauty?. Treści, które zostały przekazane studentkom, pochodziły z poniższych bloków tematycznych:

  1. Dziel się swoją wiedzą - nie sprzedawaj!
  2. Rozwijanie komunikacji z klientem jako sposób na sprzedaż.
  Ponadto w trakcie spotkania zostały poruszone również inne zagadnienia min:
  • Co zawiera pojęcie: marketing beauty.
  • Jak komunikować, aby być zauważonym.
  • Jak szukać grupy docelowej.
  • Co i jak ,,dawać" aby klienci chcieli do nas wracać.
  • Kim się stać, aby być - w odróżnieniu od tysiąca innych salonów oferujących usługę a nie człowieka.
  • Jak zbudować swoją pozycję na runku.
  Bardzo dziękujemy.


  Warsztaty skanowania i drukowania 3D dla wykładowców ZIP

  W ramach projektu POWER 3.5 odbyło się kolejne szkolenie podnoszące kompetencje uczestników. Tym razem w dniach 2-5.04.2019r. w warsztatach skanowania i drukowania 3D udział wzięli wykładowcy kierunku zarzadzanie i inżynieria produkcji. Zajęcia obejmowały wiadomości teoretyczne oraz praktyczne zastosowanie nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii odwrotnej oraz prototypowaniu. Pierwsza część szkolenia dotyczyła zastosowania profesjonalnego skanera 3D do obrazowania przedmiotów i wykonywania na podstawie chmury punktów modeli 3D. Ważnym aspektem stosowania skanowania było przeprowadzenie inspekcji w zakresie poprawności wykonania przedmiotów zarówno w zakresie ich kształtów, jak i wymiarów. Wykonano szereg ćwiczeń praktycznych, które pozwoliły uczestnikom na podniesienie umiejętności posługiwania się skanerem 3D oraz programami do obróbki obrazów.
  Druga część szkolenia związana była z wykorzystaniem drukarki 3D do szybkiego uzyskiwania prototypów. Tu również po części teoretycznej dotyczącej procesu drukowania 3D, przygotowania modeli oraz obsługi drukarki, nastąpiło szereg ćwiczeń. Uczestnicy przygotowali samodzielnie kilka modeli wybranych przedmiotów, wygenerowali samodzielnie program sterujący pracą drukarki 3D i wykonali wydruk.
  Skanowanie i drukowanie 3D znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie w procesach produkcji. Dzięki uzyskanym umiejętnościom i kompetencjom, nasi wykładowcy będą mogli uatrakcyjnić treści kształcenia prowadzonych przedmiotów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.


  Wizyta studyjna w Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój

  Dnia 4 kwietnia 2019 r. 20-a studentek kierunku kosmetologii z Instytutu Nauk o Zdrowiu wraz z opiekunem mgr M. Grabas – Wyrwich uczestniczyło w wizycie studyjnej w prestiżowym Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój. Wizyta odbyła się w ramach projektu POWER 3,5,

  Głównym celem wizyty było poznanie nowych technologii stosowanych w specjalistycznych zabiegach kosmetologicznych, które zostały zaprezentowane przez Panią Magdalenę Ptaszek – kierownik Kosmetycznego Instytutu.

  W części warsztatowej, przeprowadzonej przez Panią mgr Małgorzatę Poprawę (kosmetolog), przybliżono działanie autorskiej technologii REVICORE, czyli połączenia innowacyjnej linii profesjonalnych preparatów Dr Irena Eris PROSYSTEM PROFESSIONAL z nowoczesną technologią Dr Irena Eris REVICORE Hi-Tech System ten umożliwia wykonywanie wysoce precyzyjnych i zaawansowanych zabiegów w obszarze twarzy i ciała. Każda studentka miała możliwość pracy na nowo poznanych urządzeniach.

  Uczestniczki projektu POWER 3,5 miały także okazję skorzystać z zabiegów oferowanych przez Kosmetyczny Instytut Dr Ireny Eris (zabiegi na twarz lub ciało). Instytut  oferuje profesjonalne zabiegi przeprowadzane wyłącznie na produktach marki Dr Irena Eris, które charakteryzują się niebanalnymi składnikami pozyskiwanymi z różnych części świata. Spotkanie zakończyło się wizytą w strefie SPA, w której studentki miały możliwość skorzystania ze strefy saun, basenów oraz jacuzzi. Osoby chętne wzięły także udział w zajęciach z jogi, które przeprowadziła trenerka ze Sri Lanki – Pani Shani Niranjala.

  Wizyta, oprócz podniesienia kompetencji z zakresu wykorzystania nowych technologii, miała także na celu przybliżyć funkcjonowanie nowoczesnego hotelu SPA.  Studentki miały okazję zwiedzenia części hotelowej, całego Instytutu Kosmetycznego oraz Strefy Sportu i Rekreacji - kompleks obejmuje: strefę spa i wellness, baseny, siłownię, kort tenisowy, salę do squasha, fitnessu oraz studio cardio.


   Wykład z cyklu Nyskiej Akademii Mistrzów w ramach projektu Po WER 3.5 

  W dniu 03.04.2019 odbył się kolejny wykład z cyklu Nyskiej Akademii Mistrzów, w ramach projektu PO WER 3.5. Tym razem prelegentem był Pan Bartosz Burkiewicz , właściciel firmy IntoBeauty, wieloletni szkoleniowiec w branży medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Studentki podczas wykładu mogły zapoznać się  najnowszymi  technologiami stosowanymi w salonach medycyny estetycznej oraz kosmetologicznych. Pan Bartosz zaprezentował technologię termokoagulacji. Jest nowoczesna i bezpieczna technologia zamykania rozszerzonych naczynek krwionośnych. Wykorzystuje proces polegający na dostarczeniu kontrolowanej dawki energii o wysokiej częstotliwości (RF) do drobnych naczyń krwionośnych.

  Kolejną technologią była technologia plazmy,  czyli czwarty stan skupienia materii. Stanowi ono najnowocześniejsze osiągnięcie w dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej. Pozwala na nieinwazyjne usuwanie niedoskonałości i zmian skórnych. Jest doskonałą alternatywą w leczeniu schorzeń, które dotąd poddawane były inwazyjnym zabiegom z zakresu chirurgii estetycznej z użyciem skalpela lub laserów np. korekta powiek. 

  Na koniec studentkom została zaprezentowana technologia mikroigłowej radiofrekwencji wykorzystującej również, jako jedyna technologia w Polsce, funkcję vacum.


  Spotkanie z Panem mgr Krzysztofem Pawłowskim, Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Pakosławice

  Dnia 03 kwietnia 2019 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panem mgr Krzysztofem Pawłowskim Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Pakosławice. Pan Krzysztof Pawłowski jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.


  Marzec 2019 r.

  W stażu realizowanym w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu marcu 2019r, uczestniczyły panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż. W trakcie jego trwania zostały one zapoznanie z metodą niwelowania nadmiaru tkanki tłuszczowej przy wykorzystaniu LIPOLASERA.
  Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne dotyczące budowy tkanki tłuszczowej, a następnie dokonano charakterystyki lasera biostymulującego i promieniowania podczerwonego. W dalszej części dokonano omówienia wykorzystania połączenia wyżej wymienionych technologii z zabiegach modelujących sylwetkę.

  Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach. Dokładnie omówiono:

  1. procedury postepowania przed i po zabiegach a także omówiono przeciwwskazania do zabiegów,
  2. podano parametry zabiegowe zalecane i stosowane w poszczególnych zabiegach.


  Szkolenie z zakresu kompetencji konsultanta językowego w firmie produkcyjnej Schattdecor

  W dniu 29.03.2019 odbyła się kolejna edycja szkoleń przeprowadzanych przez zakład partnerski Instytutu Neofilologii Schattdecor Sp. z o. o. z Głuchołaz. Podczas szkolenia studenci filologii zapoznali się ze specyfika pracy w działach zakupów, sprzedaży i spedycji i rola jaka pełnią absolwenci filologii w organizacji transportu i kontakcie z agencjami celnymi, przewoźnikami, kontrahentami i interesariuszami wewnętrznymi. Uczestnicy mieli okazje zapoznać się z dokumentacją obcojęzyczna i polskojęzyczna z działu logistyki. Zajęcia dotyczyły szczegółowych kompetencji, jakie student powinien wykształcić w trakcie studiów w ramach praktyk i staży w zakładzie oraz takich, które może uzupełnić po zatrudnieniu w Schattdecor.  

  Zajęcia tegorocznej edycji szkoleń realizowanych przez zakład Schattdecor Sp. z o.o. prowadzili ogółem w lutym i marcu specjaliści z firmy Schattdecor: Bogusław Sottek, zastępca Dyrektora Zakładu ds. Logistyki, Agnieszka Lison, Jolanta Nastasowska i Justyna Ilnicka-Dmytrenko – specjalistki ds. sprzedaży oraz dyrektor zakładu Pan Łukasz Majcher.


  Wykład w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów 27.02.2019 

  W dniu 27.03.2019 odbył się pierwszy wykład w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów. Prelegentką podczas wykładu była Pani Anna Pop. Podczas wykładu studentki miały możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami stosowanymi w zabiegach na ciało oraz twarz.

  Pani Anna Pop zapoznała słuchaczki między innymi z peelingiem wodorowym. Zabieg ten to głębokie oczyszczanie ma poziomie komórkowym, oczyszczanie porów skóry, nawilżanie, a przede wszystkim wykorzystanie biofizycznych właściwości jonów wodoru do neutralizacji wolnych rodników tlenu - to główne zalety peelingu wodorowego. Efektem zabiegu jest odświeżona, dokładnie oczyszczona skóra i spowolnienie procesów starzenia.

  Druga technologią był lipolaser .Jest to  innowacyjna technologia stosowana do redukcji tkanki tłuszczowej. Do wiązki laserowej o długości 650 nm dodana jest podczernień 940 nm, która wspomaga i wzmacnia efekt. Lipolaser modeluje sylwetkę, redukuje tkankę tłuszczową oraz cellulit.

  Kolejną technologią było połączenie liposukcji ultradźwiękowej oraz dermomasażu w zabiegach modelujących sylwetkę. Liposukcja uławia redukcję złogów tłuszczowych i cellulitu . Natomiast  dermomasaż  działa na tkanki poprzez podciśnienie i stymulację mechaniczną.

  Wszystkie technologie znajdują obecnie  bardzo szerokie zastosowanie w wielu salonach kosmetologicznych.


  Programowanie robotów typu: SCARA, DELTA, sześcioosiowych i kartezjańskich oraz kontrolerów motion

  W dniach 21-23.03.2019r. w ramach projektu POWER 3.5 zostało przeprowadzone szkolenie „Programowanie robotów typu: SCARA, DELTA, sześcioosiowych i kartezjańskich oraz kontrolerów motion”, w którym wzięło udział trzech wykładowców kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

  W zakresie tematycznym szkolenia było zapoznanie się z budową robotów przemysłowych od strony mechanicznej oraz układów sterowania, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa pracy z robotem, a przede wszystkim nabycie umiejętności programowania robotów. Wykładowcy w trakcie szkolenie poza wiedzą teoretyczną zrealizowali szereg ćwiczeń praktycznych programując robota do wykonywania różnych prac, zarówno transportowych, jak i do wykonywania obróbki przy zastosowaniu dodatkowych narzędzi roboczych. Ćwiczenia zostały wykonywane przy użyciu robota przemysłowego ABB IRB120.

  Nowe umiejętności wykładowców zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym studentów zarządzania i inżynierii produkcji.


  Szkolenie „ZDROWE STOPY” firmy MIRALEX

  W dniach 21-22 marca 2019, w ramach projektu PO WER 3.5  grupa 8 -u  studentek III roku kierunku kosmetologii z Instytutu Nauk o Zdrowiu, wzięła udział w szkoleniu i warsztatach dotyczących specjalistycznej pielęgnacji stóp na preparatach firmy Gehwol. Szkolenie „ZDROWE STOPY”  to program autorski firmy MIRALEX, która jest wyłącznym dystrybutorem marki Gehwol oraz urządzeń specjalistycznych Gerlach Technik GmbH.

  W pierwszym dniu szkolenia zostały wygłoszone wykłady z zakresu ortopedii (dr n. med. Wiktor Orzechowski), diabetologii (dr n. med. Skałuba – Filipow), dermatologii (dr n. med. Ewa Horowska – Półtorak) oraz flebologii (dr n. med. Paweł Antończak). W dalszej części szkolenia  przedstawiciel firmy Miralex – Pan Marcin Mentel, zaprezentował specjalistyczne preparaty firmy Gehwol, a także sprzęt do leczniczej pielęgnacji stóp - Gerlach Technik GmbH. Następnie Pani mgr Dagmara Pauter – podolog, przeprowadziła pokaz praktyczny na dwóch chętnych modelkach. Zaprezentowała korekcję wrastającego paznokcia, usunięcie nagniotków, modzeli, zrogowaceń, odcisków itp. Omówione zostały także różne rodzaje frezów wykorzystywanych w pedicure leczniczym oraz klamer korygujących wrastające paznokcie.

  W drugim dniu szkolenia – w części warsztatowej, studentki wykonywały pedicure leczniczy pod opieką instruktora – mgr Dagmary Pauter. Zaproszone zostały osoby z różnymi defektami na stopach, na których przeprowadzano zabiegi z zakresu:

  • zakładania klamry plastikowej, korygującej wrastające paznokcie,
  • usuwania zrogowaceń, modzeli, nagniotków, odcisków,
  • zastosowania tamponady,
  • zastosowania rurek plastikowych zabezpieczających brzegi paznokci,
  • rekonstrukcji płytki paznokciowej żelem UV z zawartością środków leczniczych.


  Szkolenie z przedłużania oraz stylizacji rzęs w ramach projektu PO WER 3.5 – druga grupa

  W dniu 13.03.2019, w ramach projektu PO WER 3.5, druga grupa 10  studentek III roku kosmetologii w Instytucie Nauk o Zdrowiu, brała udział w szkoleniu którego tematem było zagęszczenie oraz stylizacja rzęs.

  Przedłużanie rzęs  jest jednym, z najpopularniejszych zabiegów w salonie komsetycznym. Metoda polega na doklejeniu syntetycznej rzęsy do rzęsy prawdziwej. Metoda ta pozwala zagęścić, wydłużyć i przyciemnić rzęsy. Rzęsy dobiera się i stylizuje na podstawie układu rzęs naturalnych każdej osoby. W zależności od potrzeb, można podkręcić rzęsy, otworzyć optycznie oko, wydłużyć kąciki oczu. Rzęsy syntetyczne przykleja się do wszystkich dorosłych rzęs, a następnie systematycznie uzupełnia na pozostałych.

  Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej, w której studentki pod okiem szkoleniowca samodzilenie wykonywały zabieg stylizacji rzęs.

  Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


  Certyfikowany kurs ECDL ADVANCED A2

  Studenci 3 roku finansów i rachunkowości odbywają 60 godziny certyfikowany kurs ECDL ADVANCED A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne przygotowując się do egzaminu . Zajęcia prowadził pracownik PWSZ w Nysie - dr inż. Marek Wilimowski.


  Szkolenie z przedłużania oraz stylizcji płytki paznokciowej metodą żelową

  W dniach 6-8.03.2019,  studentki III roku kosmetologii, dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5 , miały możliwość uczestniczyć w szkoleniu, którego tematem było przedłużanie oraz stylizacja płytki paznokciowej metodą żelową. 

  Panie szkoleniowiec ze Studia Urody Sandra Patron zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji.

  Podczasz szkolenia studentki poznały zasady wykonania manicure klasycznego, manicure hybrydowego, przedłużania płytki paznokciowej  za pomocą szablonu. 

  Nowoczesne metody przedłużania paznokci pozwalają uzyskać bardzo naturalny kształt paznokcia. Płytka wygląda wtedy zdrowo, a manicure jest elegancki i niewymuszony.

  Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


  OGŁOSZENIE

  Instytut Nauk Medycznych ogłasza nabór studentów 3 roku studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo ? tryb stacjonarny i stacjonarny weekendowy do udziału w projekcie:
  ?Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych?
  POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17


  Luty 2019 r.

  Głównym tematem stażu realizowanego w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu lutym 2019r, którego uczestniczkami były panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż, była - Technologia Plazmowa.
  W trakcie zajęć zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem Plazmy w medycynie i kosmetologii.
  Omówiono wskazania i przeciwskazania do zabiegów. Zwrócono dużą uwagę na dostosowanie protokołów zabiegowych do poszczególnych klientów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi na modelach.


  Szkolenie z przedłużania oraz stylizacji rzęs

  W dniu 27.02.2019, w ramach projektu PO WER 3.5, pierwsza grupa 10  studentek III roku kosmetologii w Instytucie Nauk o Zdrowiu, brała udział w szkoleniu którego tematem było zagęszczenie oraz stylizacja rzęs.

  Przedłużanie rzęs jest jednym, z najpopularniejszych zabiegów w salonie komsetycznym. Metoda polega na doklejeniu syntetycznej rzęsy do rzęsy prawdziwej. Metoda ta pozwala zagęścić, wydłużyć i przyciemnić rzęsy. Rzęsy dobiera się i stylizuje na podstawie układu rzęs naturalnych każdej osoby. W zależności od potrzeb, można podkręcić rzęsy, otworzyć optycznie oko, wydłużyć kąciki oczu. Rzęsy syntetyczne przykleja się do wszystkich dorosłych rzęs, a następnie systematycznie uzupełnia na pozostałych.

  Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


  Wizyta studyjna w Firmie Schattdecor w Głuchołazach w ramach projektu POWER 3.5

  W dniu 22 lutego firma Schattdecor Głuchołazy miała przyjemność gościć studentów z II roku filologii angielskiej oraz III roku języka biznesu wraz z opiekunem praktyk dr Iwoną Sikorą.

  Szczegółowa relacja - https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=11,129,0,0,14&ak=47,7493,0


  SZKOLENIE MIKROBLANDING W RAMACH PROJEKTU PO WER 3.5

  W dniach 20-21.02.2019 w ramach projektu PO WER 3.5 studentki III roku Kosmetologii Instytutu Nauk o Zdrowiu brały udział w szkoleniu z makijażu permanentnego metodą mikrobalnding. Szkolenie było przeprowadzone przez szkoleniowców - Panią Sandrę Patron oraz Kingę Homę. 

  Microblading to nowoczesny, najbardziej precyzyjny i gwarantujący naturalny efekt makijaż permanentny brwi. Microblading wykonywany jest ręcznie za pomocą pióra i mikroostrza składającego się z wielu ułożonych kolejno 7, 9 lub nawet 14 igiełek. 

  Microblading to metoda znana od wielu lat, wywodzi się z Japonii, jednak została odkryta na nowo za sprawą ulepszonych pigmentów, które gwarantują skuteczność i trwałość zabiegu. Pigmenty do zwykłego makijażu permanentnego nie spełniały swojej funkcji ze względu na nieudoskonalony skład i rzadszą konsystencję. 

  Studentki podczas szkolenia ćwiczyły najpierw na sztucznych skórach a następnie każda wykonała makijaż permanentny na dwóch modelkach. Zabiegi były wykonywane pod czujnym okiem pań trenerek. Każda studentka, po zaliczeniu testu końcowego ,otrzymała certyfikat upoważniający do wykonywania zabiegu makijażu permanentnego


  Association of Chartered Certified Accountants

  Od listopada 2018r. do maja 2019r. studenci uczestniczą w 60 godzinnym kursie Financial Accounting, kończącym się egzaminem ACCA w Krakowie. Kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wyraźnie zwiększają wartość kandydatów na rynku pracy - zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

  Szkolenia i kursy ACCA pozwalają zdobyć nie tylko specjalistyczną wiedzę z finansów i rachunkowości, ale także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Nasi studenci w czasie tych zajęć poznają nie tylko teorię rachunkowości, ale także przeprowadzają liczne analizy oraz case study sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prowadzącą zajęcia jest dr Marta Targowicz.


  OGŁOSZENIE

  Instytut Nauk Medycznych ogłasza nabór studentów 3 roku studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo ? tryb dzienny i zaoczny do udziału w projekcie:
  ?Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych?
  POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17


  Szkolenie

  W dniach 29-30 stycznia 2019 roku nauczyciele kierunków: dietetyki, zarządzania i inżynierii produkcji oraz finansów i rachunkowości odbyli szkolenie ?Zastosowanie statystyki i Statistica w opracowaniu wyników badań naukowych, metody zaawansowane, planowanie doświadczeń i analiza wariancji? . Szkolenie miało formę praktycznych zajęć przy komputerach w wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Statistica. Szkolenie prowadził dr Janusz Wątroba StatSoft Polska sp. z o.o.


  Wizyta studyjna w Nutricia Opole

  Dnia 16.01.2019 studenci z kierunku dietetyka wraz z opiekunami: dr n. med. Martą Misiarz oraz dr n. zdr. Jagodą Rydelek odwiedzili firmę Nutricia w Opolu w ramach programu POWER 3.5. Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników studenci mieli możliwość zobaczenie firmy „od środka”, a co za tym idzie zadawania pytań na frapujące ich tematy dotyczące procesu produkcji, pakowania i przechowywania surowców, półproduktów i produktów finalnych.

  Każdy wydział firmy zachwycał czystością, idealną organizacją pracy oraz niezwykłą atmosferą wśród pracowników. Podczas zwiedzania studenci zadawali pytania pracownikom o możliwość odbywania stażu i praktyk zawodowych, które okazały się bardzo kuszące pod względem otrzymania pracy na stałe w solidnie i prężnie rozwijającej się firmie. Co ciekawe około 80% stażystów w firmie Nutricia, dostaje tam prace na stałe.

  Podczas wizyty najwięcej pozytywnych emocji i mnóstwo dyskusji wzbudziły:

  • rotoklawy do nowoczesnej pasteryzacji i sterylizacji w dziale produkującym potrawy w słoiczkach dla dzieci,
  • dział magazynowy i logistyka, w tym system dystrybucji i etykietowania surowców czy półproduktów,
  • dział produkcji mieszanek dla niemowląt, gdzie studenci przeprowadzili ocenę organoleptyczną mieszanek produkowanych dla różnych krajów, w tym smaków niedostępnych w Polsce.


  Zajęcia w związku z realizacją projektu POWER 3.5

  W dniu 25.01.2019r. studenci kierunku Architektura uczestniczyli w praktycznych zajęciach w grupach projektowych. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Zajęcia były prowadzone przez: dr hab. inż. arch. Bogusława Szubę, prof. PWSZ w Nysie, dr Małgorzatę Korpałę oraz mgr inż. arch. Michała Kaczmarzyka. W trakcie zajęć studenci opracowywali projekt rewaloryzacji Fortu Prusy w Nysie.


  Zajęcia w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

  W dniu 24 stycznia 2019 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była Działalność Izby Architektów RP. Współpraca Architekt – IARP.

  Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów.

  Podczas zajęć omówiono:

  1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (rodzaje uprawnień, podstawa prawna, schemat postępowania kwalifikacyjnego, procedura, zakres wniosku, gdzie pozyskać niezbędne informacje, jak odbyć praktykę zawodową)
  2. Światowy Dzień Architektury – inicjatywa Rady Opolskiej Okręgowej Izby Architektów. Omówienie wydarzeń związanych z ŚDA w Nysie i Opolu w 2018r.
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w praktyce zawodowej.


  Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla studentów kierunku ZIP 

  15 studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji ukończyło kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Przez 10 dni, od 7 do 17.01.2019 zrealizowano 50 godz. zajęć, w tym 10 godz. dotyczyło praktyki w warunkach produkcyjnych. Studenci, którzy posiadali już podstawową wiedzę z zakresu maszyn CNC pozyskaną w trakcie zajęć znajdujących się w programie studiów, mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie programowania procesu wytwarzania na tokarki i frezarki CNC. Studenci wykonali szereg ćwiczeń na symulatorach w sali laboratoryjnej, a następnie mieli okazję własnoręcznie wykonać obróbkę tych detali na maszynach CNC w zakładzie produkcyjnym. Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zostały potwierdzone certyfikatami, które otrzymali wszyscy uczestnicy kursu.


  Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla wykładowców kierunku ZIP 

  Od 3.01 do 10.01.2019r. trzech wykładowców kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji: dr inż. Piotr Chwastyk, dr inż. Tomasz Wanat oraz mgr inż. Jacek Tomasiak, wzięło udział w certyfikowanym kursie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Zakres szkolenia obejmował uzupełnienie posiadanej wiedzy z zakresu projektowania technologicznego i programowania maszyn CNC oraz ćwiczenia praktyczne z obsługi, programowania i sterowania CNC wykonywane w warunkach produkcyjnych. Wykładowcy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę, zwiększyć umiejętności  oraz nabyć dodatkowe doświadczenie z zakresu wykorzystywania maszyn CNC w procesie przygotowania i realizacji produkcji, co przyczyni się do poniesienia jakości prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji.


  Certyfikowany kurs zaawansowanego modelowania 3D, MES i analizy dynamicznej 

  Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach projektu POWER 3.5 uczestniczyli w dniach 10-19.12.2018r. w certyfikowanym kursie zaawansowanego modelowania 3D, MES i analizy dynamicznej. W ramach programu studiów studenci ZIP często wykorzystują komputerowe programy wspomagające proces projektowania wyrobów. Dzięki zrealizowanym zajęciom w ramach tego kursu studenci mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu zaawansowanych programów CAD. Nauczyli się również korzystać z zaawansowanych narzędzi dostępnych w tych programach wspierających projektanta w wykonywaniu analiz wytrzymałościowych oraz symulacji dynamicznych. Kurs obejmował zarówno część teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem narzędzi do modelowania 3D, analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych oraz analizy dynamicznej z wykorzystaniem symulacji 3D. Uzyskane certyfikaty potwierdzają nabycie nowych umiejętności i kompetencji naszych studentów.


  GRUDZIEŃ 2018 r.

  W grudniu 2018r w stażu realizowanym w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, uczestniczyły panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż. W trakcie odbywania stażu zostały zapoznane z technologią laserowego niwelowania zmian naczyniowych. Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne związane ze zmianami naczyniowymi występującymi na skórach. Omówiono dobór parametrów do poszczególnych zmian. Następnie dokonano porównania tej metody z innymi dostępnymi na rynku urządzeniami. Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach.

  Dokładnie omówiono:

  1. procedury postępowania przed i po zabiegu niwelowania zmian naczyniowych, a także przeciwwskazania do zabiegów,
  2. parametry zabiegowe zalecane i stosowane w poszczególnych zabiegach,
  3. wykonano zabiegi niwelowania zmian naczyniowych na twarzy i na ciele.


  Zajęcia z języka hiszpańskiego

  Zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzone przez dr A. Konieczną  dla studentów drugiego roku kierunku finanse i rachunkowość. Zajęcia są realizowane w ramach projektu POWER 3,5.


  Wizyta studyjna w firmie Bosch 

  Zakład produkcyjny firmy Bosch znajduje się niedaleko granicy, w czeskim Krnovie. Podczas wizyty, studenci mogli odwiedzić wszystkie działy firmy, od działu projektowania i planowania produkcji, poprzez dział produkcji, aż po kontrolę jakości i dział dystrybucji. Firma produkuje kotły zasilane paliwem stałym, gazowym oraz kotły elektryczne, które wykonywane są w z zachowaniem wysokich standardów jakości. Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziły automaty spawalnicze oraz laboratoria, w których bada się trwałość, niezawodność, jakość i bezpieczeństwo produkowanych kotłów, zwracając dużą uwagę na ekologię kontrolując ilość emitowanych zanieczyszczeń.

  >


  Wyjazd studyjny w ramach projektu POWER 3.5

  W dniu 12 grudnia 2018 roku grupa studentów kierunku architektura uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na plac budowy, zorganizowanym w związku z realizacją projektu POWER 3.5.

  W trakcie wyjazdu studenci mieli możliwość zapoznać się z rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi oraz materiałowo-konstrukcyjnymi budynku transportu i łączności na przykładzie przebudowy dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego, pełniącego funkcję węzła przesiadkowego.


  Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych

  W dniach 12 – 15 grudnia 2018 roku nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk Medycznych, wzięli udział w szkoleniach „Przygotowanie procesu dydaktycznego w Centrach Symulacji Medycznych na kierunku pielęgniarstwo” oraz „Technik Symulacji Medycznych” odbywających się w ramach projektu POWER 3.5 „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kardy PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”. Szkolenie odbyło się w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.


  Wizyta w Ostrawskim Pogotowiu Ratunkowym

  Studenci III roku kierunku Ratownictwo Medyczne, 10 grudnia br. w ramach projektu POWR 3.5. uczestniczyli w wizycie studyjnej u naszych południowych sąsiadów w Ostrawskim Pogotowiu Ratunkowym „Zdravotnická záchranná slu?ba Moravskoslezského kraje” oraz w Centrum Powiadamiania Ratunkowego „Zdravotnické operační středisko ZZS MSK”.

  Dzięki dyrektorowi Romanowi Gregorowi, studenci mieli możliwość poznać specyfikę funkcjonowania czeskiego systemu ratownictwa medycznego, kształcenia ratowników medycznych, ich szkoleń oraz kwalifikacji jakie posiadają. Mieli okazję również zgłębić wiedzę na temat zasad funkcjonowania czeskiego centrum powiadamiania ratunkowego, zobaczyć jak wygląda zintegrowane stanowisko dyspozytorów poszczególnych służb jak: ratownictwa medycznego, policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej.


  Warsztaty kreatywności w ramach PO WER 3,5 

  Warsztaty z zakresu kompetencji miękkich w ramach programu PO WER 3,5 przeprowadzone zostały przez Panią Aleksandrę Wodzińską, która w latach 2018 - 2019 była pracownikiem naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Pedagogiki Twórczości. Warsztaty dotyczyły kreatywności - jednej z podstawowych cech wykorzystywanych w pracy trenera personalnego oraz animatora czasu wolnego.
  W czasie zajęć przyszli trenerzy personalni studiujący na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka poznali 5 czynników twórczego myślenia i ćwiczenia, które pozwalają te czynniki trenować. Pozwoli to na samodzielne rozwijanie się w tym zakresie w przyszłości. Wykorzystane zostały różnorodne metody i techniki dydaktyczne wprowadzające atmosferę sprzyjającą pracy twórczej.


  Kurs Financial Accounting

  Od listopada 2018r. do maja 2019r. studenci uczestniczą w 60 godzinnym kursie Financial Accounting, kończącym się egzaminem ACCA w Krakowie. Kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wyraźnie zwiększają wartość kandydatów na rynku pracy - zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Szkolenia i kursy ACCA pozwalają zdobyć nie tylko specjalistyczną wiedzę z finansów i rachunkowości, ale także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Nasi studenci w czasie tych zajęć poznają nie tylko teorię rachunkowości, ale także przeprowadzają liczne analizy oraz case study sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prowadzącą zajęcia jest dr Marta Targowicz.


  Kurs wykonywania prezentacji multimedialnych

  Dnia 19 i 23 października 2018 roku 27 nauczycieli PWSZ w Nysie uczestniczyło w kursie wykonywania prezentacji multimedialnych. Program kursu zawierał: selekcjonowanie i przygotowywanie materiałów do prezentacji, planowanie struktury dobrej prezentacji naukowej, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji, która zaciekawi widzów, praca głosem i ciałem podczas wystąpienia przed publicznością.


  Staż w ramach projektu POWER 3,5

  Mgr Agnieszka Szpara odbywa staż w księgowości w Przedsiębiorstwie Informatycznym BITCOMPUTER. Głównym obszarem tematycznym jest analiza kosztów, metod zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, tendencji sprzedażowych źródeł finansowania.


  Staż w ramach projektu POWER 3,5

  W stażu realizowanym w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu listopadzie 2018r, uczestniczyły Panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż.

  W trakcie jego trwania zostały one zapoznanie z technologią niwelowania rozszerzonych naczyń krwionośnych - na przykładzie urządzenia laserowego firmy MEDIKA. 

  Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne związane z ww. technologią, następnie dokonano porównania tej metody z innymi dostępnymi na rynku urządzeniami. Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach. 

  Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych tej technologii z innymi. 

  Dokładnie omówiono:

  1. zastosowanie w zabiegach niwelowania rozszerzonych naczyń krwionośnych skóry występujących na twarzy i ciele,
  2. procedury niwelowania rumienia,
  3. parametry i metody łączone rekomendowane do stosowania w ww. terapiach.


  Zajęcia w ramach projektu POWER 3.5

  W dniu 19 listopada br. w ramach projektu POWER 3.5, studenci III roku ratownictwa medycznego uczestniczyli w wizycie studyjnej na zaproszenie „W.I.R. SOF-MED.-CENTER”.  Firma założona została przez Krzysztof Plutę ps. „WIR”, pierwszego w Polsce absolwenta kursu Special Operations Combat Medic (SOCM) elitarnej szkoły JSOMTC dla medyków sił specjalnych USA w Fort Bragg oraz kursu dla medyków piechoty armii USA 68W Combat Medic w Fort Sam Huston, operatora z ponad 15 letnim doświadczeniem w zespole bojowym Jednostki Wojskowej Komandosów.

  Więcej: https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=14&ak=49,7285,0


  Szkolenie z programowania sterowników PLC 

  W dniach 19.11-23.11.2018r. studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przeszli kolejny kurs podnoszący ich kompetencje zawodowe. Tym razem szkolenie dotyczyło programowania sterowników PLC, które są wykorzystywane w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych do sterowania pracą maszyn i urządzeń. Studenci nauczyli się między innymi obsługiwać i konfigurować sprzętowo sterowniki, pisać programy sterujące pracą sterownika PLC oraz integrować sterownik z różnymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie produkcji odpowiedzialnymi za transport, obróbkę, kontrolę jakości, manipulację przedmiotów, magazynowanie. Uzyskane kompetencje zostały potwierdzone certyfikatami wydanymi na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.


  Zajęcia w ramach projektu POWER 3.5

  W dniu 9 listopada 2018roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z pracodawcami, które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.

  Tematem zajęć odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów było „Projektowanie obiektów biurowych w praktyce.” W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z projektowaniem budynku biurowego na przykładzie obiektu firmy Alsecco – od koncepcji do realizacji.

  Tematem zajęć odbywających się w ramach warsztatów z pracodawcami była „Droga poszukiwania inspiracji, określenia programu funkcjonalnego oraz diagnoza potrzeb inwestora, poprzez pracę z kadrą zarządzającą firmy”. W trakcie wizyty na budowie obiektu biurowego realizowanego dla firmy Alsecco w Nysie przy ul. Dubois odbyło się zwiedzanie linii produkcyjnych: - produkcja szkła zespolonego; - produkcja stolarki aluminiowej.


  Staż w ramach projektu POWER 3,5

  Mgr inż. Adriana Halikowska odbywa staż w Centrum Integracji Społecznej w Nysie. Głównym obszarem tematycznym stażu jest rachunkowość zarządcza w praktyce w jednostce budżetowej.


  Warsztaty skanowania i drukowania 3D

  Studenci IV roku zarządzania i inżynierii produkcji w dniach 5-9.11.2018r. uczestniczyli w warsztatach skanowania i drukowania 3D. Celem warsztatów było nabycie praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się skanerem 3D oraz wykorzystania drukarki 3D do wykonywania rzeczywistych modeli. W części poświęconej skanowaniu 3D warsztaty obejmowały problematykę digitalizacji obiektów i obróbki danych za pomocą oprogramowania VX Scan, tworzenia raportów zawierających mapy odchyłek i przekroje, a także wykonywania modeli 3D na podstawie wymiarów. Studenci poznali obsługę drukarki 3D oraz przeprowadzili szereg ćwiczeń z drukowania modeli dobierając parametry wydruku i tworząc programy sterujące pracą drukarki.


  Staż w ramach projektu POWER 3,5

  Dr inż. Mariusz Kołosowski odbywa staż w Fabryce Armatury Przemysłowej WAKMET Sp.j. w Bodzanowie. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości armatury staliwnej. Podczas stażu dr Kołosowski doskonali swoje praktyczne umiejętności w zakresie planowania i organizacji produkcji, zarządzania jakością oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zakresie komputerowego wspomagania prac inżynierskich.


  Staż w ramach projektu POWER 3,5

  Mgr inż. Jacek Tomasiak realizuje staż w firmie NEXIT, która specjalizuje się w produkcji oryginalnych wyrobów z drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Poza meblami, które firma NEXIT produkuje na specjalne zamówienia, wykonywane są też panele 3D o różnych wzorach. Skomplikowane kształty tych wyrobów wymagają bardzo specjalistycznego parku maszynowego. Jacek Tomasiak doskonali swoje umiejętności w programowaniu i obsługiwaniu maszyn sterowanych numerycznie. Poznaje nowoczesne maszyny oraz ich możliwości, a także wspiera firmę NEXIT przy projektowaniu nowych produktów.  Szkolenie w tworzeniu animacji komputerowych

  Studenci kierunku Informatyka uczestniczyli w czterodniowym szkoleniu  w zakresie tworzenia animacji komputerowych w środowisku Adobe After Effects. Celem szkolenia było wyposażenie studentów Informatyki w praktyczną wiedzę wystarczającą do tworzenia własnych animacji i efektów, takich jak efektowne trójwymiarowe czołówki, compositing z bluescreenem, korekta i gradacja koloru.  Słuchacze poznali zarówno podstawowe jak i bardziej zaawansowane funkcje i narzędzia programu, związane zarówno z post-produkcją obrazu wideo, jak i generowaniem całkowicie oryginalnego materiału (motion-design), takich jak motion tracking, zaawansowane kluczowanie, praca ze skryptami czy puppet tool. Wszystko zostało zilustrowane znakomitymi przykładami najlepszych tego typu produkcji z całego świata. Zajęcia prowadzone były w formie praktycznych warsztatów w pracowni komputerowej PWSZ w Nysie. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.


  Szkolenie w tworzeniu aplikacji

  Studenci kierunku Informatyka uczestniczyli w pięciodniowym szkoleniu, dzięki któremu zdobyli kompetencje w zakresie  zakresu tworzenia aplikacji w oparciu o platformę Windows Azure . Zrealizowane to certyfikowany kurs  DEVELOPING WINDOWS AZURE AND WEB SERVICES W ROKU 2018. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.


  Szkolenie w tworzeniu gier komputerowych

  Studenci kierunku Informatyka uczestniczyli w szkoleniu, dzięki któremu zdobyli kompetencje w zakresie  tworzenia gier komputerowych w środowisku Unity. Czterodniowe szkolenie obejmowało następujące aspekty: tworzeni aplikacji z widokiem z tzw. pierwszej osoby, z interaktywnym obiektem w centrum,  tworzenie gier w z widokiem izometrycznym oraz w trybie 2D. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.


  Staż w ramach projektu POWER 3,5

  Dr inż. Adam Dudek realizuje staż  w firmie Software System, która specjalizuje się w wytwarzaniu oprogramowania WEB na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Głównym obszarem tematycznym stażu jest poznawanie technologii oraz praktyczne wykorzystanie rozwiązań klasy MVC w obszarze tworzenia usług WEB, na przykładzie frameworka Symfony.


  Zastosowanie statystyki i Statistica w opracowaniu wyników badań naukowych - metody podstawowe

  W dniach 24 i 25 wrzesień 2018 dziewięciu nauczycieli PWSZ w Nysie ukończyło szkolenie "Zastosowanie statystyki i Statistica w opracowaniu wyników badań naukowych - metody podstawowe". Nauczyciele zdobyli kompetencje: umiejętność formułowania problemów badawczych pod kątem metod statystycznego opracowania zebranych danych, umiejętność wykonywania podstawowych analiz statystycznych, umiejętność obsługi programu Statistica w stopniu podstawowym.


  Staże w ramach projektu POWER 3,5

  Głównym celem stażu realizowanego w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, we wrześniu 2018 r, którego uczestniczkami były panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich i mgr Agnieszka Stasieńko - Tłuczek była – w przypadku pierwszej uczestniczki technologia karboksyterapii a w przypadku drugiej technologia HIFU.

  W trakcie zajęć w których brała udział Pani mgr Mirosława Grabas – Wyrwich zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem karboksyterapii w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania - odmłodzenie skóry, niwelowanie blizn, rozstępów i przeciwskazania do zabiegów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry oraz modelowania sylwetki, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi modelujące sylwetkę na modelach.

  Natomiast podczas zajęć przeprowadzanych dla Pani mgr Agnieszki Stasieńko – Tłuczek zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem fali ultradźwiękowej w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania i przeciwskazania do zabiegów. Zwrócono dużą uwagę na dostosowanie protokołów i map zabiegowych do poszczególnych klientów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi na modelch.


  ArchiCAD

  W dniach 20-23 września 2018 roku sześciu pracowników Instytutu Nauk Technicznych wzięło udział w szkoleniu z programu ArchiCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


  Instytut Nauk Medycznych ogłasza nabór pracowników dydaktycznych kierunku pielęgniarstwo do projektu pt.: ?Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych. ?


  Staże w ramach projektu POWER 3,5

  Głównym celem stażu realizowanego w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w lipcu 2018 r, którego uczestniczkami były pani dr Magdalena Rogóż i pani mgr Agnieszko Stasieńko – Tłuczek,  była – technologia karboksyterapii.

  W trakcie zajęć zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem karboksyterapii w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania  - odmłodzenie skóry, niwelowanie blizn, rozstępów i przeciwskazania do zabiegów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry oraz modelowania sylwetki, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi modelujące sylwetkę na modelach.


  Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

  W miesiącu wrześniu 2018 roku w AMS SOLUTIONS ANNA SZYMAŃSKA dr Joanna Szczepańska zajmowała się głównie analizą bazy klientów firmy, a także tworzeniem oferty ubezpieczeniowej ?skrojonej na miarę? danego klienta. Podczas spotkań omawiane były również kwestie dotyczące sposobów podtrzymywania więzi/kontaktu z klientem oraz budowania zaufania.


  Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

  Dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj podczas stażu w BENIGNUS" BIURZE RACHUNKOWO-USŁUGOWYM ALEKSANDRY AKIELASZEK przy ul. Armii Krajowej 6/1 w Nysie. W miesiącu wrześniu przedmiotem stażu były zasady prowadzenia ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych oraz dobór metod amortyzacji.


  Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

  Głównym tematem stażu realizowanego w Biurze Rachunkowym METIS w Nysie, w miesiącu wrześniu 2018r, którego uczestniczką była pani dr Marta Targowicz, była analiza polityk rachunkowości jednostek o zróżnicowanej działalności statutowej. W trakcie spotkań omówione zostały zagadnienia związane z zakresem dokumentacji obejmującej politykę rachunkowości oraz niezbędnych załączników stanowiących integralną część polityki. Omówiono możliwe rozwiązania w zakresie kształtowania polityki bilansowej w zależności od bieżących oraz długookresowych celów działalności przedsiębiorstw. Dokonano porównania polityk różnych podmiotów, jednocześnie zwracając uwagę na zgodność rozwiązań z wytycznymi prawa bilansowego. Przeprowadzono analizę przyczyn i sposobu przekształcania danych porównawczych i ich ujawniania w sprawozdaniu finansowym.


  Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

  Głównym celem stażu realizowanego przez mgr inż. Adrianę Halikowską w miesiącu w wrześniu w Centrum Integracji Społecznej w Nysie było tworzenia planu zadań i celów tej jednostki budżetowej na rok 2019.


  Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

  Głównym tematem stażu realizowanego w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu sierpniu 2018r, którego uczestniczkami były panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich i dr Magdalena Rogóż, była - Technologia HIFU.

  W trakcie zajęć zostały omówione zagadnienia związane z zastosowaniem fali ultradźwiękowej w medycynie i kosmetologii. Omówiono wskazania i przeciwskazania do zabiegów. Zwrócono dużą uwagę na dostosowanie protokołów i map zabiegowych do poszczególnych klientów. Dokonano porównania tej technologii do innych zalecanych do poprawy stanu napięcia skóry, obecnie występujących na rynku. Podano szczegółowe parametry tego urządzenia i porównano go z innymi dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zabiegi na modelch.


  Szkolenie AutoCAD

  W dniach 6 – 8 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu AutoCAD organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało drugi stopień nauki ww. programu komputerowego.


  Szkolenie z programu 3dsMAX

  W dniach 3 – 5 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu 3dsMAX organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego. 


  Szkolenie ArchiCAD

  W dniach 29-30 czerwca i 1 lipca 2018 roku dziesięciu studentów trzeciego roku kierunku architektura wzięło udział w certyfikowanym szkoleniu z programu ArchiCAD, organizowanego w ramach projektu POWER 3.5. Szkolenie obejmowało pierwszy stopień nauki ww. programu komputerowego.


  Szkolenie z zakresu programów wspomagających proces tłumaczenia

  W dniach 30.06.2018 r. i 01.07.2018 r. studenci angielskiego języka biznesu oraz filologii germańskiej uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu z zakresu obsługi programu memoQ firmy Kilgray Translation Technologies. Szkolenie przeprowadziła firma Greater Translator z Warszawy, zajmująca się optymalizacją procesów tłumaczeniowych w biurach tłumaczeń, wdrażaniem technologii wspomagających proces tłumaczenia, a także dystrybucją programu memoQ.


  Warsztaty ze Zbigniewem Zamachowskim

  W ramach realizowanego przez PWSZ w Nysie projektu POWER 3.5, mającego na celu rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów, odbyły się 22 czerwca warsztaty wokalno-aktorskie dla studentów kierunku jazz i muzyka estradowa.
  Warsztaty przeprowadził znany polski aktor Zbigniew Zamachowski. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Władzami PWSZ w Nysie, na którym omawiano dalszą współpracę aktora z Instytutem Jazzu.


  Szkolenia podologiczne

  Studentki III roku kosmetologii miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu podologii. Szkolenie było przeprowadzone przez firmę Miralex, generalnego przedstawiciela marki Gehwoll. Program który został zrealizowany podczas 2-dniowego kursu miał na celu zapoznanie studentek ze specyfiką specjalistycznej pielęgnacji stóp, dzięki wykładom które zostały poprowadzone przez lekarzy ? specjalistów diabetologii, dermatologii, ortopedii i flebologii. W części praktycznej studentki mogły samodzielnie wykonać specjalistyczne zabiegi na modelach.


  Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne

  Studenci III roku kierunku ratownictwo medyczne dnia 18 czerwca uczestniczyli w szkoleniu "Na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne", po którym otrzymali uprawnienia m.in. do kierowania ambulansem ratunkowym co w znaczący sposób pozwoli na realizowanie się w zawodzie ratownika medycznego.
  Szkolenie odbyło się na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi i prowadzone było pod okiem doświadczonych instruktorów. Zorganizowana zostało przez mgr Ireneusza Szafrańca.

  >


  Grupy projektowe

  W ramach projektu PO WER 3.5, 20 studentek III roku kosmetologii wzięło udział w grupach projektowych. Opiekunami grup były mgr Mirosława Grabas-Wyrwich oraz mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek.
  Celem grup projektowych było stworzenie propozycji pakietów zabiegowych , dla dwóch grup klientek:

  1. młode mamy które zakończyły okres karmienia,
  2. kobiety które po znacznej utracie masy ciała chciały poprawić jędrność skóry w obrębie twarzy i ciała.
  Studentki wraz z opiekunami układając pakiety zabiegowe, korzystały z wiedzy jaką zdobyły podczas całego toku studiów. Z wiedzy zdobytej podczas Wizyty Studyjnej w Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój oraz podczas wykładów i warsztatów z serii Nyskiej Akademii Mistrzów.
  Dla każdej z grup zostały zaproponowane dwa pakiety zabiegów - Pakiet Basic oraz pakiet Premium.

  >


  System dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare DOROTHEA

  W dniu 16 czerwca 2018 odbyło się szkolenie dla studentów studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu POWER 3.5, pt. "System dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare DOROTHEA". Szkolenie poprowadziła pani dr n. med. Dorota Kilańska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Studenci pielęgniarstwa osiągnęli nowe kompetencje zawodowe z zakresu planowania opieki i dokumentowania pielęgniarskich zdarzeń medycznych oraz tworzenia katalogów (jednorodnych grup diagnoz pielęgniarskich) z wykorzystaniem słownika ICNP.


  Kurs z uproszczonych form ewidencji księgowej

  Dnia 12 i 14 czerwca 2018 studenci drugiego roku kierunku finanse i rachunkowość odbyli 16 godzinny kurs z uproszczonych form ewidencji księgowej w systemach finansowo-księgowych. W ramach zajęć omawiane były następujące formy rozliczeń:

  1. Karta podatkowa
  2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów


  Spotkanie z Panią mgr Jarosławą Jarosz - wykładowcą, kosmetolog.

  W dniu 13 czerwca 2018 r. w ramach projektu PO WER 3.5 odbył się kolejny wykład z serii kompetencji miękkich. Prelegentem była Pani mgr Jarosława Jarosz ? wykładowcą, kosmetolog.
  Tematem wykładu oraz warsztatów było :

  • Jak rozmawiać z klientem
  • Trudny klient
  • Obowiązki pracownika
  • Obsługa klienta


  Spotkanie z Panią mgr Agnieszką Rajter - współwłaścicielką Biura Rachunkowego Synergia S.C. w Nysie.

  Dnia 12 i 13 czerwca 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Agnieszką Rajter - współwłaścicielką Biura Rachunkowego Synergia S.C. w Nysie.
  Pani Agnieszka jest absolwentka kierunku finanse i bankowość PWSZ w Nysie.


  Wykład Pani mgr Katarzyny Wilczyńskiej, redaktor naczelnej czasopisma "Kosmetologia estetyczna"

  12 czerwca 2018 r. studentki 3 roku kierunku kosmetologia uczestniczyły w kolejnych zajęciach w ramach warsztatów z kompetencji miękkich - prelegentem była Pani mgr Katarzyna Wilczyńska, redaktor naczelna czasopisma "Kosmetologia estetyczna".
  W trakcie wykładu skupiono się m.in. na omówieniu typów osobowości i zaburzeń - występujących u klientów odwiedzających gabinety kosmetologiczne. Przedstawiono tematykę związaną z niezadowolonym klientem oraz omówiono tematykę odszkodowawczą.
  Przeanalizowano również formularz świadomej zgody klienta oraz konieczność posiadania w gabinecie dokumentacji przed i po zabiegowej oraz ubezpieczenia OC.


  Przyszli trenerzy personalni szkolą się w ramach Nyskiej Akademi Mistrzów, PO WER 3.5

  10 czerwca 2018 roku w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów mgr Paweł Szewczyk przeprowadził szkolenie dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka, czyli przyszłych trenerów personalnych, z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie.
  Spotkanie obejmowało część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej skupiono się m.in. na omówieniu zapotrzebowania na składniki pożywienia uwzględniając różnice wynikające z rodzaju oraz intensywności podejmowanego wysiłku fizycznego. Przedstawiono popularne modele żywieniowe dla wybranych dyscyplin sportowych z uwzględnieniem suplementacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwe ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem zanieczyszczonych suplementów diety.
  Część praktyczna obejmowała ocenę jakościową posiłków dla sportowca. Podczas komponowania posiłków zwrócono uwagę na ograniczanie produktów i potraw zwiększających ryzyko dyspepsji czynnościowej indukowanej wysiłkiem oraz maksymalizację aktywności syntezy białek mięśniowych.


  Pielęgniarka w roli edukatora pacjentów chorujących na cukrzycę i ich rodzin

  W dniach od 08 do 09 czerwca 2018, w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyło się 15-godzinne szkolenie pt. ?Pielęgniarka w roli edukatora pacjentów chorujących na cukrzycę i ich rodzin?.
  Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji studentów z dostosowaniem do ich potrzeb rynkowych. Szkolenie poprowadziła Pani mgr Grażyna Mamzer.


  Szkolenie studentów dietetyki w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

  8 czerwca 2018 r. w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyło się szkolenie z zakresu psychoonkologii prowadzone przez mgr Dariusza Pysz-Waberskiego. Tematyka szkolenia obejmowała problem chorób nowotworowych we współczesnym świecie, choroby nowotworowe w ujęciu psychologicznym, podstawy psychoonkologii jako interdyscyplinarnej nauki onkologii. Ponadto poruszono kwestie współpracy dietetyka z pozostałymi specjalistami kliniki onkologicznej oraz zakładów medycyny paliatywnej i podstawy komunikacji w psychoonkologii. W części praktycznej zajęto się m.in. problemem żywienia osób chorych onkologicznie, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do pacjenta.


  Spotkanie z Panią mgr Małgorzatą Wandzel, główną księgową PHU POL-KRUSZ.

  Dnia 5 i 6 czerwca 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Małgorzatą Wandzel główną księgową PHU POL-KRUSZ.
  Pani Małgorzat jest absolwentką kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.


  Wyjazd studentów filologii angielskiej do Wielkiej Brytanii

  Studenci filologii angielskiej spędzili kilkanaście dni w Southampton ? niewielkim, ale uroczym i bardzo ?zasłużonym? historycznie mieście Wielkiej Brytanii. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Power 3.5 realizowanego przez Instytut Neofilologii.

  Więcej: Szczegółowa relacja z wyjazdu


  Spotkanie się z Panią mgr Alicją Mazurkiewicz - główną księgową przedsiębiorstwa ?BitComputer? w Nysie.

  Dnia 29 maja i 6 czerwca 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Alicją Mazurkiewicz - główną księgową przedsiębiorstwa ?BitComputer? w Nysie.
  Pani Ala jest absolwentka kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.


  Egzamin ECDL ADVANCED A2

  Dnia 05.06.2018 studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość przystąpili do egzaminu ECDL ADVANCED A2 -zaawanasowane arkusze kalkulacyjne. Wszyscy studenci (15 oósb) zdali egzamin w wynikiem pozytywnym a kilka osób nawet ze 100% punktacją. Gratulujemy.


  Szkolenie z przedłużania oraz zagęszczania rzęs

  4 czerwca 2018 w ramach projektu PO WER 3.5 druga grupa studentek kosmetologii wzięła udział w szkoleniu z przedłużania oraz zagęszczania rzęs.


  Nowoczesny markieting beauty

  4 czerwca 2018 studentki 3 roku kierunku kosmetologia odbyły pierwsze zajęcia w ramach warsztatów z kompetencji miękkich - prelegentem była Pani mgr Agnieszka Gomolińska, manager i konsultant medyczny/kosmetolog w Face and Body Institute w Krakowie, prelegent Międzynarodowych Kongresów Kosmetycznych LNE w Krakowie, w latach 2006 ? 2008 redaktor naczelna magazynu Beauty Forum.


  Szkolenie pt. "Szybko, szybciej - czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym"

  W dniach od 4 do 7 czerwca 2018, w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo odbyło się 30-godzinne szkolenie w ramach projektu POWER 3.5 dotyczące kształcenia kompetencji miękkich, pt. "Szybko, szybciej - czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym". Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Olejnik z firmy szkoleniowej AVENHANSEN.


  Certyfikowany kurs ECDL ADVANCED A2

  Studenci 3 roku finansów i rachunkowości odbyli 60 godziny certyfikowany kurs ECDL ADVANCED A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Zajęcia prowadził pracownik PWSZ w Nysie - dr inż. Marek Wilimowski.


  Szkolenie w ramach kompetencji miękkich

  W dniach 2-3 czerwca br. studenci 3 roku dietetyki klinicznej mieli możliwość nabycia nowych kompetencji miękkich. Szkolenie poprowadziła dr Katarzyna Brukało.
  Podczas spotkania omówiono m.in. zasady budowania nowoczesnego zespołu (teambuilding), tworzenie wizerunku profesjonalisty w social media (personal branding), zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie czasem w czasie, komunikację interpersonalną i komunikację menedżerską. Poruszono kwestie związane z negocjacjami, osiąganiem sukcesu, przywództwa i sztuki odmawiania, a także typowe kompetencje miękkie niezbędne w gabinecie dietetyka.


  Warsztaty z muzyki elektronicznej

  Warsztaty z muzyki elektronicznej - użytkowej dla studentów kierunku jazz i muzyka estradowa, które odbywały się w dniach 1 oraz 3 czerwca 2018 roku. Prelegentem był mgr Janusz Toczek.


  Nyska Akademia Mistrzów

  1 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu diabetologii klinicznej dla studentów 3 roku dietetyki. Szkolenie poprowadziła dr Zofia Skałuba-Filipow w ramach projektu PO WER 3.5, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
  Szkolenie miało charakter warsztatowy, podczas którego studenci dokonywali analizy przypadków klinicznych.


  Staże nauczycieli w ramach projektu POWER 3,5

  W stażu realizowanym w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, w miesiącu maju 2018r, uczestniczyły Panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż.

  W trakcie jego trwania zostały one zapoznanie z technologia połączenia fal radiowych i mikronakłuwania skóry - na przykładzie urządzenia RFraxLift MEDIKA. Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne związane z ww. technologią, następnie dokonano porównania tej metody z innymi dostępnymi na rynku urządzeniami. Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach. Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych tej technologii z innymi.

  Dokładnie omówiono:

  1. zastosowanie w zabiegach odmładzających skóry twarzy,

  2. procedury niwelowania blizn i rozstępów,

  3. parametry i metodę zalecaną w celu poprawy kondycji skóry


  Nyska Akademia Mistrzów

  29 i 30 maja 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Magdaleną Lis kierowniczką Sali Obsługi Klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nysie.


  Kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych

  Dnia 22 i 29 maja 2018 studenci drugiego roku kierunku finanse i rachunkowość odbyli 16 godzinny kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu prowadzenia kadr i płac w organizacji w zakresie następujących tematów:

  • obsługa umów o pracę, zatrudnianie, aneksowanie;
  • wypowiedzenia i rozwiązywanie stosunku o pracę;
  • obsługa bieżącej dokumentacji takiej jak: wnioski urlopowe, ewidencja kartoteki chorobowej;
  • rozliczanie wynagrodzeń w oparciu o rozliczony czas pracy i absencję pracownika;
  • nawiązywanie umów cywilno-prawnych i ich prawidłowe rozliczanie.


  Rola pielęgniarki w leczeniu żywieniowym ? żywienie pozajelitowe w różnych stanach klinicznych w warunkach domowych

  W dniach od 28 do 29 maja 2018 r., w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów odbyło się 15-godzinne szkolenie, pt. "Rola pielęgniarki w leczeniu żywieniowym ? żywienie pozajelitowe w różnych stanach klinicznych w warunkach domowych". Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji studentów z dostosowaniem do ich potrzeb rynkowych. Szkolenie prowadziła Pani mgr Barbara Próchnicka.


  Wizyta studyjna w firmie Grupa Azoty ZAK S.A.

  Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Grupa Azoty w Kędzierzynie-Koźlu 28.05.2018 r.
  Podczas wizyty organizowanej przez Instytut Nauk Technicznych i Biuro Karier PWSZ w Nysie w ramach projektu PO WER 3.5. studenci mieli możliwość zapoznania się ze specyfikacją przedsiębiorstwa, zwiedzili instalację granulacji nawozów oraz zakładową oczyszczalnię ścieków przemysłowych. Odwiedzenie tego bardzo nowoczesnego przedsiębiorstwa wraz z możliwością poznania procesów produkcji umożliwiło poszerzenie wiedzy studentów z zakresu zarządzania procesami ciągłymi o wysokim stopniu automatyzacji.


  Studenci ratownictwa medycznego szkolą się w GOPR

  Studenci III roku kierunku ratownictwo medyczne brali udział w wizycie studyjnej w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym ? Grupa Krynicka. Wizyta została zorganizowana przez mgr Ireneusza Szafrańca w dniach 28-30 maja 2018 r. i odbyła się w ramach projektu POWER 3.5.

  Więcej: Szczegółowa relacja z wizyty


  Wyjazd dydaktyczny do Zetkama sp. z o.o.

  28 maja 2018 r. studenci III roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studiów stacjonarnych, zrealizowali wyjazd dydaktyczny do Zetkama sp. z o.o. zapoznając się z procesem produkcyjnym.
  Celem tych zajęć było uzupełnienie programu dydaktycznego o praktykę przedsiębiorstwa produkcyjnego, w zakresie takich przedmiotów, jak: procesy produkcyjne, automatyzacja wytwarzania, projektowanie procesów technologicznych, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, zarządzanie przedsięwzięciem, logistyka.


  Szkolenie z przedłużania oraz stylizacji rzęs

  28 maja 2018 r., w ramach projektu PO WER 3.5, pierwsza grupa 10 studentek III roku kosmetologii w Instytucie Nauk o Zdrowiu, brała udział w szkoleniu którego tematem było zagęszczenie oraz stylizacja rzęs. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


  Kurs kasjera walutowego i złotowego

  23 maja studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość uczestniczyli w kursie kasjera walutowego i złotowego. Podczas kursu studenci nabyli m.in. umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów zarówno krajowych jak i zagranicznych.


  Nyska Akademia Mistrzów - laser mikrosekundowy

  Laser mikrosekundowy Nd:YAG był kolejnym tematem wykładów z serii Nyskiej Akademii Mistrzów który odbył się 23 maja 2018 r., dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5.
  Studentki trzeciego roku kosmetologii Instytutu Nauk o Zdrowiu mogły zapoznać się z innowacyjną platformą mogącą w tak krókim czasie, jak 650 mikrosekund, wygenerować moc nawet 255J/cm2.
  Technologia ta daję możliwość wykonania praktycznie bezbolesnego zabiegu. Można je nawet wykonywać u małych dzieci. Laser ten posiada 33 medyczne wskazania zatwierdzone przez amerykańskie FDA.
  Studentki miały możliwość zobczyć jak przy użyciu tego lasera wyglądają zabiegi zamykania naczyń oraz zabiegi dla osób z łuszczycą.


  Nyska Akademia Mistrzów

  22 i 30 maja 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Anną Płuską kierowniczką działu fakturowania Zakładu Produkcyjno -Handlowo Usługowego ?Alsecco? Sp. z o.o. w Nysie.


  Kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych

  W dniach 22 i 29 maj studenci 2 roku finansów i rachunkowości odbyli 16 godzinny certyfikowany kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych.


  Spotkanie z Panią mgr Aleksandrą Akielaszek, właścicielką Biura rachunkowo-usługowego BENIGNUS

  22 i 25 maja 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Aleksandrą Akielaszek właścicielką Biura rachunkowo-usługowego BENIGNUS.


  Wizyta studyjna w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

  Przyszli trenerzy personalni (trzyletnie studia licencjackie) 23 maja br. odbyli wizytę studyjną w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wizyta została zorganizowana przez mgr Ewę Szurę, zastępcę Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu i odbyła się w ramach projektu POWER 3.5, którego celem głównym jest utworzenie zintegrowanego programu Uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
  Ponadto studenci spotkali się z wybitnymi sportowcami oraz pracownikami naukowo dydaktycznymi, którzy byli pod wrażeniem zaangażowania i wiedzy studentów. W ramach wizyty odbyło się zwiedzanie Uczelni, przede wszystkim pracowni do badań naukowych oraz interesujące wykłady. Była to niezwykle ciekawa i owocna przygoda.


  Szkolenie z przedłużania oraz stylizacji płytki paznokciowej metodą żelową

  23-25 maja, studentki III roku kosmetologii, dzięki udziałowi w projekcie PO WER 3.5, miały możliwość uczestniczyć w szkoleniu, którego tematem było przedłużanie oraz stylizacja płytki paznokciowej metodą żelową.
  Panie ze Studia Urody Sandra Patron zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczasz szkolenia studentki poznały zasady wykonania manicure klasycznego, manicure hybrydowego, przedłużania płytki paznokciowej za pomocą szablonu. Nowoczesne metody przedłużania paznokci pozwalają uzyskać bardzo naturalny kształt paznokcia. Płytka wygląda wtedy zdrowo, a manicure jest elegancki i niewymuszony
  Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


  Zajęcia z prelegentem mgr-em Januszem Toczkiem

  Dnia 21 maja 2018 studenci 3 roku kierunku jazz i muzyka estradowa odbyli pierwsze zajęcia w ramach warsztatów z kompetencji miękkich prowadzonych z prelegentem mgr-em Januszem Toczkiem.


  Szkolenia dla studentów ratownictwa medycznego

  W ramach projektu POWER 3.5 studenci kierunku ratownictwo medyczne, biorali udział w szkoleniu na ratownika wodnego i sternika motorowodnego.
  Zajęcia odbyły się na terenie jeziora nyskiego oraz krytej pływalni w Nysie. Szkolenie prowadzone było pod okiem doświadczonych instruktorów.


  Szkolenie dla tłumaczy branż przemysłowych

  W ramach projektu POWER 3.5 w dniu 15 maja w Instytucie Neofilologii odbyły się warsztaty przeprowadzone przez specjalistów z zakresu tłumaczeń specjalistycznych prudnickiej filii zakładów Steinpol Central Services Sp. z o.o. na temat "Obsługa klienta w j. niemieckim na przykładzie firmy Steinpol Central Services sp. z o.o.''

  Firma Steinpol to polski pion światowego koncernu Steinhoff International, jednej z największych na świecie firm meblarskich z siedzibą w RPA. Firmę reprezentowali Krystian Szeląg - Dyrektor Pionu Obsługi Klienta oraz Agnieszka Wąsik - Kierownik Działu Obsługi Klienta w Prudniku.

  Więcej: Szczegółowa relacja z wizyty


  Spotkanie z Panią mgr Lucyną Piotrowicz, Prezes zarządu Spółdzielnia Pracy ?Cukry Nyskie?

  Dnia 15 i 16 maj 2018 roku studenci III roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Lucyną Piotrowicz Prezes zarządu Spółdzielnia Pracy ?Cukry Nyskie? w Nysie.

  Pani Lucyna Piotrowicz jest absolwentką kierunku finanse i bankowość PWSZ w Nysie.


  Nyska Akademia Mistrzów ? Technologia HiFu

  Po raz kolejny z serii Nyskiej Akademii Mistrzów, 11.05.2018 odbył się wykład dla studentek trzeciego roku kosmetologii, Instytutu Nauk o Zdrowiu. Tym razem Pan Tomasz Walter przedstawił studentkom zabiegi z wykorzystaniem technologii HiFu w zabiegach ujędrniających. HiFu zwana jest inaczej liftingiem bez skalpela. Podczas zabiegu skoncentrowana energia ultradźwiękowa dostarczana jest do warstwy SMAS, tej samej na której pracują chirurdzy plastyczni podczas zabiegu face-liftingu, ale nie wykonywane są żadne nacięcia skóry.
  Dzięki tym wykładom studentki miały możliwość poznania jednego z najczęściej wykonywanych zabiegów w salonach kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej. Pozwoli im to w łatwiejszym doborze oferty zabiegowej otwierając własny salon kosmetyczny.


  Wizyta studyjna studentek kosmetologii w Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój

  Dnia 10 maja 2018 r. 20 studentek kierunku kosmetologia wraz z opiekunem mgr Mirosławą Grabas–Wyrwich uczestniczyło w wizycie  studyjnej w prestiżowym Hotelu SPA Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój. Wizyta odbyła się w ramach projektu POWER 3.5, którego celem głównym  jest utworzenie zintegrowanego programu uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

  Więcej: Szczegółowa relacja z wizyty

   

  Nyska Akademia Mistrzów ? karoksyterapia w zabiegach na ciało

  9 maja 2018 r. w ramach wykładów z cyklu Nyskiej Akademii Mistrzów odbył się kolejny wykład, którego tematem było zastosowanie technologii karboksyterapii w zabiegach na ciało. Studenki miały możliwość zapoznania się z zabiegami na rozstępy i blizny.

  Więcej: Szczegółowa relacja z wykładu


  Spotkanie z Panią mgr Bernadettą Wiśniewską, pracownikiem Biura Nieruchomości POSESJA w Nysie

  Dnia  8 i 9 maja 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z pracownikiem Biura Nieruchomości POSESJA w Nysie. Pani Bernadetta Wiśniewska jest absolwentką kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.

   

  Nyska Akademia Mistrzów ? karoksyterapia

  8 maja 2018 r. odbył się kolejny, już trzeci, wykład z serii Nyskiej Akademii Mistrzów został poświęcony technologii karboksyterapii, stosowanej w zabiegach na okolicę twarzy. Tym razem wykład został przeprowadzony przez Pana dr Jarosława Rodzenia.

  Więcej: Szczegółowa relacja z wykładu


  Spotkanie z Panią mgr Joanną Rychlik, Kierownikiem Trzeciego Działu Centrum Mandatowego w Nysie Izby Administracji Skarbowej w Opolu

  Dnia 24 i 25 kwietnia 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panią mgr Joanną Rychlik Kierownikiem Trzeciego Działu Centrum Mandatowego w Nysie Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Pani Joanna Rychlik jest także absolwentką kierunku finanse i bankowość PWSZ w Nysie.  5 kompetencji: studenci finansów na giełdzie i w NBP

  Studenci finansów i rachunkowości odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych oraz Centrum Pieniądza, działające przy Narodowym Banku Polskim w Warszawie.

  W czasie wizyty na Giełdzie Papierów Wartościowych studenci mogli przyjrzeć się pracy maklera i poczuć klimat wielkich operacji finansowych. W Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka, działającym przy Narodowym Banku Polskim, studenci mieli okazję poznać historię środków płatniczych i wziąć udział w wykładach związanych z pieniądzem, bankami, teoriami ekonomicznymi itp.

  Wizyta studyjna miała na celu podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażenie ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Była ona realizowana w ramach programu „5 dodatkowych kompetencji absolwentów” i była finansowana z projektu PO WER.

  W wizycie, 20 kwietnia 2018 r., wzięli udział studenci III roku. Opiekunem wyjazdu była mgr inż. Adriana Halikowska.

  Więcej: https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=8%20targer=&ak=58,6895,0

   


  Spotkanie z Panem mgr Krzysztofem Pawłowskim, Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Pakosławice

  Dnia 17 i 18 kwietnia 2018 roku studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów oraz warsztatów z kompetencji miękkich, spotkali się z Panem mgr Krzysztofem Pawłowskim Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Pakosławice. Pan Krzysztof Pawłowski jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie.


  Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.